USLYŠÍME NĚKDY HLAS ZVONU NA CHUCHELSKÉ ZVONIČCE? Co u příležitosti 100. výročí vzniku republiky nedokázal Stanislav Fresl může dokázat Mgr. Lenka Felixová

5. listopadu 2018 v 10:24 | Chuchelský okrašlovací spolek se moc snažil aby na zvoničce byl osazen zvon, který by se u stého výročí rozezněl obcí. Bohužel se z malicherných důvodů bývalého zastupitelstva nepodařilo. Nyní je na tahu zastupitelstvo nové. Překvapí nás? |  - ZVON 100. republiky
Na prvém místě by měla být obec!
Teprve potom vlastní zájmy!

Když se vrátíte do rubriky ZVON 100, tak zjistíte jak moc se okrašlovací spolek snažil vrátit zvoničku do důstojného stavu. Dnes je před zřícením. Není již ten správný čas jí dát jak stavebně, tak i smyslem jejího historického poslání, do pořádku?! To co nedokázal Stanislav Fresl by pouhým lusknutím prstu mohla dokázat nová starostka Mgr. Lenka Felixová. Jak se k tomuto problému asi postaví?

Velevážená starostka
Mgr. Lenka Felixová
místní úřad Velká Chuchle

Velká Chuchle 5. listopadu 2018

Věc: žádost o opravu zvoničky a osazení zvonu

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás požádat o zahájení řízení na obnovu chuchelské zvoničky a následné osazení zvonu. Stavební úprava nebude pro obec významnou finanční položkou a pražský zvonař Petr Rudolf Maroušek dokáže vyrobit zvon do částky čtyřiceti tisíc korun a to včetně osazení. Potřebné podklady má zastupitel Mgr. Pavel Klán.

Děkuji a věřím že mé žádosti vyhovíte.

S pozdravem Václav Burle (Více podrobností najdete na chuchle.blog.cz a to včetně dopisu St. Fresla.)

P.S. blahopřeju Vám ke zvolení starostkou Malé a Velké Chuchle. Ať se vám na chuchelské radnici daří. . .


KDYŽ TO DOKÁZALI VE STŘEŠOVICÍCH,
TAK PROČ BYCHOM TO NEMĚLI DOKÁZAT I MY V CHUCHLI

V těch pradávných dobách když vznikala obec, tak netrvalo dlouho a její ozdobou se vždy stala zvonička. Nejinak tomu nebylo ani ve Střešovících. Malebná stavba v novoromantickém slohu byla před zničením. Nikdo se jí nevěnoval a roky utíkaly.

Chátrala, chátrala, ale bohudík se našli lidé, kteří nebyli lhostejní. A jak jinak, tak to nebyli zastupitele, starostové, ale jak jinak než Sdružení za Staré Střešovice, které jí nechalo opravit. Zajímavé je, že napoprvé v roce 2001 se nepovedlo. Slavnost na její znovu otevření se konala až o pět let později. Dnes zvonička nejen místním dělá velkou radost. A zvon zní při významných příležitostech do daleka. Tak to má být a my věřme, že zvon se brzy rozezní i ve Velké Chuchli.

Poznámka: venku opadla mlha, která se dala doslova krájet. A tak mohu konečně vyrazit na kolo. Jezdím pravidelně. Hledám podobně postižené duše, které chtějí něco udělat pro své zdraví a navíc se kochat přírodou, pokecat se sousedy, sousedkami v okolních vesnicích, městečkách. Ta má samota na velocipedu je příšerně nebezpečná. Spadnu v těch hlubokých lesích a nikdo už mé tělo nikdy nedohledá. Ve dvou je to lepší. Tak se přidejte....

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Chuchelský občan II. | 5. listopadu 2018 v 10:45 | Reagovat

Pane Burle, jestliže  chce okrašlovací spolek udělat zvon na zvoníčku, tak si na to musí sehnat sponzory, nebo udělat různé akce, kde se na to vyberou peníze.

Takhle okrašlovací spolky fungují. Napsat na úřad, že něco chcete, dokáže každý idiot, na to není třeba okrašlovacího spolku.

2 Václav Burle | 5. listopadu 2018 v 10:57 | Reagovat

[1]: Vy si opravdu myslíte, že chuchelská zvonička patří pozemkem a stavbou okrašlovacímu spolku? Především historicky patří pod obec Velká Chuchle.

Byla místem, kde se od nepaměti chuchelští občané, pacholci, děvečky, kočí, statkáři, panímámy, koňáci, scházeli. Nedlužíme v této souvislosti našim předkům něco? Jak jednoduché, že?!

Jestliže obec, tedy Mgr. pí Felixová v odpovědi napíše, že okrašlovací spolek má sehnat sponzory, tak s tím nebudeme mít problém. Jediný snad bude, že zvonička, než finance seženeme, spadne. A to vážený anonyme chcete?

3 Václav Burle | 5. listopadu 2018 v 11:23 | Reagovat

Příští týden se koná exkurse na Barrandovské terasy. Padne tam mnoho otázek a budou i odpovědi. Nechcete se majitelů rovněž v této souvilosti na něco zeptat? Otázky pište sem do komentářů nebo na chuchleblog@seznam.cz.

4 Dnes K8 18.00 ustavující zastupitelstvo | 5. listopadu 2018 v 11:34 | Reagovat

Měla jsem sen, že se něco zvrtne.

5 ODS : Rozumná alternativa pro Chuchli | 5. listopadu 2018 v 11:38 | Reagovat

19. září 2018

Volební program ODS pro komunální volby 2018 ve Velké a Malé Chuchli.

Poctivá práce         -          Rozumná řešení

Rychlý rozvoj kvalitní infrastruktury

    Prioritou našeho volebního programu v této oblasti je realizace mimoúrovňového křížení páteřní silniční komunikace se železnicí formou nadjezdu. Nadjezd je jediné rozumné řešení, přijatelné pro většinu našich občanů a podporované všemi dotčenými subjekty, zejm. SŽDC, která bude jeho případnou výstavbu realizovat a hlavně plně financovat. Nehodláme propásnout možnost jeho realizace tím, že budeme neustále hledat nějaké líbivé varianty a otevírat nekonečné diskuse na toto téma.
    Zasadíme se o řešení dopravy v oblasti Hvězdárny a osady Na Lahovské a také o zklidnění dopravy v ul. Radotínská
    Navrhneme řešení snížení hlučnosti dopravy v ul. Strakonická a řešení pro dodržování limitů hlučnosti na železniční trati
    Podpoříme výstavbu obchodního centra (Lidl, KFC) na pozemcích za parkovištěm Hobbycentra HORNBACH směrem k Malé Chuchli v mezích platného Územního plánu
    Navrhneme zbudování nové vlakové zastávky v Malé Chuchli a vytvoření parkové zeleně podél Vltavy mezi fotbalovým hřištěm a Malou Chuchlí

Výstavba nového centra Velké Chuchle a revitalizace nám. Omladiny

    Prioritou našeho volebního programu v této oblasti je realizace výstavby nového centra Velké Chuchle v místech bývalého areálu FEMATu (nyní označovaného jako areál Kazínská či zkráceně K8). Chuchle si zaslouží mít své klidné náměstí s dostupnými službami, obchody, restauracemi. Součástí nového centra bude sportovní hala s podzemními parkovacími prostorami, nová budova Radnice a také domy s cenově dostupnými nájemními byty.
    Dáme novou tvář nám. Omladiny a zasadíme se o jeho přetvoření na skutečné náměstí.

Dostupná a přátelská veřejná správa –

    Zkvalitníme veřejnou správ a zlepšení její dostupnosti pro naše občany – přesuneme Úřad MČ do nově postavené budovy Radnice v novém centru Velké Chuchle, kde dojde k centralizaci služeb našim občanům a výkonu správy.  

Podpora pestrého života našich obyvatel –

    Déle pokračujeme v tvorbě vstřícných podmínek pro vznik a činnost místních sportovních a zájmových spolků a budeme je podporovat z veřejných finančních prostředků.
    Budeme pokračovat v revitalizaci zanedbané přírody v okolí Velké Chuchle, vytvoříme místa pro relaxaci a aktivní pobyt v přírodě.

Podpora nájemního bydlení –

    V souvislosti s rostoucími cenami bytů v Praze a okolí a jejich nedostupností pro běžného občana se zasadíme o rozšíření obecního bytového fondu v plánovaném novém centru Velké Chuchle a zajistíme tak dostupné bydlení v nájemních bytech pro naše občany.

Podpora seniorů a péče o ně –

    Budeme pokračovat o pořádání akcí pro naše seniory – výlety, besedy.
    Zajistíme dostupnou domácí péči z více zdrojů.

Naším společným cílem je transparentnost v myšlení:

smyslem našeho snažení a konání je vytvoření kvalitního místa pro život našich obyvatel, pro výuku našich dětí a pro trávení volného času aktivním způsobem v přírodě i ve sportovních a zájmových organizacích.

transparentnost v hodnotách:

respektujeme specifické hodnoty chuchelského údolí, souvztažnost s jeho okolím. Vážíme si přírody, která nás obklopuje a snažíme se proto nalézat řešení rozumná, přijatelná a realizovatelná s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Na druhé straně jsme vnímaví k potřebám našich občanů a snažíme se o jejich naplnění.

Pro naplnění našeho volebního programu potřebujeme Vaší podporu – Vaší důvěru – Vaší toleranci.

Volit ODS v Chuchli je rozumné. Přijďte svůj rozum prokázat k volbám.

Děkujeme Vám.

Vaši kandidáti za ODS a nezávislí.

6 Chuchelský občan II: | 5. listopadu 2018 v 12:30 | Reagovat

Dobrý den pane Burle, můžete prosím vyjmenovat akce Okrašlovacího spolku? Tedy co se podařílo, co se udělalo, kolik jste získali financí na různé akce apod.? Díky

7 Václav Burle | 5. listopadu 2018 v 19:48 | Reagovat

[6]: Na tuto otázku jsem tady nedávno již odpovídal. Neptal jste se již jednou? Jsem tady na blogu neustále kritizován, že dávám velký prostor anonymům. Když chcete se mnou diskutovat, tak se prosím představte. Pochopte, že já vůbec netuším jestli jste vůbec občan Chuchle apod. Známe se osobně? Ale já vám odpovím:

1/ byl jsem to já kdo zorganizoval první setkání občanů v listopadu 1989 ve Startu. Více zde v rubrice 1989.

2/ zabránili jsme - zatím - likvidaci pomníku hrdinů z květnového povstání 1945 na Barrandovském ostrohu.

3/ postavili jsme kamennou stélu na staroslovanském pohřebišti v Lahovičkách. Víc zde v rubrice pomník Barr terasy.

4/ zasadili jsme se o vysazení pamětní lípy, stromu svobody, v souvislosti se 100. výročím vzniku republiky. V této souvislosti se nám zatím nepodařilo opravit zvoničku a osadit na ní zvon.

5/ natočili jsme dvouhodinový film o rodu Daňhelkových. Film vypráví o historii Chuchlí od předminulého století. Jeho cena se počítá na nemálo tisíc korun.

6/ natočili jsme další film a to o rodině Lapáčků. Je hotový jenom je třeba ho ještě lépe sestříhat, dotvořit k naší spokojenosti.

Samozřejmě jak se tak stává, mnohé se nepovedlo. Příklad:

Roky jsme bojovali a stále bojujeme za výstavbu vyhlídkového místa nad Chuchelskou skálou. Opět podrobnosti zde v rubrice. Radní pí Plamínková v dopise konstatovala, že současný stav je pro návštěvníky  doslova o život. Slíbila, že vyhlídka bude. Ta ale není, tak jako pí Plamínková již není na magistrátu radní.

Stačí to na začátek alespoň takto letem světem?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama