Robert Pořízek Vyjádření zastupitelů za ODS

10. listopadu 2018 v 18:00 | Robert Pořízek |  Zastupitelstvo 2018 - 2022
Na Žádost všech zastupitelů za ODS a členů ODS, vkládám jejich vyjádření k pozvánce od paní Felix.

Vážená paní
Mgr. Lenka Felix,
Starostka MČ Velká Chuchle
U Skály 2
15900 Praha - Velká Chuchle

Ve Velké Chuchli 10. listopadu 2018

Vážená paní starostko Felix,

prostřednictvím pana tajemníka ÚMČ jsme obdrželi Vaší pozvánku na společnou schůzku všech zastupitelů, "jejímž hlavním bodem bude projednání spolupráce a zapojení se všech zastupitelů do aktivní činnosti pro občany městské části ve volebním období 2018 - 2022".

Úvodem si neodpustíme poznámku ohledně totožné snahy ODS pořádat v minulém volebním období obdobná pracovní setkání zastupitelů, kterou jste s panem Melicharem podrobili ostré kritice s odkazem na skutečnost, že zvolení zastupitelé se mají scházet toliko na veřejných jednáních, svolaných řádným způsobem a jednat na nich v intencích schváleného Jednacího řádu. Je nám proto s podivem, že hned pár dnů po zahájení výkonu funkce starostky na Vaše vlastní postoje rezignujete a pod záštitou práce pro blaho chuchelských občanů obracíte v názorech.

Pokud si dobře pamatujeme (a chuchelští voliči bez rozdílu také), pak Vaše kandidátka nabízela občanům Velké a Malé Chuchle poměrně výrazně odlišné myšlenky a plány na péči o naši městskou část. Jak jsme se všichni mohli dočíst v některých textech uveřejněných na oficiálních webových stránkách "Chucheláků", práci zastupitelů za ODS jste hodnotili poměrně nevybíravými termíny. I přesto jsme Vám nabídli prostor pro širší diskusi o možné spolupráci v rámci povolebního vyjednávání, kterému jste se však vyhýbali až do té doby, nežli jste si podepsali Vaší Koaliční dohodu s Hnutím pro Prahu. Současná pozvánka k jednacímu stolu nám za těchto okolností připadá jako čirý alibismus.

Nemůžeme rozhodně odhlédnout od názorů a přání více než 40% voličů, kteří se v říjnu dostavili ke komunálním volbám a vyjádřili podporu programu prezentovaného kandidáty ODS. Jen na okraj připomínáme, že podporovatelů ODS bylo bezmála 2x tolik, co voličů Vašeho volebního uskupení a jejich požadavky "na práci pro občany v letech 2018-2022" jsou proto v zásadních bodech nepochybně odlišné.

Ve světle toho bychom proto byli velice neradi, abychom Vám a Vašim voličům hned na počátku Vašeho funkčního období jakýmkoliv způsobem zasahovali do plnění Vašich volebních slibů a rovněž i do plnění Koaliční dohody, která snad má širší záběr, nežli pouhé rozdělení placených funkcí ve vedení chuchelské Radnice.

Nemyslíme si ani, že by bylo nutné Vám osobně ani oběma pánům místostarostům zdůrazňovat, že vstupem do Vašich exekutivních funkcí na Radnici jste se zavázali k samostatné službě všem chuchelským občanům. K této prakticky denní starosti o Chuchli nepotřebujete nic víc, nežli Vaše schopnosti, zkušenosti a erudici.

Závěrem Vás můžeme ubezpečit, že My, zastupitelé za ODS, zvolení našimi voliči, budeme Vaši starost o Chuchli bedlivě sledovat a Vaše kroky porovnávat s Vámi proklamovanými volebními sliby a v případě zákonem daných možností se snažit prosazovat sliby a myšlenky, které jsme naopak My dali našim voličům, jejichž hlasů si vážíme a cítíme se jimi být vázáni.
Zastupitelé vítězné kandidátky za ODS:

Mgr. Pavel Klán v.r.
Ing. Křen v.r.
MUDr. Piskáček v.r.
Přikrylová v.r.
Stanislav Fresl v.r.

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 A je to v řiti | 10. listopadu 2018 v 18:09 | Reagovat

Tyhle dvě seskupení se nikdy nemusely a ani tomu nebude jinak v tomto volebním období. A kdo na to doplatí? No jednoznačně chuchelský občan!

2 blog | 10. listopadu 2018 v 18:13 | Reagovat

A nyní s velkou nedočkavostí si počkáme co na vyjádření vedení ODS napíší sem na blog představitele současného vedení obce - Lenka Felixová, Martin Melichar a Robert Mařík.

Nyní jsou na tahu na branku oni. V jednom mají pravdu. Všichni zastupitele by měli zahodit nenávist a začít spolupracovat. Když se jim to nepodaří, tak ať vypíší raději nové volby.

3 Václav Burle | 10. listopadu 2018 v 18:15 | Reagovat

Pani Přikrylová, jak se jmenujete křestním jménem. Já to k Vašemu podpisu doplním. Bez něho to vypadá divně....

4 Martin Melichar | 10. listopadu 2018 v 18:37 | Reagovat

V pondělí jsem byl zvolen místostarostou v mé rodné městské části. Děkuji Všem za důvěru a slibuji, že Vás nezklamu a mandát využiji na 110% !!!! Věřím, že naši zastupitelé za hnutí Pro Prahu a Top09 budou skvělým týmem, ke kterému se doufám připojí ODS se zástupcem hnutí ANO 2011.

5 Synek | 10. listopadu 2018 v 18:38 | Reagovat

[4]: Martin nebyl zvolen ve Velké Chuchli, ale ve své rodné městské části.

6 Synek | 10. listopadu 2018 v 18:42 | Reagovat

Kantor Hromádka má divnou matematiku když napsal: "Velká Chuchle má první starostku v historii. Stala se jí Mgr. Lenka Felix, když byla do této funkce zvolena většinou zastupitelů na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle 5. listopadu." Podle něho většina je o jeden hlas zastupitele více. Jestli takhle učí své děti počítat, tak nás ochraňuj Einštejn.

7 Synek | 10. listopadu 2018 v 18:43 | Reagovat

[6]: Proč se paní Felixová píše Felix. Jaký k tomu má důvod. Nevíte někdo. Třeba nám odpoví i paní Felix.

8 Tonoucí se stébla chytá | 10. listopadu 2018 v 20:57 | Reagovat

rychlost paní Felixové se zachránit,je až úděsná. Ještě více její a Melicharovy názorové přemety.

9 Miroslav Abrahám | 10. listopadu 2018 v 22:31 | Reagovat

Neviděl jsem pozvánku, ale tohle je jako reakce značně nedospělé a plné hořkosti. To se ta válečná sekera vykopala tak rychle? A to se zatím ještě ani nestačilo nic stát... Moc se na ta zastupitelstva těším.

10 Robert Pořízek | 10. listopadu 2018 v 23:59 | Reagovat

Dobře si pamatuji, jak paní Felix brojila proti panu Melicharovi, když byl starostou, jak na něm nenechala niť suchou, například při povodních. To už asi pan Burle zapomněl, jak i paní Felix odmítla odměnu od pánů Melichara, Vokurky, Benčáta za „práci při povodních“kdy si jmenovaní přiklepli 100  000 tisíc na odměny. Tenkrát říkala, že je to nemorální, ubohé a nikdy by se nesnížila tuto odměnu přijmout. Tenkrát ovšem byla ještě zastupitelka za ODS a tak jako ostatní zastupitelé za tuto stranu, odměnu s velkými výhradami odmítla.
Není od věci si přečíst toto :

http://chuchleweb.cz/web/wp-content/uploads/Chuchelaci_17_NAHLED.pdf

a zabrousit i na nižší čísla Chucheláků. Člověk pak nepochopí, jak může někdo změnit na někoho tak rychle názor. Nebo vlastně může, jde zase jen o ty zbytečné penízky  a funkcičky :-)

Pamatuji si, jak také ona byla celé 4 roky starostování pana Melichara proti jeho rozhodnutím s odůvodněním, že jsou nekompetentní atd.
Také si vzpomínám, jaké slova na jeho adresu pronášela paní Felix, ale i další členové ODS – teď Chucheláků na schůzích ODS. Ale také si vzpomínám jak před 4 roky, vyjednávala právě s panem Melicharem o posty starosty a místostarosty. Tenkrát, stejně jako dnes, jí už nešlo o jejich názorové neshody a odlišný pohled na věc, ale jen o placené POSTY . Tenkrát to nevyšlo, dnes už ano. Myslím, že i podle toho to bude vypadat.
Nejsem zastupitel, ale souhlasím s názorem zastupitelů za ODS. My názory neměníme kvůli pár korunám, nepřevlékáme kabáty za pár drobných a zastupitelé za ODS se nenechají zkorumpovat placenou funkcí.
Naši voliči nechtějí, aby se zastupitelé za ODS podíleli na chodu obce s člověkem, proti kterému máme výhrady 8 let a nesouhlasíme s jeho prací jako starosty, který má před sebou problém s nezákonně podepsaným dodatkem k odběru vody, s člověkem, který instaloval do funkce pana Šafáře, který si přiklepl ke starostenskému platu odměnu za práci při povodních 30 000,který nedodržoval smlouvy, když byl starostou( např. elektromobil), vyplacení dotací neexistujícím spolkům  atd.
Prostě někdo na takové názorové veletoče nemá žaludek a někdo zase ano.

Jen tak na okraj. Po volbách se ODS a zvolení zastupitelé dohodli na vyjednávání s ostatními stranami a to s jedinou podmínkou.
1) Pan Melichar nemůže být v žádné placené a řídící funkci a to z důvodu že za ním jdou nevyřešené věci a jeho minulost ve funkci starosty byla velmi problematická. Jiná podmínka nebyla!
Takže jednání s TOP09 mohlo alespoň proběhnout a bylo i přislíbeno paní Felix. Dohoda a to i na místě starosty byla možná!  Ale 2 strany v koalici se dohodly už dříve a jediné o čem asi jednali byli placené posty.

Paní Felix a pan Mařík, začali po volbách podrazem a tak se dá  předpokládat, že tak budou pokračovat i nadále.
Aby nedošlo k omylu, nebo nepřesnému pochopení – PODRAZEM nemyslím to, že se pan Melichar, pan Mařík a paní Felix dohodli na „koalici“a rozdělili si místa ve vedení obce, ale jen to, že tato dohoda byla vyjednána už před tím než paní Felix a pan Mařík pozvali ODS k jednání o případné dohodě. Mohli to prostě říct jasně ( o jednání s ODS nemáme zájem), už jsme domluvení s Melicharem. A šlo by se dál.

Mě jen zaráží jak paní Felix, může spolupracovat na postu místostarosty s člověkem, kterému ještě nedávno nemohla přijít na jméno, častovala ho ne zrovna vybíravě a měla zásadní výhrady k jeho práci jako starosty.
Co se změnilo ??
Tuto otázku nechám nezodpovězenou, každý si může dosadit to svoje vysvětlení.

Robert Pořízek

11 pane Abraháme | 11. listopadu 2018 v 8:23 | Reagovat

[9]:při vší úctě nejste nestranný,jak se snažíte prezentovat.Od počátku svého krátkého pobytu v Chuchli využíváte pro své osobní zájmy Melichara. Vsadil jste však na nejhoršího koně.
Nestavte se do role spasitele,když o Chuchli nic nevíte.

12 Miroslav Abrahám | 11. listopadu 2018 v 11:35 | Reagovat

[11]: Co myslíte tím "nestranný"? Nikoho nevyužívám, jak se mylně domníváte (což ale nemůžete vědět), nikoho se nesnažím spasit. Pokud máte o mně jiné informace, rád se nechám poučit. Že o Chuchli nic nevím? Nevím, s kým mám tu čest, ale řekl bych, že jsem se o ní dozvěděl za relativně krátkou dobu víc, než kolik se toho dozví řada jiných, když se nezajímá. Pokud máte pocit, že jen doba pobytu v místě někoho opravňuje se vyjadřovat, nemáte pravdu.

13 Miroslav Abrahám | 11. listopadu 2018 v 11:45 | Reagovat

[11]: Začínám mít pocit, že jakákoli diskuze zejména tady na tomto blogu je naprosto zbytečná. Buď se perou příznivci politických stran, nebo se zde velmi rádi staví na jednu stranu "starousedlíci" proti "novým" (jako by to byl nějaký úžasný argument), nebo anebo to jde i bez logických argumentů a komentářů, prostě jen hloupé invektivy. Asi je lepší pořád jen ukazovat prstem, že? Nezlobte se, ale nerozumím. A ani nechci. Není pak divu, že se nikomu pro tuhle obec nic dělat nechce.

14 M.V. z M.Ch. | E-mail | 11. listopadu 2018 v 15:57 | Reagovat

[10]: Pane Pořízku, povolební kocovina ODS se dá pochopit, klidně si pobrečte, ale poblejt celou Chuchli zrovna nemusíte. O lotrovinách ODS by se dal napsat ještě delší a zajímavější příspěvek. Jenom tím dokazujete, že jste arogantní a namyšlenou partou, s kterou se nikdo nedomluví. Takže se zase místo důležitých věcí s přesahem do více volebních období budou dělat jenom blbosti.

15 M.V. z M.Ch | E-mail | 11. listopadu 2018 v 16:07 | Reagovat

[Smazaný komentář]vystihnul jste to přesně. jediné co se dá dělat je hrát hru na vytáčení hovnometčíků ODS, teď po prohraných volbách nejspíš zase vypustí své největší hvězdy. Když ho vytočíte tak, že začne sprostě nadávat jedním slovem, máte bod, za dvě sprosťárny za sebou jsou 2 body, za 3 ..... některým už se podařilo i 6 bodů.

16 Neseriózní | 11. listopadu 2018 v 16:14 | Reagovat

Zajímal by mě dopis paní starostky. Takhle je to hodně neseriózní, jednostranné.

17 A to si ODS před volbami prosadila | E-mail | 11. listopadu 2018 v 16:48 | Reagovat

že bude 13 zastupitelů místo 9. Prý aby se udělalo víc práce. Cha,cha - che,che.

18 Anonym z Malé | 11. listopadu 2018 v 18:24 | Reagovat

[14]:
Tak už zase hrdinný anonym z Malé ...
Pokud neumíte číst tak pro vás ještě jednou. Volby dopadli jak dopadli a dohodli se 2 strany, tak to je a nikdo to nezpochybňuje. Měli prostě víc společného, to chápu a určitě z toho nikdo nebrečí.
Sprostý jste zase jen vy a nadáváte také jen vy.
To že nedokážete vstřebat a vyslechnout jiný názor a fakta to je vaše věc a vypovídá to o vaší zaslepenosti.

Pan Melichar, pan Mařík a paní Felix, chtějí společně určovat směřování Chuchle, dohodli se spolu a mají většinu. Tak můžou během 4 let prosadit svůj program.
Ale asi nemůže nikdo chtít po ostatních zastupitelích, aby změnili názor a vyměnili kabát jako paní Felix a začali podporovat pana Melichara. Zastupitelé za ODS to neudělali a tak jsou v opozici, asi je pro ně důležitější integrita v názorech a čisté svědomí, než obecní plat :-).
Jak jsem už napsal, ODS šla do případných jednáních jen s jednou podmínkou a to : Pan Melichar bez placené funkce a bez pravomocí. Paní Felix na to měla jiný názor a za post starosty, dala panu Melicharovi post místostarosty. Tím je otázka voleb uzavřena.

To, že se vám nelíbí pravda, je,  nezlobte se na mě, také jen váš problém. Vše co jsem napsal si můžete přečíst a ověřit na stránkách Chucheláků trochu jinak.
A nezapomeňte, že jsem seděl několik let vedle paní Felix na schůzích ODS a dokonce i u toho, když dohadovala to, jak se stát místopředsedou ODS a hledala hlas proti panu Freslovi. Mám tedy docela přesné informace i o tom, jaký měla názor na pana Melichara.
Až se budete nudit. poslechněte si pár zvuk. záznamů ze zastupitelstva v době, kdy byl pan Melichar starostou a paní Felix proti němu dost razantně vystupovala.
S přáním hezké neděle,

Robert Pořízek

19 Jsem ale i já Václav Burle | 11. listopadu 2018 v 18:39 | Reagovat

[13]: Jsem nestranný, snažím se uchovávat fakta, informace, pro další generace. Jenom nevím, kdy se tato forma internetu zhroutí a příjdou úplně nové technologie. Ztratí se tyto texty nebo zůstanou někde uchovány? Kdyby jste se tady vrátili k prvním článkům, tak by jste se určitě hodně divili. Každý si bohužel hájí své zájmy a neohlíží se v této souvislosti na pravdu. To by jeden nevěřil jak se v Chuchli falšuje historie, fakta. Smutným příkladem může být chuchelský kronikář, učitelský, Tomáš Hromádka. A  jak on sám zde napsal. My dva se považujeme za kamarády. To ale neznamená, že nemůžeme být protichůdné názory. Uvědomujete si milí chucheláci, že vás v obci informuje pouze tento blog. V této souvislosti musím pochválit chuchelskou ODS, jmenovitě pana Pořízka, který komunikuje. To se o těch ostatních bohužel říci nedá. Snad se Mařík, Felixová, Melichar a další polepší. Je pravděpodobně chuchelský občan vůbec nezajímá. Mají vlastní zájmy, které nejdou s obcí dohromady...

20 konečně | 11. listopadu 2018 v 21:02 | Reagovat

[15]:si Veselý z Malé může s Melicharem splní svůj byznys a zrealizují si "tunel"-železniční val v Malé.
Jen tak dál,pánové.
Jo, Veselý. Hulvát zůstane hulvátem.

21 Pořizek | 11. listopadu 2018 v 21:52 | Reagovat

Co motivuje Pořízena, aby tady texty zveřejňoval?  Je to tiskový mluvčí chuchelské ODS? Nebo k fakt Klání a spol. tak neschopný a všechny texty do zpravodaje jim psali úředníci z úřadu? Nebo Pořízek? Je tento text vůbec autentický když je zveřejněn pouze tady a ne v jiných informačních zdrojích? Co web chuchelské ODS?

22 M.V. | E-mail | 11. listopadu 2018 v 22:28 | Reagovat

[18]: Klid epiku,
nechtěl jsem nic řešit,
jen občas zvednu víko
a ze zvědavosti nakouknu.
Tfujtajxl.

23 Robert Pořízek | 11. listopadu 2018 v 23:31 | Reagovat

[Smazaný komentář]
Přehlédnu, že opět nějaký analfabet nezná své jméno i to, že používá moje. Je to asi tou dnešní dobou, lide se zase bojí pod svůj názor podepsat.
Co motivuje vás drahý neznámý, že zde ventilujete své názory :-).

Ale abych vám odpověděl na tu otázku co vás tak trápí. Nejsem mluvčí nikoho, jen vím jak některé věcí byli a jsou a tak s nimi chci seznámit i těch pár lidí co toto čtou. A myslím, že je nanejvýš potřebné některé věci upřesnit.
Nic méně, mám pocit podle vašeho stylu psaní, že se známe :-) a i vy dobře víte, že to co píšu je pravda...

No příště se alespoň podepište. Děkuji

Robert Pořízek

24 poděkování | 12. listopadu 2018 v 4:35 | Reagovat

[23]:děkuji Vám,pane Pořízku,za vaše komentáře a informace. Umožňují určitě nejen mně si udělat o událostech ve Velké Chuchli objektivnější názor. Doufám,že své informace budete nám všem předávat i nadále a nenecháte se otrávit některými anonymy typu M.V.

25 Václav Burle | 12. listopadu 2018 v 5:07 | Reagovat

[23]: Nemohu stále pochopit, proč chuchelská ODS dala pány Pořízka a Šimka na nevolitelná místa.

26 Robert Pořízek | 12. listopadu 2018 v 8:09 | Reagovat

Co třeba připomenout novým zastupitelům, pár věcí, kvůli kterým s ním před několika lety zastupitelé za ODS, tey i paní Felix a ostatní členové Chucheláku trochu jinak – dnes TOP 09 nechtěli mít nic společného a kritizovali ho za jeho rozhodnutí, včetně odpočítávání jeho (vlády na úřadě) ?
Nebylo by dobré 7 podepsaným zastupitelům pod „koaliční smlouvou“  trochu osvěžit paměť, když dali bezmeznou oddanost a bianko šek člověku, který porušoval smlouvy a choval se nemorálně ve funkci starosty.
Zajímalo by to někoho ?
Hodně článků z doby jeho starostování, má  zde napsaných i pan Burle

Robert Pořízek

27 zvolila | 12. listopadu 2018 v 8:32 | Reagovat

[10]: menší zlo

28 zvilili | 12. listopadu 2018 v 8:53 | Reagovat

[10]: 4 roky zaručený plat 50000

29 Doufám | 12. listopadu 2018 v 9:16 | Reagovat

Doufám, že se nyní novému zastupitelstvu podaří zastavit připravený stavební "business", který byl tak skvěle připraven během minulého období stranou ODS. Jak již bylo několikrát na zasedání řešeno - byty Chuchle , centrum malé Chuchle a opět byty v centru, daleko dražší nadjezd ve Velké Chuchli (kolem všeho se samozřejmě točil spřízněný developer s Freslem). Jen nepočítali, že nebudou u moci a tentokrát se jim ani nepodaří nikoho přetáhnout (jako Šimka a Kadeřábka v minulém období - proč se o tom vlastně moc nemluví?). Podobné snahy ODS skvěle dokladují slova Fresla na schůzi při volbě nového starosty, když se mu nepodařilo prosadit tajné hlasování - "A je to jasný"...

30 Zklamaný volič ODS | 12. listopadu 2018 v 9:23 | Reagovat

děkuji za prozření. Zatímco jsem volič ODS na národní úrovni, ODS ve Velké Chuchli to již nikdy nehodím. Na jedné straně kritizujete, že s Vámi minulé zastupitelstvo nespolupracovalo a tím se Chuchle nikam neposunula, na straně druhé děláte to samé. Takže pomsta? Výborně, opět se Chuchle výrazně nikam neposune s těsnou převahou zastupitelstva. Volili vás obyvatelé obou Chuchlí, abyste je zastupovali a obce se rozvíjely, namísto toho masírujete svá ega a těšíte se na to škodit. Je mi z vás zle

31 Chuchelský občan III | 12. listopadu 2018 v 10:10 | Reagovat

[6]: Ano, většina je i o jeden hlas. Počítat neumíte vy, synku.

32 ba ne,občané III ! | 12. listopadu 2018 v 13:58 | Reagovat

[31]:ve škole jste toho zřejmě moc nepochytil naopak vy!
Synek správně počítá na rozdíl od vás.Správmě píše,že většina nejsou zastupitelé,ale hlasy voličů. Těch má 51% šest zastupitelů ODS a ANO. Vládnoucí grupa 7 zastupitelů TOP a pro Prahu má jen 49%. Je to v oficiální statistice,třeba čtěte líp než počítáte. To je překvení,co? Všechno okecat nejde,Občané III.
Vládnoucí koalice tedy zastuje pouze menšinu voličů.

33 Zastánce občana III | 12. listopadu 2018 v 15:18 | Reagovat

O tom ale povolební matematika není. Povolební matematika je o získaných mandátech a dohodě-nedohodě zastupitelů. Většina ze zastupitelů je 7:6

34 pocet hlasu - pocet zastupitelu | 12. listopadu 2018 v 15:39 | Reagovat

mensinu obcanu zastupuje 7 zastupitelu ve 13 clenem zastupitelstu.je to zpusobeno  prepoctem kdy mensi strany s mensi podporou dostavaji vice mandatu.v komunalnich volbach narozdil od voleb parlamentnich je i jiny prepocet u tkz. krizkovani.

35 Blog | 12. listopadu 2018 v 15:50 | Reagovat

[24]:   M.V není anonym. Zde na blogu setaké představuje jako M.Veselý z Malé
Chuchle.

36 A bez | 12. listopadu 2018 v 17:39 | Reagovat

[33]: zrádců, přeběhlíků

37 Koho tak asi zajímá, | E-mail | 12. listopadu 2018 v 21:53 | Reagovat

když se tu jenom pořád dohadujete, kdo ho má většího.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama