21. srpen 1968

28. června 2018 v 19:32 | Václav Burle: v této drsné době jsem byl v zahraničí. Okupaci znám z pohledu člověka, který několik týdnů prožil v "lágru". Tímto opakovaně děkuji Jugoslávcům, Němcům, Italům, Rakušanům, Švýcarům, kteří k Čechům, Moravanům a Slovákům byli tak vstřícní. |  Okrašlovací spolek
Děti obdrží vysvědčení, rodiče si začnou vybírat dovolenou a začne ráj na zemi. Neměli bychom ale zapomínat...

OD TÉ HRŮZNÉ DOBY UPLYNE PADESÁT LET
JAK JSTE TO VŠECHNO V TÉ DOBĚ PROŽÍVALI
MÁTE VZPOMÍNKY, TAK SE O NĚ PROSÍM PODĚLTE

(pište prosím do komentářů, nebo na chuchleblog@seznam.cz. A když budou i fotografie, tak to bude úžasné.)
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Mirek Veselý | 29. června 2018 v 10:22 | Reagovat

Jak dlouho budou ODS procházet podobné akce, kdy jsou děti zneužívané pro politickou propagandu, pod hlavičkou sportovního klubu dotovaného z rozpočtu Chuchle a na pozemku zastupitele a současně developera?

2 ODS Praha-Velká Chuchle: Nechceme slibovat, ale pracovat | 29. června 2018 v 10:52 | Reagovat

Zřízení kamerového systému, vybudování nadjezdu nad železničním přejezdem, rozšíření chuchelského háje o park, zřízení propojení minibusem ke zdravotnímu středisku Barrandov a dokončení protipovodňových opatření – to jsou podle starosty Velké Chuchle Stanislava Fresla priority místního sdružení ODS pro nadcházející volební období. „Volební program 2006–2010 se nám podařilo splnit na více než 100%,“ dodává.

„Dokončili jsme kanalizaci a plynofikaci ve Velké Chuchli a podle mého názoru je téměř heroickým výkonem, že se nám to samé povedlo i v Malé Chuchli, kde to bylo opravdu, a to říkám se vší vážností, pravdu složité,“ rekapituluje starosta Fresl. Za další úspěch dosavadního zastupitelstva Velké Chuchle považuje také vybudování supermoderní mateřské školky a sportovního hřiště a náročnou rekonstrukci základní školy. „Naším cílem není slibovat, ale pracovat. Žijeme ve Velké Chuchli stejně jako naši voliči," dodává starosta Stanislav Fresl.

3 Rozhovor se starostou Městské části Praha–Velká Chuchle Stanislavem Freslem | 29. června 2018 v 10:56 | Reagovat

Pane starosto, začala bych s dovolením otázkou na tělo. Je něco, za co byste sám sebe pochválil? Něco, co vás těší, že jste dokázal?
Dokončili jsme kanalizaci a plynofikaci ve Velké Chuchli a podle mého je téměř heroickým výkonem, že se nám to samé povedlo i v Malé Chuchli, kde to bylo opravdu – a to říkám se vší vážností – opravdu složité.

Problémem, který v posledních letech pálí snad všechny městské části, je nedostatek míst v mateřských školkách. Jak je tomu u vás?
Po záplavách v roce 2002 jsme měli nemalé problémy a jedním z velkých a palčivých byla i absence mateřské školky. V současné době nám tady stojí školka, která nemá konkurenci v celé České republice. A to jak svou vnější architekturou nebo vnitřním vybavením a technologiemi, které odpovídají těm nejpřísnějším normám EU, tak co se týká vývařovny, skladování potravin, zacházení se špinavým prádlem, noclehárničky pro děti apod. Zajímavá je i kapacita naší školky, která je dimenzována pro 106 dětí. Další výhodou školky je její poloha, která je v klidné části Chuchle.

Mateřskou školkou jsme se prošli, pojďme nyní na základní školu...
Základní školu jsme téměř celou zrekonstruovali a bezbariérovým přístupem jsme jí vdechli nadčasový kabát. Musím se pochlubit, že jsme s tímto projektem ojedinělí v celém správním obvodu Prahy 16. Celkové náklady se pohybuji řádově okolo 300 milionů korun.
V letošním roce se nám podařilo ještě něco, na co jsem velmi hrdý, a tím je hřiště u mateřské školky, které slouží nejen účelům „mateřinky“, ale v odpoledních hodinách a o víkendech je otevřeno i pro širokou veřejnost. Další hřiště, které vzniká, je u základní školy, kde jsme bohužel omezeni prostorem, a proto zde vznikne hřiště s využitím pro míčové hry. I toto hřiště budou moci využívat obyvatelé Chuchle o víkendech i v odpoledních hodinách. Je to tak trochu plnění slibů, protože Chuchle nemá jiné než fotbalové hřiště a mým cílem je dokončit tuto „relaxační a oddychovou zónu“ do konce září. To by byla také jedna z forem, jak poděkovat všem za důvěru, kterou jsem dostal.

Když se řekne doprava, všem nám blesknou hlavou několikakilometrové fronty nebo popojíždějící kolony osobních aut právě ve chvíli, kdy nejvíce spěcháme nebo v horším případě už jsem měli někde být…
Podařilo se vám alespoň částečně, tento problém vyřešit?
S dopravou je to i u nás malinko komplikovanější a musím se přiznat, že se nám to zatím nepodařilo vyřešit. Velkou naději teď všichni vkládáme do zprovoznění propojky mezi dálnicemi D1 a D5, která se nachází na hraně našeho katastrálního území s Radotínem, a jsme přesvědčeni, že ji lidé budou maximálně využívat. Vlastní vnitřní dopravu jsme vyřešili tak, že jsme propojili Malou a Velkou Chuchli. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že se lidé z Velké Chuchle mohou dopravit bez komplikací do Prahy a zpět, což dřív nešlo, jelikož se vždy muselo jezdit přes Lahovice.

Jaké jsou další plány v této oblasti?
V Chuchli nás dost trápí bezpečnost železničního přejezdu. Názory na vyřešení téhle otázky jsou různé, ale většina dotázaných je pro vybudování nadjezdu, což je pochopitelně ta nejbezpečnější varianta. Udělám, co bude v mých silách, abych odpůrce tohoto řešení přesvědčil rozumnými argumenty a tento nadjezd vznikl.

Aktuální otázkou v Čechách i na Moravě se nedávno opět staly záplavy. Jak je na tom vaše městská část, máte tuto záležitost vyřešenou do té míry, že nehrozí katastrofa z roku 2002?
Vyřešená není, ale řešíme ji. Představa určitého řešení existovala, ale postupem času se změnil směr stavby, takzvaná protipovodňová linie byla situována do jiného místa než ta původní. Toto řešení ochrání zcela určitě Velkou a Malou Chuchli proti katastrofální vodě, jako byla ta z roku 2002. Bohužel část závodiště bude chráněná jen na kvótu padesátileté vody. Zkrátka tak, jako je to ve „velké Praze“, nejde ochránit úplně všechno.

A máte představu, kdy dojde k dokončení této „majetky chránící“ stavby?
Mé informace jsou v současné chvíli takové, že odbor městského investora hlavního města Prahy už na celou „stavbu“ vypsal veřejnou soutěž, a já pevně věřím, že by vše mohlo být hotovo do roku 2011, nejpozději začátkem roku 2012. V tomto roce se má začít s první etapou protipovodňového řešení, a tím je revitalizace potoku Vrutice, což je taková neřízená střela uprostřed Velké Chuchle.

Časopis Pravá 5, číslo 2

4 VOLEBNÍ PROGRAM – VOLBY DO ZASTUPITELTSTVA MČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE V ROCE 2010 | 29. června 2018 v 10:58 | Reagovat

Stanislav Fresl , Ladislav Kadeřábek , Mgr. Lenka Felixová , Mgr. Gabriela Dudášová , Bc. Olga Kuzníková , Zdeněk Vlasák , Zdeňka Děrdová , Jiří Kokta , Ing. Jan Nedoma , MUDr. Jaromír Piskáček , Robert Pořízek

Bezpečnost v MČ
- nadále spolupracovat s městskou a státní policií
- usilovat o zřízení kamerového systému na klíčových místech městské části
- po vybudování nadjezdu přes ČD osadit kompletní dopravní značení v MČ – omezení rychlosti, průjezdnosti nákladních vozidel, se zřetelem na chodce

Dořešit střed městské části – lokalita Kazínská (bývalý Femat)
- vybudování multifunkčního komplexu pro občany Chuchle
- následně řešit prostory stávajícího klubového domu a samoobsluhy

Přemostění přes ČD a zastávka
- vytvořit podmínky pro vybudování přemostění ČD ve Velké Chuchli a v přímé návaznosti umístění zastávky ČD směrem k centru Chuchle (stávajícímu železničnímu přejezdu)
- iniciovat zřízení zastávky ČD v Malé Chuchli

Územní plán
- řešit lokalitu Hvězdárna, území mezi Malou a Velkou Chuchlí, území od Malé Chuchle až po Lahovický most podél Vltavy pro sport. Nerozšiřovat zastavěnost Chuchle a věnovat pozornost zeleni

Protipovodňová ochrana a protihlukové stěny
- podporovat výstavu protipovodňové linie v katastrálním území Chuchle a následně vyřešit odhlučnění Strakonické ulice a drážního tělesa

Spolupráce se ZŠ a MŠ
- spolupodílet se finančně na provozu a údržbě ZŠ a MŠ
- podporovat mimoškolní činnost mládeže

Rozpočet
- nezadlužovat MČ

Rodiče s dětmi, školy a školky
- rozšíření chuchelského háje o park, a to v návaznosti na Chuchelský háj a naučnou stezku

Pečovatelské služby pro občany, péče o seniory
- podporovat péči pro starší občany nejen finančně, ale i možnosti kulturních akcí

MHD
- řešit autobusu dopravu v přímé návaznosti na jízdní řád ČD
- prosazovat možnost propojení minibusem ke zdravotnímu středisku Barrandov

Sport, kultura
- podporovat TJ Sokol Chuchle, fotbalový Čechoslovan Chuchle, Aerobic Chuchle
- spolupodílet se na sportovních akcích BIGMANN, Kolo pro život, závody do vrchu, sportovní turnaje atd.
- pokračovat v organizování akcí - velikonoční trhy, vánoční koncert – zvonohra, masopustní průvod, vítání občánků atd.

Pořádek, čistotu a údržbu zeleně považujeme za samozřejmost.
Žijeme tu s Vámi, nechceme slibovat, ale pracovat.

5 Důvod neúčasti na zasedání zastupitelstva dne 23.4. 2012 | 29. června 2018 v 11:01 | Reagovat

Sdělujeme Vám, že se nezúčastníme dnešního zasedání zastupitelstva, a to z důvodů překračování pravomoci veřejného činitele, a to při provádění zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstev, kde nejsou vůbec respekotovány, zkreslovány nebo ani zapracovány připomínky zástupitelů ODS.
Dále nám k dnešnímu dni nebyla podána fundovaná odpověď, jakým způsobem bude dofinancována přístavba základní školy, což považujeme za podstatné pro občany naší městské části, neboť přístavbu školy jsme iniciovali v době za minulého zastupitelstva, kdy jsme také zajistili potřebné finance pro zahájení přístavby.
Dalším zásadním problémem, pro který se dnes nezúčastníme je porušování demokratických principů, a to v oblasti diskusního fóra na stránkách městské části, kde dochází k vymazavání příspěvků opozičních názorů, byť jsou psány formou bez porušení zákona a jsou vymazávány bez jakéhokoli konkrétního odůvodnění s odkazem na konkrétní porušení pravidel diskusního fóra.
Impulzem pro naši dnešní nepřítomnost bylo pro nás absolutně nepřijatelné zamezení přístupu na toto diskusní forum konkrétnímu občanu Velké Chuchle.

Zároveň trváme na tom, aby toto prohlášení bylo součástí zápisu z tohoto zasedání a bylo jeho nedílnou přílohou. Žádáme, aby toto prohlášení bylo také zveřejněno v plném znění v Chuchelském zpravodaji.

6 Zastupitel Robert Mařík občanům Chuchle | 29. června 2018 v 11:06 | Reagovat

5.2.2015  

Tunel Vážení občané Chuchle neměl jsem nikdy v úmyslu uveřejňovat články na internetu, ale situace okolo nadjezdu a podjezdu mě k tomu přinutila.

Pokusím se být stručný.

Realizace podjezdu není pro SŽDC žádný problém, peníze na něj jsou, stačí jen potvrdit souhlas vlastníků nemovitostí a může se projektovat a realizovat.

A teď trochu podrobně.

Spodní vody? Nejsem projektant, ale ze schůzky se zástupcem SŽDC vyplynulo, že realizace  je bezproblémová (vodotěsný beton atd.).   V projektové dokumentaci s tímto „problémem“  počítají.

Odčerpávání vody po deštích?  Podjezd musí technologicky splňovat odtoky s přečerpávacími stanicemi do gravitační kanalizace až za Strakonickou. Celé technické provedení je ovšem plně v režii projektantů. To jsou odborníci na dané téma.

Povodně? Vyústění tunelu je do záplavové oblasti, ale to je i nadjezd! A věřte, že vyústění nadjezdu je do daleko větší hloubky, což prokázaly povodně v roce 2002. V roce 2002 nebyla zhotovena protipovodňová opatření na Dostihové ulici a Strakonické. Spodní část Chuchle byla tenkrát zaplavena vodou, která přišla od „Radotína!  (Berounka)  Nemalé investice do zábran tento typ záplavy  eliminovaly. Jediný problém je se spodní vodou, který byl při povodni v roce 2013  jasně vidět. Dařilo se ho však překonat díky neustálému čerpání.

Nemovitosti,? Jsem si vědom, že připomínky jsou. Ale  ti majitelé nemovitostí, kterých se stavba nejvíce dotýká se jasně vyslovili pro variantu tunelu (podjezd). A právě proto se na variantě tunelu intenzivně  pracuje. Je nejšetrnější, jak ke svému okolí, tak k majetku našich sousedů! V případě nějaké změny (nadjezd původním směrem) a nesouhlasu majitelů přilehlých nemovitostí s předběžným souhlasem, se tady asi nepostaví nic! Proč?  Protože se to prostě už nestihne! Zůstanou závory a za nimi budeme stát minimálně několik desítek minut z hodiny.

Vedení obce? Bohužel mám dojem, že zájem vedení obce není v podpoře podjezdu. A ani vlastně nevím, co chtějí? Protože i přes tvrzení pana starosty, že mě vezmou na jednání ohledně tohoto problému se se mnou nikdo nebaví!  Informace si musím shánět sám! Na jednání konané 20.1.2015 v Radotíně jsem přišel bez pozvání a o své vlastní vůli  jako zastupitel Chuchle.

Celé to na mne působí dojmem, že z důvodu, že variantu podjezdu (tunelu) nenavrhla ODS a její podporovatelé, ale proto, že jí podporovalo minulé vedení radnice v čele s Mgr. Melicharem,  je pro ně tato šetrná varianta neakceptovatelná!
Bohužel tady je jasně vidět, o co vlastně jde! Jde pouze o osobní ego a o jakési nikomu neprospěšné vyřizování účtů z minulosti!
Co je podle Vás víc? Osobní  ego nebo klidný a bezpečný život v naší Chuchli?

Robert Mařík, zastupitel MČ Velká Chuchle

7 Němec | 29. června 2018 v 21:05 | Reagovat

Jak jsem mohl srpen 68 prožívat když jsem ještě nebyl na světě. Ono se v té době něco v Chuchli dělo? Mámka vypráví jak i tady řádili komunisté. Prý byly nějaké prověrky a lidi vyhazovali ze zaměstnání.

8 T.Hromádka | 30. června 2018 v 12:58 | Reagovat

Pamětníci vzpomínají na tanky na Strakonické, bohužel žádnou fotografii se mi zatím objevit nepodařilo... Také bych uvítal víc podrobností, ale zřejmě to hlavní se dělo v centru Prahy.

9 Václav Burle | 1. července 2018 v 22:10 | Reagovat

[8]: Srpen 1968 jsem nazažil v republice protože jsem byl v zahraničí. A to dokonce v lágru, Arsenál, ve Vídni. To by ale bylo jiné povídání. Zajímavé je, že jako voják záložák jsem byl v srpnu o rok později, 1969, povolán na rozhájení demonstrací. Tábor jsme měli v Jenči na palpostu protiletadlové obrany Prahy. A to by opět bylo na dlouhé psaní. A závěr byl dosti humorný...

10 Beseda s europoslanci ve Velké Chuchli | 3. července 2018 v 12:06 | Reagovat

22. června se v chuchelském kulturním domě konala beseda s europoslanci Jaromírem Štětinou a panem Zdechovským. Setkání připravil člen TOP 09 Jan Němeček. Jenže není známo kolik občanů se besedy zúčastnilo. Mnozí z nás se o akci dozvědělo s velkým zpožděním, takže jsme  se nemohli dostavit. Chtělo by to lepší informovanost. Plakátek v obecní skříňce určitě nestačí. A o čem se tam pane Němečku hovořilo?

11 Markkar | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 4:23 | Reagovat

amazon 100mg viagra
<a href="http://viagra-nice.com">buy viagra generic</a>
viagra 100mg pfizer precious metal prices
<a href=http://viagra-nice.com#order+viagra+online>generic for viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama