Březen 2018

Mladí bezdomovci přinášejí do Velké Chuchle kulturu

31. března 2018 v 19:26 Aktuality
Kultura není silnou stránkou chuchelských občanů a tak jí musejí zachraňovat bezdomovci...


Když budík o šesté hodině ranní pod šesti kanály pod dálnicí zazvoní, tak se začne ozývat dunění techna, které je slyšet až na Hvězdárně do dvaadvacáté hodiny. Hudbu v této souvislosti nemilují jezdkyně na koních při tréninku. Ono jim jde doslova o život. Koník se lekne, vybočí, a na průser je zaděláno. Dnes v brzských ranních hodinách záležitost řešila policie České republiky. Jen odjela, tak masakr zvuku začal nanovo. Na ty mladé bezdomovce, milovníky hudby, nikdo nemá. A to ani městská policie. Má to ale jednu výhodu. Milovníci techna to mají zdarma.


My brdští trempové bychom takové auto brali všemi deseti. Jenom ty koně nám bohužel chybí...

Smeťák - nejnovější informace

30. března 2018 v 21:08 | Vše kolem smetiště najdete zde na blogu vlevo v rubrikách.... |  - Chuchelská skládka
Paní Jana Plamínková, radní pro životní prostředí magistrátu hlavního města Prahy, změnila názor. Že to ale trvalo!!!

(...dokončení brzy.)

PŘEJEME HEZKÉ SVÁTKY A PLNÉ STOLY... JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH.

II. zasedání zastupitelstva aneb NOVÁ HVĚZDÁRNA

27. března 2018 v 22:24 | Místnost pana starosty byla přeplněna. Pro nedostatek místa a židlí lidé postávali i ve vedlejší kanceláři. V průběhu schůze se ukázalo, že spoluobčané, ale i mnozí zastupitele, nejsou se současnou chuchelskou radnicí /čti ODS/ spokojeni. |  L.P.2018/
(... a já Václav mám nyní problém. Na schůzi zastupitelstva se odehrálo mnoho záležitostí. Vždyť trvala od 1 0008,00 hodin až do 22,30. A stejně se vše neprobralo. Mohl bych napsat vše pěkně po pořádku a velice přesně slovo za slovem. Pokládám si ale otázku, jestli to vůbec chuchelské občany zajímá. Proč bych tomu měl věnovat tolik drahoceného času, když s výsledkem se seznámí jen několik skalních patriotů? Takže dnes to vezmu z tohoto důvodu velice stručně. Navíc jsem dostal láhev Saint Albray, tak to nemusí dopadnout dobře.)


*** zrodila se Nová Hvězdárna *** několikrát se do sebe pustili i zastupitele *** je evidentní, že mnozí se vzájemně nemají rádi *** několikrát proběhl i souboj proti zastupiteli, který není občanem Velké Chuchle *** padla i otázka jestli vůbec má právo hlasovat *** jsou na novou, v pořadí již třetí školu, peníze *** nastaly i problémy se stravováním záků *** na chuchelském smetišti se začíná pracovat. Je to ale dobrý nápad *** zastupitele nedostávají potřebné doklady. Je to šlendrián nebo záměr *** ke škole není předložena ani dokumentace, projekt *** ani se neví kolik tam bude tříd *** Vy ty peníze máte? - Nemáme! *** Už se nejedná o několik milionů, ale o rovných 90 000 000! ***

NÁSLEDUJÍCÍ TEXT BUDE DOSTI DIVOKÝ: na chuchelské radnici to vře, je tam přemnoho co k řešení, problémů. Ani zastupitele nedostávají potřebné podklady pro svá rozhodnutí. Jak se potom ve všem má vyznat tento blog? Proto žádáme starostu Stanislava Fresla aby případné zde uvedené nepřesnosti uvedl do náležitého stavu.

Okrašlovací spolek pořádá pravidelné návštěvy do přírody, ale i fotografické workshopy. Jsme tady i pro vás.

NOVÁ HVĚZDÁRNA: na zastupitelstvo přišla nebývale silná skupina z Hvězdárny. Jedná se především o nové obyvatele obce. Ani oni nejsou s tamější výstavbou spokojeni. Podle jejich slov je tam toho všeho nějak moc a má být ještě hůř. Ve svých vystoupeních i stará chuchelská garda upozornila, že pro tolik nově příchozích není ve Velké vybudována infrastruktura. Od obchodu přes mateřskou školku, základní školu až po vše ostatní. Na Hvězdárně navíc chybí jakékoliv zázemí. Není tam ani jediný obchod a další potřebná vybavení. Lidé jsou tam navíc zděšení co se tam děje na silnicích. I když je tam osazena třicítka, tak tam auta jezdí až neskutečně rychle. Je jen otázkou času, kdy se tam něco nehezkého stane. Pan starosta v této souvislosti dodal, že obec s tím nic nemůže dělat protože vozovky Chuchli nepatří.

(Tohoto žoldnéře jste mohli vidět v jednom významném americkém filmu. Přejme si abchom takto nemuseli brzy pro neshody na obci chodit v chuchelských ulicích, Hvězdárnu nevýjimaje.)

A proč Nová Hvězdárna? Je určitě nutné ty dvě lokality - starou a novou - odlišit. Začínají se tam dít velké, ale i hrůzné věci, tak abychom všichni byli v obraze. Podle kuloárů se dokonce nejen na Nové Hvězdárně začíná vytvářet seskupení lidí, kteří v letošních komunálních volbách chtějí kandidovat. Již dnes tam existuje spolek za lepší životní prostředí. A nejsou sami. Podobný vzniká i ve staré Chuchli. Asi se máme na co těšit. A důvod? Lidé nejsou se současnou radnicí spokojeni. Tento blog může slíbit, že za spolupráce vás všech budeme neustále pravdivě a včas informovat. A proč se nejen Nová Hvězdárna bouří?

VŠE HLEDEJ V ZÁKULISÍ CHUCHELSKÉ RADNICE: (JAK TO ALE JE VE SKUTEČNOSTI NEVÍME. CHYBÍ INFORMACE. JSOU JEN NÁZNAKY. ALE I TY O NĚČEM VYPOVÍDAJÍ. JE TO PODLE VZORU - NENÍ ŠPROCHU ABY NA NĚM NEBYLO PRAVDY TROCHU. TY JSOU PAK DŮVODEM PROČ SE LIDÉ PROTI RADNICI DALI DOHROMADY.)

Na zastupitelstvu Stanislav Fresl požádal zastupitele aby mu odsouhlasili Memorandum. Jedná se o materiál, ve kterém města a obce kolem Berounky odmítají na soutoku Vltavy s Berounkou těžbu štěrků. Ti to odmítli. Nikdo z nich totiž netušil o co je starosta žádá. Svědčí to o jediném. Zastupitele se o záležitosti obce zas tak moc nezajímají. Kdyby ano, tak by museli vědět o co na soutoku jde! Vše bude projednáno naprosto zbytečně příště.

BYTOVÉ DOMY na NOVÉ HVĚZDÁRNĚ: Není snad v této lokalitě občana, který by si devadesát bytů přál a to z mnoha důvodů. O nich někdy příště. Ale co se nestalo!

Ještě před zastupitelstvem Stanislav Fresl veřejně prohlásil, že developer od výstavby bytových domů ustoupil. Není to vše tak nějak podezřelé?

Devoleper opakovaně požádal chuchelský místní úřad o povolení aby volné prostory zaplnil třemi vysokými domy. Pan starosta Stanislav Fresl souhlasil a neprodleně požádal stavební úřad v Radotíně o souhlas. A ten ho ze dne na den vydal. Ale vloudila se obrovská chyba. Stanislav Fresl zapomněl informovat zastupitele a to se vzápěti provalilo. Uvážíme-li, že pan starosta je mladý a inteligentní hoch, tak se nabízí jednoduchá otázka proč tak učinil!!!

Na včerejší zastupitelstvo přišlo nebývalé množství obyvatel z Hvězdárny. A to nejen náplava, ale i starousedlíci. A tak se povedlo rozhodnutí pana Fresla zvrátit. Zastupitelstvo odhlasovalo, že se znova osloví stavební úřad v Radotíně a souhlas s výstavbou činžáků se zruší. Je ale velice nepravděpodobné, že to ještě půjde. Pan Stanislav Fresl si to velice dobře spočítal. A jak se říká je vymalováno!!!

A tento podraz není první a určitě ani poslední. Podobně pan starosta postupoval kolem železničního přejezdu. Před rokem bylo v základní škole rozhodnuto, že občané Chuchle se sami svobodně rozhodnou zda budou chtít nadjezd nebo tunel. Nejvíce jich tenkrát z mnoha rozumných důvodů bylo pro tunel. Pan Fresl ale informoval SŽDC, že chucheláci požadují nadjezd. Ale toto lze ještě bez problémů změnit. To by ale chucheláci museli chtít!!!

V Chuchelském háji rostou i hodně vzácné rostliny. Znají je chuchelské děti? A co státem chráněné houby, brouci, motýli. Uvědomují si v této souvislosti chuchelští kantoři, že nejlepším učitelem je příroda?

V těchto dnech se v novinách objevil zajímavý článek. Ředitel školy v něm tvrdí, že ředitele škol, tak jako i kantoři, by měli být obyvateli městečka, vesnice. Pouze tak mohou sídla po všech stránkách žít...

NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V POŘADÍ III: Tak to je rovněž pěkně silná káva. Základní administrativní úkony byly zahájeny v září 2015 a nyní již máme rok 2018. Věří snad někdo, že za současného šlendriánu bude v září příštího roku fungovat? Faktem je, že chuchelská radnice na ní ještě nemá peníze. A co zase divného se stalo na zastupitelstvu? Tak to byl masakr. Jsou pan Fresl s panem Šimkem tak nezkušení? Nebo se opět jedná o úmysl? Ale proč? Je tady snad někdo kdo do toho vidí, kdo tomu rozumí?

"V současné době, napsal ve zpravodaji pan starosta, jsem objednal profesionální firmu, která vypracuje zadávací podmínky dle všech předpisů a zákonů pro výběr zhotovitele."

Na zastupitelstvu požadoval aby mu vše schválili. Tady musíme pochválit pana Maříka, který snad je jediným zastupitelem který stavebnictví rozumí. Opět se ukazuje, jak moc nám chybí výbor stavební. Proč asi? Obec řeší řadu stavebních záležitostí, ale nemá nikoho kdo tomu rozumí. A opět jsme na začátku. Nejedná se o úmysl? Co tím pan Stanislav Fresl sleduje.

Ale ještě horší je, že chuchelští občané to radnici trpí. Proč je jim všechno jedno?

Podle nejnovějších vědeckých poznatků jsou tito miláčci lidského plémě v mnoha případech minimálně stejně chytří jako člověk. V mnohém ho dokonce převyšují. Kdo by asi dnes dokázal například sám samotinký v přírodě po dlouhé roky přežít? Gorila žije v rodinném společenství bez větších problémů. Nejsou i v tomto případě dobrým příkladem pro chuchelské zastupitelstvo? Přijde snad někdy čas, že začnou být rozumní a pracovití. Vždyť se samí dobrovolně přihlásili, že udělají vše pro blaho chuchelských občanů. Bohužel zatím to tak nevypadá! Nebo máte jiný názor?

Celé projednávání této části jednání se zaseklo na otázce pana Maříka: "A kde k tomu máme podklady, dokumentaci, projekt? Pan starosta s panem Šimkem byli hodně, ale hodně zaskočeni. Po odborném vysvětlení pana Maříka se k němu přidali i mnozí další zastupitele, tedy kromě těch za ODS.

Ptali se, proč ještě nedostali ke stavbě školy potřebné podklady. Tedy dokument, ve kterém je vše kolem stavby popsáno. Co, kdy, kde, jak, kdo, a především za kolik. A mají pravdu. Přece zastupitel nemůže schválit něco o čem vůbec nic neví!!! Výsledkem je, že se vše bude projednávat na příštím zastupitelstvu. A čas neúprostně běží... tik tak, tik tak, tik tak!

Vše završila k nespokojenosti ODS jednoduchá otázka pana Maříka: A vy ty peníze - 90 000 000 - máte? Odpověď NEMÁME!!!

(...dokončení asi zítra v noci. Ten Saint Albray není zrovna slabé pití.)Chuchelská radnice opět zaspala. Připravila opakovaně své občany o desítky milionů korun. V této souvislosti se ukazuje, jak moc nám chybí stavební výbor. Nepotřebuje Malá, Velká pro mladé, ale i dříve narozené chuchelské občany například nájemní byty?

23. března 2018 v 10:47 | Jako na potvoru v poslední době jsem měl několik dotazů od rodičů již zletilých dětí, jestli nevím kde by se pro ně, jejich rodiny, dal sehnat podnájem. Stejný problém mají i dříve narození spoluobčané. |  ODS
V této souvislosti si připomeňme až neuvěřitelně dokonalou práci pro obec v režii ing. Františka Lapáčka. Kanalizace, plyn, voda, elektrické kabely. Jmenovaný ihned po tzv. sametové revoluci chytil příležitost za pačesy a pro nás všechny vyhrál. To je to co následným zastupitelstvům, starostům chybělo, chybí. Chuchelská ODS, společně s jeho politickou stranou, ČSSD, mu za jeho nezištné usilí pro nás všechny pak podtrhla židli starosty. Jak se říká pro dobrotu na žebrotu.

Magistrát hlavního města Prahy, tak jako v minulém roce, začal před několika dny městským částem rozdělovat tři čtvrtě miliardy korun z rozpočtové rezervy, přesněji 760,8 milionu korun. Podmínkou je, že peníze je nutné vyčerpat ještě v letošním roce. Jistě není třeba dodávat, že například Radotín, na rozdíl od Velké Chuchle, zareagoval velice rychle. Získal 25 000 000 korun. To tam snad mají lepší vedení, zastupitelstvo, úředníky, než u nás? Pravdou je, jak tady upozornil jeden ze čtenářů, že na radotínského starostu všichni pějí chválu. Co je toho asi důvodem?

Dostalo se téměř na všech 57 městských částí. Magistrát při rozdělování financí koukal především na připravenost projektů. Bez nich není možné peníze obdržet. A jsme u jádra pudla. V Chuchli chybí i z tohoto pohledu výbor stavební, který by se měl výstavbou a projekty zaobírat. Máme vůbec na naší radnici nějaké v šuplíkách? Ten však neexistuje, a to je ten hlavní důvod proč jsme o ty miliony opět přišli. To ale není zas tak hrůzné, že vedení obce nepracuje pro blaho občanů, ještě horší je, že chucheláky to vůbec nezajímá. Pak se dá už pouze napsat - kdo chce kam, pomozme mu tam!!!

Nebuďme ale nespravedliví. Z chuchelských kuloáru víme, že na radnici se připravuje zástavba areálu K8. Říká se tomu Centrum Chuchle. Jeho součástí má být i nová velkolepá radnice. Že by snad i první mrakodrap v obci? V této souvislosti vedení již vyčlenilo na konzultace pro "odborníky" nemalé peníze, ale nevíme kolik set tisíc to bylo. Ošemetným problémem je, že vše se děje za zády občanů a zejména pak chuchelské inteligence, která by se měla především vyjádřit. nebo snad v obci nemáme inženýry, právníky, stavaře atd.?

Jestli se nemýlíme, tak ve zpravodaji, který již vyšel, měla být uveřejněna nejnovější studie Centra. Záměrem podle všeho je vybudovat satelitní městečko. Nevím jak vy, ale mnozí z nás ho nechtějí. Z této šílenosti budou profitovat pouze developeři, stavební firmy. Pro chucheláky to bude (a to si nyní každý doplňte sám.) Já bych navrhoval park s cukrárnou, kavárnou, jaká je např. v Radotíně pod názvem Živá kavárna, prostor pro setkávání obyvatel a zejména pro mladé mamínky, důchodce apod. Nebo máte jiný názor?


Představte si, že v této zaplněné zástavbě vyroste další satelitní město. Neměl by to být ten park, kavárna? Oaza klidu, pohody a setkávání? Nedávno jsme tady popsali ten dům, který vyrůstá na Mrázovce. Také pozorujete jaká zajímavá zahrada tam vzniká?Na Hvězdárně vstává z betonu další architektonicky úžasná pevnost

23. března 2018 v 0:23 | Není vůbec od věci si občas udělat na Hvězdárnu výlet. V zápětí každého musí napadnout mnoho věcí k přemýšlení... |  Okem objektivu
Kdyby byl - a potom bychom denně museli Bohu zpívat aleluja - stavební výbor, tak tady někde by mohl stát například i úžasný dům pro seniory, hodně dříve narozené naše spoluobčany. Nebo naopak startovací nebo i nájemní byty pro mladá manželství. A to třeba i podle návrhu světového architekta, chuchelského občana, bývalého předsedy stavebního výboru, ing. arch. Karla Doubnera. Tento problém, ale s velkou pravděpodobností, vyřeší po dostavbě v pořadí již III. školy, stavební buňky, které dnes slouží v K8 jako provizorní třídy. A jaká je pravda? Současné vedení místního úřadu nedokáže ani k 100. výročí vzniku republiky opravit zvoničku a na ní nainstalovat zvon....

"Mottem každého chuchelského zastupitele by mělo být: "Péče o obec a zájmy obyvatel". Bohatstvím obce jsou veřejné prostory; ulice, náměstí, nábřeží, parky a zahrady, lesy a kostely. Vedení obce musí působit proti partikulárním zájmům magistrátu, státu, monopolů i jedinců a vytvářet rezervy a alternativní zdroje. Prostor není určen k okamžité spotřebě, ale jako dědictví po předcích a dar přírody je určen ke kultivaci, což se dnes neděje. Zatěžování prostoru reklamou, výlučným parkováním, selektivním kácením s podporou vedení obce, dochází ke krácení práv nás všech. Bohužel dnes svým sousedům nedokážu vysvětlit, že s tím nemám nic společného!"
Ing. arch. Karel Doubner


Podle názoru nás doprovázejícího odborníka, architekta, stavaře, se v tomto případě jedná o jednu z nejkrásnějších, nejzajímavějších parcel. To nedokážeme posoudit, ale je zřejmé, že z hořejších oken bytů a ze střešní terasy, bude výhled na Prahu a zejména jak na obec, tak i na Chuchelský háj překrásný.

Vedle haciendy a kamerových systémů pana Martina Romana a jeho přátel, za třímetrovou zdí, vyrůstá nový obrovský přízemní dům. Pokusili jsme to tam na vlastní oči omrknout, ale bez úspěchu. Ochranka v podobě stavebních dělníků nám to k naší lítosti neumožnila. A měla pravdu. Co kdyby se nám na staveništi něco stalo.
Nebylo by ale od věci poznat, jak se dnešní architekti činí, co umí. Až bude vše hotovo a rodina se nastěhuje, tak to musí být o velké až neskutečné kráse. Že bychom se tam nechali potom pozvat a něco nafotografovat. Uvidíme, pokusíme se...

LIKVIDACE ZAŽEHNÁNA!!! Trvalo to dlouhé roky a bohudík se konečně podařilo. Těm hrdinům jsme to dlužili. Nyní mohou opět, tak jako jejich příbuzní, v klidu odpočívat. NEZAPOMÍNEJME!

21. března 2018 v 21:39 | Není to ale ve třetím tisíciletí divné, že o takové záležitosti musí zabojovat jeden občan. A není to poprvé - viz kamenná stela na staroslovanském pohřebišti. Proč ta devastace jak stavební, tak i morální těm stovkám, tisícům úředníků nevadí? |  - pomník Barr. terasy
Pane starosto Pavle Richtre - děkujeme. Jste první kdo pochopil, že na hrdiny se zapomínat nemá, nesmí. A je úplně jedno z jaké doby se za čest a hrdost národa postavili. A nyní je na nás občanech si jejich oběť každoročně připomínat a to zejména v rámci ukončení II. světové války a Pražského povstání. Nebo opět u pomníku u Barrandovských teras a v Chuchelském háji bude jen pan starosta? Nestyďte se, vezměte kytičku, své děti, vnuky, vnučky a příjďte se 8. května hrdinům poklonit. Kdo nezná historii svého národa, tak si všechen ten srab a neštěstí bude muset prožít znova....

PADLI ZA PRAHU
A ŘEKA ŠEPTÁ JEJICH JMÉNA
JAKO PŘÍSAHU

Byl to boj na hodně dlouhou trať. Nemyslím si ale, že je již dobojováno. Může se stát ještě ledacos. Takže pomník sledujme ať nejsme ze dne na den zaskočeni. A ptáte se proč? Vedení Prahy 5 nedávno zaslalo na ministerstvo obrany návrh na vyškrtnutí památníku na ostrohu nad Vltavou z evidence válečných hrobů. Věřme, že rozhodnutí starosty Prahy 5 ing. Pavla Richtera - dopis uveřejněn níže - je snad konečné. Nikdy ale neříkej hop dokud nepřeskočíš. Na podzim budou volby a kdo ví jak moc se to na radnici Prahy 5 změní.

V politických kuloárech na Praze 5 se proslýchá, že o odstranění pomníku na ostrohu Barrandova měl dokonce požádat i investor, majitel, Barrandovských teras. Prý by nebylo vhodné aby ho zahraniční návštěvníci hotelu měli neustále na očích. Tak to už je hodně silná káva. A i to je důvodem abychom se nenechali zastrašit. Bojujme za pravdu, za naše předky, hrdiny, za čest pozůstalých!

VÁCLAV BURLE:

Městská část Prahy 5
K rukám starosty Ing. Pavla Richtera

12. března 2018

Věc: stížnost, žádost, k pomníku na ostrohu pod Barrandovem

Vážený pane starosto,

Je to již rok, co jsme spolu komunikovali ohledně památníku padlých z Pražského povstání, který na ostrohu u Barrandovských teras. Tenkrát jsme trochu pokročili a já si myslím, že je třeba pro jeho zachování udělat další krok vpřed. Představte si, že ten věneček, který jste tam vloni u příležitosti státního svátku vložil, je tam stále ve své plné kráse. Nikdo ho neodcizil ani nezničil. To jistě o něčem vypovídá.

V nedávných dnech se řešil na všech státních úrovních romský pomník v Letech, za který zaplatíme téměř půl miliardy korun. A my na Praze 5 máme pomník, o kterém se říká, že ho Praha 5, na žádost majitele Barrandovských teras, chce odstranit. Nepřipomíná to trochu tu bajku ode zdi ke zdi? Že nedopustíme, nedopustíte, vážený pane starosto, jeho likvidaci?

V této souvislosti mám následující návrh: Je zřejmé, že jména padlých barikádníků se tam již vrátit nedají a to zejména na základě nemilé události u pomníku na Zlíchově, kde desku vandal poničil. Jsou ale i jiné možnosti jak pomník hrdinů dát do pořádku a hlavně ho zviditelnit.

Kolem mozaiky jsou tři volné nehezké plochy na betonu. Navrhuji je natřít barvami české vlajky - bílá, modrá a červená. Jejich umístění by měl posoudit odborník. Tam, kde byla deska se jmény vložit verš, který tam byl od vzniku pomníku - "PADLI ZA PRAHU A ŘEKÁ ŠEPTÁ JEJICH JMÉNA JAKO PŘÍSAHU". Otázkou je, jak to udělat aby byla co nejmenší možnost ho zničit. Možností není málo. Vložit ho do plechu, nebo nastříkat na tu obrovskou plochu přes šablonu. To by opět měl vyřešit odborník. V každém případě celý pomník opatřit nástřikem proti sprejerství.

Bylo by i dobré u pomníku vztyčit hodně vysokou žerď, která by mohla být snadno odstranitelná, takže by tam vlajka České republiky vlála pouze o státních svátcích. Záměr je ten, že by byla vidět z velké vzdálenosti. Jak z protilehlé Vltavy, tak i z dálnic, Barrandovského mostu, apod. Lidé by se ptali, co to tam je, co se tam děje. A začali by se zajímat. A vo tom to je, vo tom by to mělo být...
Se srdečným pozdravem Václav Burle

Ing. PAVEL RICHTER starosta Prahy 5:

Věc: pomník na ostrohu pod Barrandovem - odpověď

19. března 2018
Vážený pane Burle,

předně Vám děkujeme za podnět ve věci pomníku na barrandovském ostrohu. Co se týká aktuálního stavu, kdy je mozaika posprejována, zařídíme co nejdříve její vyčištění a ošetření ochranným prostředkem, abychom jakémukoliv dalšímu poškozování vandaly maximálně zabránili.

K Vašim návrhům na úpravu pomníku Vám sděluji, že jakékoliv zásahy do stávající podoby díla jsou dotčeny platnou právní úpravou dle autorského zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o území městské památkové zóny Barrandov, bylo by také třeba projednat případné úpravy s orgány památkové péče.

Do budoucna nicméně zvažujeme celkovou revitalizaci prostoru, kterou chceme realizovat v koordinaci s probíhající rekonstrukcí objektu Barrandovských teras tak, aby ve výsledku vzniklo důstojné pietní místo. K pomníku plánujeme mj. osadit tabulku osvětlující jeho historii a celkově upravit jeho okolí.

S přátelským pozdravem
Ing. Pavel Richter
starosta městské části Praha 5


Rybáři, i ti chuchelští, začínají čistit a promazávat udice. Co si o jejich cechu popovídat s Mistrem nad mistry?

20. března 2018 v 23:51 | Okrašlovací spolek společně s chuchelskými seniory pravidelně pořádá pro občany všech věkových kategoriií besedy, přednášky. Co tu jednu z dalších - po té s fotografem dostihového sportu - věnovat Petrovu cechu? |  Okrašlovací spolek
Je veřejným tajemstvím, že jak ve Velké, tak i v Malé, je nemálo rybářů. O těch z okolních vsí a městeček ani nemluvě....

Foto Václav Burle

Lze se domnívat, že by nikdo z nich nepohrdl setkáním s Mistrem rybářství, kterého, zejména z televizních obrazovek, zná celý svět.

Jenže asi není moc dam, dívek, které by to vraždění vodních neviňátek zajímalo. Určitě by ale nepohrdly se setkat s jednou z předních současných modelek. Už vidím jaka to klábosení ženský rozjedou ve vedlejší místnosti ve velkém.

Kdo jako první do komentářů napíše jméno a příjmení Mistra a jeho přítelkyně, tak ten obdrží dvě vstupenky zdarma!

Zájemci si kupovali vily a byty na Hvězdárně pro slibovaný fantastický výhled na protilehlý břeh Vltavy. Splnilo se jejich očekávání? Toť otázka! Když si ale jeden stoupne na správně vybranou střechu, tak to stojí za tu námahu....

20. března 2018 v 23:11 | Výstavba na Hvězdárně jde ve vlnách. Někdy to tam roste jako houby po dešti v lese, na polích a lukách. Jindy jako kdyby se tam investoři dostali do finančních problémů. Pravdou ale je, že brzy to tam opět začne stavebně žít... |  Okem objektivu
Nevím jak vy, ale já už jenom kvůli tomu výhledu tam chtěl bydlet. Ona je ale skutečnost asi trochu jiná, nemilá...


Při procházení novodobého sídliště je zřejmé, že zase tak moc lidí výhled, který by je potěšil, nemají. Dokonce si koukají z oken do oken. A to není jen u bytových domů, ale dokonce i u těch hodně předražených vil. Jeden by řekl, že u nich to zase tak zásadní problém nebude. Opak je však pravdou. Mnohdy jde jen o částečné pohledy na Modřany a dále směrem k Vyšehradu.

Vlezli jsme za asistence stavebníků do některých z nich a dívali se do dálav mezi dvěma nemovitostmi. Výhled tedy nic moc. Byl to jen výkus možného. Určitě tam ale je několik bytů ze kterých výhled musí být až neuvěřitelný. Podobné je to i s pohledem na Chuchelský háj, na smeťák. Domy jsou to krásné, moderní, ale to pokoukání tedy nic moc. Vypadá to, že ze silníce to naopak místy nemá chybu.

Akce Zet a v co se práce občanů proměnila. Také jste tam pracoval? Tak nám napište....

19. března 2018 v 23:55 | Toulali jsme se po Hvězdárně a to by jste nevěřili co vše jsme viděli... |  Okem objektivu
Hvězdárna se od devadesátých let minulého století proměnila...

Dnes je to velké satelitní městečko, ve kterém jak drahé vily, tak i obytné budovy. Součástí je i historická část z minulého století. Dokonce se tam v současné době opět - v té kamerami obšancované části - staví obrovský přízemní podsklepený dům. O něm někdy příště. Ještě nedávno se z tamních hor chodilo do civilizace pouze po svých. Dnes, po částečné likvidaci přírodní rezervace, už tam jezdí autobus.

V centrální části tam ještě z dob vlády komunistů a národní fronty v akci Zet vyrostl dům, který měl sloužit jako agitační středisko, také jako prodejna potravin. Od té doby ještě tolik let neuteklo a my už nejsme schopni kolem tohoto objektu si z paměti vydolovat všechna fakta. Určitě si ale každý vzpomene na vzorkovnu a prodejnu bazénu. Proč je ale prodávali na kopci? Bebylo by to lepší někde u řeky?

Přišla tzv. sametová revoluce, poblíž se objevily dvě soukromé prodejny potravin, které ze známých důvodů musely zavřít. Dnes by je obyvatelstvo přivítalo s otevřenou náručí. Jenže by se opět odehrál stejný příběh. Lid by tam chodil pro pečivo, chléb, koláče a možná i pro pivo. Pro věci, které si zapomnělo koupit v supermarketech. Takže o kavárně, cukrárně si i tam mohou nechat zajít chuť, Ale kdo ví. Třeba se nějaký odvážlivec brzy najde.

S objektem si místní úřad nevěděl rady, tak ho dal do pronájmu, posléze ho prodal. Dnes je v žalostném stavu. Víme vůbec komu patří a co se tam bude prodávat?


Jak na Hvězdárně přibylo obyvatel, tak tady by mohla být útulná hospůdka. Podobných je na okrajích Prahy nemálo. Byl by to tady zejména ráj pro kuřáky, kteří by mohli sedět venku na terase a dívat se na Chuchelskou skládku veškerého světového odpadu. A když by začali chrchlat, tak by jejch zrak mohl zabloudit k chuchelskému kostelíčku a hlavně pak na hřbitov.

Když vidím tu hrůzu aneb pokrok prý zastavit se nedá

19. března 2018 v 23:29 | Byl jsem požádán abych pracovníkům televize ukázal několik zajímavých vyhlídek nejen na Prahu. Pořídily se i záběry z dronů. Když pošlou jak slíbili, tak sem na blog vložím... |  - - estakáda
Co by se asi stalo, kdyby místo kamionů se opět zboží nejvíce přepravovalo vlaky. Jenže se likviduje jak Smíchovské nákladové nádraží, tak i to na Žižkově a jinde. Podle magistrátu má být vybudované nové v Malešicích. To ale tamější obyvatelstvo nechce. A je zaděláno na pořádný problém. Místo kolejí opět vyrostou bytové a kancelářské domy. A při tom se po celé republice vylidňují vesnice, městečka. Kdy to skončí?


Když vidím ty novodobé hrůzy, zlikvidovaná pole, louky, sady, zavezené poldry u Vltavy, zlikvidovaná zahradnictví, tak si vždy vzpomenu na své prapředky. Kdyby se tak mohli probudit a z té nebeské báně sestoupit a podívat se jak se ta jejich krajina, ale i lidké vztahy, změnila. Co by nám asi řekli?