Srpen 2017

"To jsem z toho jelen"....

31. srpna 2017 v 22:15 | Chcete si v přírodě vyfotografovat jelena? Není to vůbec žádný problém. Stačí se včas přihlásit. Jelení říje začíná... |  ZOO Chuchle
...tak Lesy hl. m. Prahy nazvaly setkání s jelenem evropským, které proběhne 16. září v Chuchelském háji. Začíná se o čtrnácté hodině. Občerstvení připraveno. Nejen pro děti to bude velký svátek. Vše proběhne za účasti odborníků, lesníků. Tak si to užijte.

Na tohoto krasavce jsme narazili na louce ve vojenských Brdech. Nejen my jsme byli překvapeni a doslova vyděšení. Jelen to však vzal sportovně. Vydal se k nám a my se raději dali na rychlý ústup. Jeden nikdy neví...

...


Chuchelský zpravodaj se opět zhůvěřile vyznamenal. Není čas vyněnit jak redakční radu tak i zastupitelstvo? Co vy na to?!

31. srpna 2017 v 16:38 | Neustále jsem tázán občany co říkám na mimořádné vydání zpravodaje. Bohužel jsem jim neuměl pro neznalost posledního čísla odpovědět. Lidé vyvraceli oči v sloup! Když jsem dnes poprvé otevřel jeho stránky byl jsem zděšen. A jak jste na tom vy? |  NADJEZD
Mimořádné vydání chuchelského zpravodaje je snad to nejhorší a nejhloupější co vedení městského úřadu vytvořilo. Když bude z řad občanstva Malé a Velké Chuchle zájem, tak uvedu podrobnosti. Na začátek jen tak pro zasmání malou, ale bohužel převelice smutnou perličku:

Víš vůbec občane, že po výstavbě nadjezdu se od Prahy do obce nedostaneš?!!!
Když si nalistujete poslední stranu zpravodaje, tak na spodní fotografii uvidíte
dopravní značku "přikázaný směr jízdy zde vpravo (C03a)."
Ta vám neumožní vjet směrem od Prahy do Velké Chuchle.
Budete muset pokračovat na Radotín, Lochkov a přes Slivenec k své nemovitosti,
nebo již z prahy odbočit na Barrandov, Slivenec!
To opravdu občane, občanko, chceš?

PROČ NĚKTEŘÍ LIDÉ CHTĚJÍ MERMOMOCÍ BÝT ZASTUPITELI
KDYŽ JE OBECNÍ VĚCI ANI LIDÉ NEZAJÍMAJÍ
MAJÍ VŮBEC NĚJAKÝ NÁZOR?

! kdyby je zajímalo, tak by určitě již své názory někde prezentovali !

Na první straně zpravodaje starosta Velké a Malé Stanislav Fresl píše: "Nikdo z pracovníků místního úřadu ani redakční rada do návrhů nezasahoval a neupravoval je. Jejich posouzení necháváme na vás." A právě v tomto názoru se stala ta největší chyba. Starosta ani zastupitele nemají názor!!! Tak to je opravdu ale opravdu na pováženou!!! A co na to říká stavební výbor? Chuchelská inteligence z řad inženýrů, právníků, stavařů atd. atd. Opravdu je vám to páni vědátoři jedno?

Zpravodaj stojí nemalé peníze. Vychází jako občasník což je pro informování občanů naprosto nedostatečné. A kde je chyba? Samozřejmě v zastupitelstvu, které si nedokázalo zjednat pořádek. Navíc si ti Melicharové, Freslové, Felixové, Balcarové, Kadeřábkové, atd. nechali odejít člověka, který jako jediný mohl vytvářet naprosto dokonalou a čtivou tiskovinu - Mgr. Tomáše Hromádku. Ten je nyní šéfredaktorem Zbraslavského zpravodaje. Je k tomu ještě třeba něco dodávat?

Každý kdo si otevře mimořádné vydání zpravodaje musí být zděšen. Nikde žádné úvodní slovo, které by vyjádřilo o čem že ty stránky jsou. Tady kromě pana starosty měl dostat hlavní slovo stavební výbor. Kdo nadjezdu, tunelu, vlakové zastávce, může rozumět více než chuchelská stavební inteligence. Toto vydání je naprosto k ničemu a o ničem nevypovídá!!!

Není v něm nic o nadjezdu a tunelu co by bylo pro občany vypovídající, zajímavé, důležité. Všimněte si prosím jak na každé straně nahoře je napsáno - Provozování přejezdu Velká Chuchle!!! Dále se pouze dočtete naprosto nepodstatné věci, záležitosti. Jako například na přejezdu budou zřízena uzamykatelná závorová břevna. Dále pak: v blízkosti závorových břeven bude telefon, rozebíratelný plot neumožní chodcům přístup na přjezd, že vlaky jsou provozovány plnou traťovou rychlostí. Opravdu to potřebujeme vědět? Neměli bychom například znát jestli bude nadjezd nebo tunel. A kdy se začne budovat vlaková zastávka?

Určitě i vás dostala na kolena informace, že nejdůležitější bude povelování druhého závoráře a povelování vedoucího regulovčíka. Jeden z regulovčíku bude mít funkci vedoucího regulovčíka, který bude komunikovat s vedoucím závorářem a bude řídit ostatní regulovčíky. Kdyby se nejednalo o vážnou věc, tak by se dalo i napsat, že ve zpravodaji vyšla humorná povídka, knížka. Až sem jsme vážení spoluobčané s vedením ODS na radnici dospěli!!!

Zastupitelstvo, starosta, odborníci, stavební a dopravní výbor, měli velkou možnost nám v tomto mimořádném zpravodaji vše potřebné náležitě vysvětlit. bohužel se tak nestalo. Všimněte si prosím jak velkým písmem bylo vše napsáno. Z toho plyne že bylo mnoho prostoru na další články. Co třeba rozhovor s SŽDC? A kde u koho se stala chyba? Tak na to si každý sousede a sousedko odpověz sám....

Zanedlouho se v Chuchelském háji veřejnost - pod odborným vedením - bude moci seznámit s jelenem evropským. Jenom nevím proč je v tamější zoo chován v takové divné vysoké a malé ohradě. Nešlo by to bývalo zařídit tak aby se návštěvníci mohli mezi zvířaty procházet? Vždyť v té lokalitě je prostoru více než dost.

Demokracie se Chuchli stále vyhýbá širokým obloukem. Je až zlověstné vědět, že opět jsme měli pravdu. Holt kdo umí ten umí.

30. srpna 2017 v 13:30 | Prázdniny končí, opět usedneme do školních lavic a tak je čas pokračovat v obecních záležitostech. |  CAUSA billboard
I do ulic Velké a Malé přichází zákon. Vyhraje konečně pravda, demokracie, nebo opět dostane na zadek?! Vy, kteří se v následujících řádcích budete obtížně orientovat, si nejdříve proklikněte rubriku billboard a Kadeřábek. Potom budete v obraze....

Chuchelská ODS před lety dovolila aby u firmy u Strakonické byl vztyčen obrovský billboard. Když mu měla být obnovena nová smlouva, tak zastupitelstvo již pod vedením Mgr. Martina Melichara řekla ne. Ale to se již opět vrátil na obecní úřad pan Stanislav Fresl. Ten novému zastupitelstvu předložil návrh na obnovení dohody. Jenže se mu nedostavilo několik jeho soukmenovců a tak záměr byl opět shozen ze stolu. Bylo jednoznačně rozhodnuto, že smlouva se obnovovat nebude a sloup s reklamou bude odstraněn. ODS má ale silný kořínek a navíc pan Fresl v tom chaosu umí dobře chodit. Opět požádal zastupitelstvo o souhlas. To už měl v místnosti dostatek svých zastupitelů. A bylo rozhodnuto. A tak tam ten hnusný panel máme i v současných dnech. Za ten dostává obec 9000,- korun měsíčně. Tyto peníze obratem jsou převedeny na pana Kadeřábka, který přítelem pana Stanislava, posléze nepřítelem a pak opět přítelem. Nedávno byl pan Kadeřábek prý na vlastní žádost odejit z funkce místostarosty. Proč? Co se stalo? Nevíme! Více najdete v rubrice causa Kadeřábek. Jeho místo obsadil Mgr. Pavel Klán.

Jenže právě v těchto dnech konečně přichází na dálnice a silnice I. třídy zákon. Neprodleně se musí odstranit billboardy. Dojde i na ty chuchelské? Když se před roky ty smlouvy o umístění panelů na chuchelské silnice projednávaly, tak jsme tvrdili že to není dobrý nápad. Argumenty jsme měli zejména z dálnic ve většině evropských zemí, kde již byly odstraněny v dávných letech. Nikdo nemůže zpochybnit, že pro silniční provoz jsou z mnoha důvodů nebezpečné. Hodně nebezpečné. Je tedy s podivem, že tenkrát v Chuchli zvítězila pod vedením ODS hloupost, nesmysl. Konečně dojde k nápravě. Opravdu to muselo trvat tak dlouho? A jak se k tomuto problému dnes postaví pan starosta Stanislav Fresl? Zvítězí u něj rozum jako odborníka přes dopravu, nebo něco jiného?

Nedělní srocení hasičů, policistů a zdravotníků, na železničním přejezdu. Osobní automobil tam skončil mimo přejezd v kolejišti. Řidič se asi moc zakoukal na některý z nápisů. O dva dny dříve u nádraží vlak přejel člověka. Že by sebevražda?

Chuchelští papaláši vědí, ale občané nevědí nic!!!

14. srpna 2017 v 18:00 | Je to stále na stejné kopyto. V Chuchli se mnohé děje, ale konkrétní informace nepřicházejí. Kde je pravda? |  - - škola III
A dostáváme se opět k chuchelskému zpravodaji. Proč nic nepíše, občany neinformuje. Je to pouze nezkušenost, hloupost redakční rady, Jana Záglera, nebo nedej Bože záměr!?

V těchto dnech se začaly do areálu bývalého Fematu, dnes K8, podle Kazínská ulice č. popisné 8, navážet první stavební buňky, které budou sloužit jako třídy. Sociální zázemí v přilehlé budové je již stavebně upraveno a vypadá to moc dobře a účelně. Zde chválíme. Bohužel i zde se vynořuji divné informace, které proudí od domu k domu po celé obci. Pojďme zjistit kde je pravda!

Na veřejných shůzích obce bylo zastupiteli řečeno,
že stavební buňky si Velká Chuchle pronajme.
Nyní se vyrojily zprávy, že si je obec naopak koupí!
Ví z vás někdo k čemu nám budou v budoucnosti dobré?
Jenže my nevíme jestli je to pravda, nebo naopak jen fáma.

(...dokončení někdy příště. I zde máte pane Pořízku možnost se vyjádřit, občany informovat.)
.....Chuchelská TOP 09 není ničím jiným než velkým "podvodem"! A jak je veřejně známo není ve svém konání sama!

11. srpna 2017 v 21:54 | Dnes již málokdo ví, že tato politická strana je v Chuchli ustavena již podruhé. Nejdříve jí vedl Mgr. Martin Melichar, který přeběhl a tak umožnil kamarádům kolem pana Kotála jí ustanovit nanovo. |  Volby 2018
Přesně za rok a několik dnů proběhnou nové komunální volby. Koho budeme volit? Opět "podvodníky", kteří se stávají zastupiteli aby si ochránili své osobní zájmy?

Od tzv. sametové revoluce se ve vyšších kruzích neustále projednává otázka
zda je opravdu nutné
aby obecní a městská zastupitelstva musela jít do voleb za politické strany.
Nebylo by demokratičtější kdyby starosta byl volen přímo občany
a zastupitele by konali podobně jen za sebe.

TOP 09 jako politická strana v Chuchli neexistuje. Před volbami s ve dalo dohromady několik spolužáků aby mnozí z nich si ochránili své zájmy. Žádný z nich není členem strany. V současné době jsou zastupiteli za TOP 09 pan Mařík a pan první místostarosta Šimek. Toho prvního, když přimhouříme obě oči, můžeme chválit. Na zastupitelstvech se dokáže oprávněně vládnoucí ODS postavit. To se bohužel nedá říci na adresu pana Šimka. Ten se již od voleb stal věrným soukmenovcem předsedy chuchelské ODS Stanislava Fresla. Rožšířil tak její členskou základnu. Nezpronevěřil se snad svým voličům? Oni nevolili ODS, ale naopak TOP 09. Požadovali aby pan Šimek nebyl na straně pravicové ODS!

Příběh, pohádka o tom, proč pan Kotál stranu založil: Na začátku je nutné připomenout, že jmenovaný se zastupitelem pro nedostatek hlasu nestal. Občané mu to za jeho usilovnou a tak prospěšnou práci pro obec, sousedy a sousedky, dali nespravedlivě, ale pořádně sežrat. Obcí se stále táhne fáme, že prodejna pana Kotále je drahá. Věřte, že to není pravda. Musíte si vážení občané uvědomit, že jmenovaný nakupuje pro vás výrobky tam, kde nakupujete i vy. Makro a různé supermarkety apod. Provoz je na finance hodně náročný. Jenom ty mrazáky a chladící pulty musí za elektřinu stát majlant. Važme si toho, že prodejna potravin v obci stále existuje. Nejedna ves to štěstí už dávno nemá. Čím více prodejnu nákupy podpoříme tím bude pro nás všechny lépe.

A nyní se dostáváme k meritu věci. Starosta Mgr. Martin Melichar před časem přišel s myšlenkou, že je nutné "na prodejnu pana Kotála" vyhlásit konkurs. Tak to byla pořádná podpásovka. Nájemce do prodejny vložil obrovské finanční prostředky. A z ničeho nic by měl o ně přijít? Tak to nemá logiku. Bohudík přišly volby a záležitost výběrového řízení umřela. A to byl ten důvod proč pan Kotál oslovil kamarády, spolužáky a za pomoci TOP 09 šel do voleb.

Poznámka:Příště si napíšeme zajímavá fakta o chuchelské ČSSD. Pane ing. Petře existujete vůbec? Již jsme napsali několik e-mailů na ČSSD Prahy 5, ale odpověď nepřichází. Byli jsme i na sekretariátu u Anděla. Tam nám toho hodně naslibovali, ale vůbec se zatím nevyjádřili. Skutečnost je asi taková, že tato sociální politická strana v Chuchli vůbec neexistuje. Uvidíme co se dozvíme a dáme vědět...

Hřib rudonachový... Je veřejným tajemstvím, že u okrašlovacícho chuchelského spolku existuje i několik zapálených houbařů. Společně pořádáme pravidelné vycházky. Nedávno to byla například mykologická expedice do Českého krasu a to za účasti předních profesionálních mykologů. Velká a velice důležitá akce. Bohužel hub jsme našli pramálo. Tak to ale bývá. Každý den, rok, není svátek. Zanedlouho uskutečníme několikadenní expedici do Beskyd. A i vy se můžete zúčastnit. Jede se vlakem a spát se bude v těch prastarých lesích pod širákem. Potřebujete pouze spací pytel, hodně vody, jídlo. Vařič a ostatní tábornické potřeby zajistíme. Tak se nebojte a pojeďte....


Další defenestrace na chuchelském obecním úřadě. Za vedení ODS v pořadí již minimálně třetí. Dozvíme se co se událo?

10. srpna 2017 v 17:41 CAUSA Ladislav Kadeřábek
Zásadním problémem obce, chuchelské ODS, která vládne za pomoci přeběhlíků, je naprostý nedostatek informací. Chuchelský zpravodaj, ale i obecní internet, neplní svojí funkci. Už je nelogické, že zpravodaj vychází jednou za dva měsíce! Proč asi? Jak tady napsal jeden občan: "zpravodaj je vynikající vždyť ho zdarma připravuje Jan Zágler. A to je podle našeho názoru právě ten problém. Tiskovina je plna všeho možného, možná i zbytečného, ale o tom co důležitého se v obci děje nepíše vůbec nic!

ZÁSADNÍ CHYBA JE I NA STRANĚ OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ
!!! MÁME POCIT, ŽE TI JSOU NA OBCI ÚPLNĚ ZBYTEČNÍ !!!
TŘEBA NÁS V CAUSE DEFENESTRACE NA OBCI MILE PŘEKVAPÍ
ŘEKNOU NÁM VO CO TAM ŠLO? CO SE UDÁLO?
OD CHUCHELSKÉ ODS TO BOHUŽEL NEMŮŽEME OČEKÁVAT

V posledním chuchelském zpravodaji se v přehledu usnesení číslo tři objevily tyto řádky: Zastupitelstvo městské části bere na vědomí rezignaci pana Ladislava Kadeřábka na funkci druhého zástupce starosty ke dni 31. 5. 2017 a schvaluje pro výkon dlouhodobě neuvolněného druhého zástupce starosty městské části Mgr. Pavla Klána s účinností od 1. 6. 2017.

Václav Burle: Výměna za pana Klána vůbec není špatným rozhodnutím. Kdybych se vsázel, tak bych si dovolil i tvrdit, že pan Mgr. Pavel Klán zanedlouho bude starostou. A bude to pro obě Chuchle správná volba!!!

Proč se ale ve zpravodaji rovněž neobjevil článek proč k této výměně došlo? Co se stalo? Pan Kadeřábek něco provedl? Nebo už není "přítelem" pana Stanislava Fresla? A kam se poděly ty obrovské peníze, které pan Kadeřábek dostával za nic. Jenom za to, že umožnil aby se pan Fresl při posledních volbách stal starostou. A to o jeden hlas. A právě o hlas přeběhlíka z ODS, následně pak od Chucheláků Trochu jinak, pana Ladislava Kadeřábka.

Zde na blogu je mnoho článků na téma Ladislav Kadeřábek. Problém u něj je, že už je tomu dávno co přestal být občanem obce. Přestěhoval se s rodinou do Davle. Dle zákonů České republiky není možné aby takový člověk mohl vůbec vykonávat funkci zastupitele. Právě jediný jeho hlas rozhodoval, rozhoduje, o našich dvou vískách. Ptáte se proč to opoziční zastupitele dovolují? Tak na to bych nejen já chtěl znát odpověď. Hlavní vina v této cause spočívá zejména na bedrech JUDr. Felixové, pana Melichara, Balcara, Maříka. Třeba nám to poslední jmenovaní vysvětlí...


Obecní úřady po celé republice začínají objevovat Ameriku. Co to provést i ve Velké a v Malé? Kolik peněz by nám to ušetřilo?

3. srpna 2017 v 15:46 | V naší vísce se nejedná o nic nového. Tento problém již řešilo minulé zastupitelstvo. Možná ještě tehdá nebyla ta správná doba. A ta přichází protože tak jako vždy jde především o peníze. |  - - vše o dopravě
Nejde ale jen o ušetřenou finanční částku v obecní pokladně. Je to rovněž o kráse a estetice obce. Dobrým příkladem nám mohou být zejména ty kouzelné vesničky v předhůří Alp. Víte, že tam u silnic nenajdete ani jediný billboard?

Po celé České republice se v těchto dnech diskutuje, nejen na obecních úřadech, ale například i na magistrátu hl. města Prahy, zda by nebylo vhodné přestat v aglomeracích osazovat tolik dopravních značek. Je jich moc a tím neplní svojí funkci. Není v silách řidičů aby je všechny dokázali sledovat a navíc se do toho ještě pletou billboardy. Nebylo by méně více? Tak na to se ptají zkušení odborníci ale i dopravní policisté. O úspoře obrovských částek ani nemluvě. A to zejména v době, kdy všude peníze chybí a všichni po nich neustále volají.

VŠE BY MĚLO VYŘEŠIT PRAVIDLO PRAVÉ RUKY

Jak jednoduché! Ne všude to bude asi proveditelné. Dalo by se toto pravidlo vůbec ve Velké Chuchli použít? Vždyť páteřní ulicí je Starochuchelská do které z obou stran vede nemálo ulic. Pravděpodobně jedinou možností by bylo tuto ulici již u vjezdu do obce výstražnými, informačními cedulemi označit jako hlavní. Potom by snad problém neměl být. Ale jak bylo napsáno výše o tom se již v minulých letech v Chuchli diskutovalo. Nebo by to dokonce šlo zařídit jinak?

Na našem fototoulání Českým krasem, houby nerostou, jsme se seznámili s jestřábem lesním. Fotografujete? Máte rádi přírodu? Tak neváhejte a pojďte se s námí toulat...

MNOHO POVYKU PRO NIC ZA NIC aneb co nového kolem nadjezdu, podjezdu, železniční zastávky. Ta causa se již táhne předlouhé roky a kde nic tu nic. Možná že je to i dobře. Bohudík těm pokáceným jerlínům se daří na výbornou.

3. srpna 2017 v 14:53 NADJEZD
Není to zas tak dávno - 5. dubna - co v základní škole proběhla, za obrovského zájmu chuchelských občanů, schůzka s odborníky kolem výstavby železničního koridoru Smíchov - Beroun. Představitel SŽDC tam prohlásil, že Chuchle se musí rychle rozhodnout co chce. Když se ze dne na den nerozhodne tak nic nebude. A to se asi také stalo! Trať na Beroun je zmodernizovaná a na naší vísku se tak nějak zapomnělo. Otázkou je jestli to tak není dobře...

Když nebude přemostění, podmostění tratě,
tak při tom obrovském provozu vlaků
nám závory navždy zavřou.
A to jak pro sanitní vozy, hasiče a policii, ale i pro zásobování.

Stanislav Fresl, starosta.

Závory na chuchelském železničním přejezdu pracují bez chybičky, a tak nespokojeno za těch několik minut čekání může být jen několik chuchelských pospíchajících řidičů. Zajímavé je, že se výrazně zlepšilo i zabezpečení na všech nejbližších přejezdech. V Řevnicích si dokonce lidi raději v autech těch několik minut počkají než by volili objížďků pod viadukt.

Podle informací z ministerstva dopravy leží nejen chuchelský železniční přejezd, jako i ty ostatní, včetně zastávky, hluboko u ledu. Nikdo z těch tam nahoře, včetně odborníků, neví jak dál. Není to pro nás chucheláky to nejlepší řešení?

Na pořadu dne je nyní čtyřkilometrový tunel v Ejpovicích, který zkrátí cestujícím cestu do Plzně o necelých deset minut. Jeden ze dvou tubusů bude otevřen v říjnu příštího roku a druhý pak koncem roku. A nebude to tunel jediný. Další budou u Votic, u Zvěrotic, u Ševětína a u Nelahozevsi.

Pro občany, zejména Malé Chuchle, je důležitá informace, že tunel ze Smíchova do Berouna je ve stadiu studie proveditelnosti. První výsledky budou známy na začátku roku 2019. Realizace by měla začít za sedm let. Tunel cestu z Prahy do Berouna zkrátí o 12 minut.

A ten chlap s tím kolem, na kterém všude v taškách hřiby, nás doslova a do posledního písmene dostal do kolen. Z ničeho nic závan v našich vlasech a na řídítka se mu usadila poštolka. Byl to tedy šok. To nám věřte. A tak začal koncert našich fotoaparátů.