Autobusy od ledna mění trasy - kvůli bezpečnosti

1. ledna 2016 v 12:31 | Ing. Pavel Jirásek, tajemník Prahy 16 |  - - vše o dopravě
A co takhle pane tajemníku, pane starosto, vážený Ropide,
tu 172 na Smíchov pustit
a vyzkoušet si její obsazenost v praxi?!!!

Václav Burle


Dlouhodobá jednání a snaha o všeobecnou shodu při řešení nevyhovující dopravní a bezpečnostní situace u železničního přejezdu ve Velké Chuchli nevedla ke kýženému výsledku. Až dvě události z půlky října, při nichž šlo o lidské životy, věci posunuly razantně dopředu. Od 4. ledna 2016 se proto mění dopravní značení a trasy autobusů 172, 244 a 561.

Jak Noviny Prahy 16 opakovaně informovaly (naposledy v čísle 2/2015) a mohli jste se dočíst i na těchto webových stránkách, na podzim 2014 se díky dvěma uskutečněným velkým jednáním představitelů dotčených městských částí, pražského Magistrátu, Policie ČR a silničního správního úřadu svolaným radotínskou radnicí k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská, podařilo o více než týden zkrátil termín dočasného dopravního opatření (jednosměrná Radotínská) a především nastínit další výhled a konkrétní úkoly.

Dílčí činnosti (například úprava dopravního značení, osazení středových sloupků - balisetů atd.) se podařilo v roce 2015 realizovat, nicméně rozhodování o budoucí podobě mimoúrovňového křížení trati (nadjezd, podjezd, tunel) se neposunulo ani o krůček dál. Rovněž o změně tras autobusových linek se jen opakovaně jednalo s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), který změny navrhované městskými částmi Praha 16 a Velká Chuchle opakovaně odmítal a naopak předkládal pro občany ne zcela vhodné protinávrhy. Přitom průjezd dlouhých autobusů přejezdem se dlouhodobě jevil jako hlavní bezpečnostní riziko.

Vše změnily až dopravní nehody, při nichž šlo o život. Obě se staly v půlce října (12. a 13.10.), v obou zůstal stát na železničním přejezdu mezi závorami autobus a dokonce šlo i o školní linku 561. Naštěstí se podvakrát podařilo duchapřítomně zasáhnout. "V obou případech záď autobusu opouštěla kolejiště v době, kdy do průjezdu vlaku zbývalo cca 15, max. 20 s," uvádí zpráva Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, která nehody šetří jako trestní věc obecné ohrožení z nedbalosti.

Na základě těchto událostí silniční správní úřad pro Prahu 16 jako okamžité opatření vyzval k součinnosti Policii ČR, konkrétně místní oddělení Barrandov (pod něhož spadá i území Velké Chuchle), se žádostí o provádění pravidelných kontrol zaměřených na protiprávní jednání řidičů. Dále požádal Správu železniční dopravní cesty o realizaci dočasných opatření, která by více zabezpečila přejezd jiným způsobem (např. snížení rychlosti vlaků, úprava nastavení výstražné signalizace).

Posledním okamžitým opatřením pak byla výzva na ROPID ke změně vedení linek BUS MHD přes železniční přejezd, která navazovala na již uskutečněná jednání a další korespondenci v této věci ("velké" jednání konané 4.12.2014 a dopis adresovaný Hlavnímu městu Praze ze dne 23.3.2015). Silniční správní úřad opětovně navrhl, v souladu s dohodou radotínského a chuchelského starosty, obousměrně zrušit zajíždění linky 244 do centra Velké Chuchle a prodloužit linku 172 na Smíchovské nádraží. Obojí s první změnou jízdních řádů.

V polovině listopadu 2015 byla Městská část Praha - Velká Chuchle vyzvána Odborem služby dopravní policie ke svolání schůzky s ohledem "na alarmující situaci křižovatky komunikace ul. Starochuchelská s železniční tratí nacházející se na území vaší městské části, kde v poslední době došlo ke zvýšení počtu dopravních nehod a nebezpečných kolizních situací".

Jak předejít dalším nehodám s možnými tragickými následky?

Výsledkem následných jednání je úprava dopravního značení, které zvýší bezpečnost v křižovatce i na samotném železničním přejezdu a zamezí nebezpečnému obousměrnému průjezdu ze Starochuchelské do Radotínské ulice, a to pouze pro vozidla s délkou nad 9 metrů. Vyloučí se tak možnost průjezdu v tomto směru pro autobusy (kromě midibusů) a delší nákladní vozidla (resp. soupravy vozidel). Dále pak dojde k úpravě dopravního značení v Radotínské ulici, kde bude před balisety s předstihem vyznačena plná středová čára a zakázáno předjíždění.

Výše uvedená opatření vstoupí v účinnost v pondělí 4. ledna 2016 a jsou dočasná - do doby uzavření železničního přejezdu ve Velké Chuchli v návaznosti na výstavbu mimoúrovňového křížení trati realizované v rámci stavby železničního koridoru. Bohužel v této věci stále nepanuje ve Velké Chuchli shoda a zahájení nabírá další zpoždění, která nejsou způsobena investorem akce (tj. Správou železniční dopravní cesty).

V návaznosti na nové dopravní značení je nutné rovněž již od 4. ledna změnit vedení linek autobusů městské hromadné dopravy, konkrétně linek 172, 244 a 561. Autobus 244 nebude nově ani v jednom směru mezi Sídlištěm Radotín a Smíchovským nádražím přejíždět železniční trať, školní linka 561 obsluhovaná dlouhým autobusem pak bude přes trať přejíždět, ale z druhé strany - od ulice Mezichuchelské (po průjezdu Radotínskou ulicí odbočí vpravo, bude projíždět kolem chuchelské radnice a dále Starolázeňskou ulicí).

Linka 172 bohužel - přes opakované návrhy obou radnic i silničního správního úřadu - nebude prodloužena na Smíchovské nádraží. ROPID nakonec odsouhlasil pouze její posílení, a to tak, že mezi standardní spoje zajíždějící do lokality Hvězdárna budou další doplněny, které budou pendlovat pouze mezi Závodištěm Chuchle a náměstím Omladiny a "svážet" cestující k navazujícímu autobusu 244 a vlakům linky S7. Na linku nesmí být nasazen (ani jako záloha) standardní, dlouhý autobus.

Jak dále do budoucna?

Všemi výše uvedenými opatřeními se zamezilo hrozícímu úplnému uzavření železničního přejezdu, které bylo reálně na stole. Jeho následky by byly pro občany i podnikatele z Velké Chuchle drtivé a objízdné trasy mnohakilometrové. Provedené změny by měly, při jejich dodržování řidiči všech vozidel, předejít tragické události na přejezdu - alespoň v kritickém propojení ulic Starochuchelská - Radotínská. Samozřejmě celou vážnou dopravní situaci a hrozící budoucí kolize s vlakem vyřeší až podjezd či nadjezd. Jejich realizace je ale závislá na shodě mezi řadou institucí, jež zatím nenastala. Správa železniční dopravní cesty z tohoto důvodu nyní rozpracovává variantní řešení budoucí podoby překlenutí trati, z něhož by mělo vzejít dopravně i ekonomicky nejvýhodnější řešení.
Zveřejněno: 31.12.2015 - Ing. Pavel Jirásek

Ve Velké Chuchli se v posledních letech neustále něco děje. Otázkou je jestli jde o zmar nebo o pokrok. Mezi Malou a Velkou dříve ta nejúrodnější zelinářská půda. Pak smetiště na jehož části nyní vyrostl Hornbach. Dnes už postaveno a vy se můžete těšit na první nákup vrutů, šroubků. Já bych raději ten květák, papriky, pažitku, houby...
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Chucheláci Trochu jinak vás zvou... | 1. ledna 2016 v 12:56 | Reagovat

Tato situace vznáší sama o sobě dosti otázek.  A občané mají právo se ptát muže na radnici např. na zastupitelstvu 7.ledna 2016 od 18.00 hod.

2 Dotaz na pana tajemníka Jiráska | 1. ledna 2016 v 13:01 | Reagovat

Pane tajemníku jaké nehody na železničním přejezdu máte na mysli. My tady v Chuchli o žádných nevíme? Nehoda - srážka vozidel s možností zranění, úmrtí. V chuchelském zpravodaji o něčem takovém není ani slůvko a ani zde na tomto hrůzném blogu.

3 blog | 1. ledna 2016 v 13:08 | Reagovat

Když si nahoře kliknete na ten barevný odkaz, tak se dostanete na originál dopisu pana tajemníka Jiráska. Najdete tam i nic neříkající fotografie chuchelského železničního přejezdu.

To my máme snímky zajuímavější. Zejména ty, na kterých je vidět jak řidiči osobních aut vjíždějí neustále na přejezd v době kdy svítí výstražná červená světla. Ale to je o jiné kapitole.

Na téma autobusáci a jejich vjíždění na červená světla je zde na blogu několik článků. Je ale nutné také dodat, že v tomto případě má velkou a nezanedbatelnou vinu železnice. Ta světla jsou nevýrazná, zejména když svítí slunce tak výstražná světla nejsou vůbec vidět. O slabé houkačce ani nemluvě. Ale když bude hlučná, tak se okolní obyvatelstvo nepoděkuje.

A asi je všechno zcela jinak. Ono to hodně bude souviset s tím, že vlaky začaly obcí projíždět v desetiminutových intervalech. A zejména tady je zakopaný pes. Proč ale takto otevřeně nikdo s občany nehovoří?

4 Historie alias současnost | 1. ledna 2016 v 13:13 | Reagovat

Ano chuchelský železniční přejezd je nebezpečný. Je až s podivem že se tady - až na střed nákladní Tatry 111 v padesátých letech minulého století - nikdy nic vážného nestalo. Jenže tenkrát jezdily vlaky oproti dnešku převelice zřídka.

Vše by výrazně vyřešilo omezení osobní automobilové dopravy. Auta mají jezdit po dálnicích a ne po Radotínské, Mezichuchelské, Starochuchelské.

5 Bezpečnost na přechodech | 1. ledna 2016 v 13:16 | Reagovat

Vážení občané,

na základě situace vzniklé výlukou provozu linek autobusů MHD č. 244 a 172 a s cílem najít řešení ke zklidnění dopravy a hlavně pro zvýšení bezpečnosti osob na komunikacích Radotínská, Mezichuchelská a Dostihová si vás dovoluji informovat, že jsem požádal o dozor Městské policie u přechodu v ul. Dostihová a Radotínská v místě železničního přejezdu a to od 4.1.2016 v době od 7:00 - 8:30 hod. a v odpoledních hodinách od 14:00 - 16:00 hod. Stanislav Fresl, starosta

6 Mimořádné zasedání | 1. ledna 2016 v 13:20 | Reagovat

7. ledna v 18,00 hodin v kulturním domě to bude mimořádné zasedání. Tématem bude pouze situace kolem nelogické dopravy ve Velké Chuchli. Otázkou je zda se tam všichni obyvatele vejdou. Místnost je to malilinka a předpokládá se, že zájem bude obrovský.

7 Otázka na pana Jiráska a starostu St. Fresla | 1. ledna 2016 v 13:28 | Reagovat

Stále se v souvislosti s autobusovou dopravou hovoří o Ropidu. Ale co takhle do této problematiky zapojit magistrát hlavního města Prahy a zejména pak naší radní paní Plamínkovou ze Slivence? Vždyť Ropid je pouze výkonnou organizací magistrátu. Rozhoduje přece magistrát, paní primátorka!!!

Problém je pouze v tom, že Ropid nechce pustit 172 na terminál Smíchov jen proto, že prý by to bylo ekonomicky nevýhodné! S nebezpečností přejezdu to nemá v tomto případě nic společného.

A 172, která bude - až na výjimky - po celý den jezdit po Chuchli prázdná ekonomicky výhodná je? Jsme přesvědčeni, že 172 by byla na Smíchov neustále - až na několik výjímek - ekonomicky plná!!!

Co takhle pane tajemníku, pane starosto, vážený Ropide tu 172 na Smíchov pustit a vyzkoušet si její obsazenost v praxi?!!!

8 Tomáš Hromádka | 1. ledna 2016 v 13:34 | Reagovat

Dnes bylo na železničním přejezdu opět veselo. Zažil jsem to na vlastní kůži. Přijde mi to ale už opravdu jako naschvál. Všimněte si, jakmile se chystá nějaká změna dopravního režimu, přestanou jít závory. Nevymýšlím si, poctivě to jako kronikář sleduji. Toto už opravdu není náhoda. Nechci si tady vymýšlet konspirativní teorie, ale ani legrace to už opravdu není. TSK, SŽDC, ČD, MHMP, ÚMČ Praha 16...

9 chuchle.blog.cz | 1. ledna 2016 v 13:41 | Reagovat

Děkujeme zpravodaji, že s takovou rychlostí ne chuchle.blog.cz vložil dopis pana tajemníka Jiráska z Prahy 16. A Vás ostatní prosíme když rovněž na něco o našich vískách narazíte tak neprodleně pošlete na chuchleblog@seznam.cz. A pro jistotu dejte ještě  upozornění do posledního článku do komentářů. Děkujeme

10 T.Hromádka | 1. ledna 2016 v 15:00 | Reagovat

Tímto vás pane Burle žádám o odstranění komentáře, který jste sem bez mého vědomí překopíroval z facebooku ÚMČ Praha - Velká Chuchle. Komentář nebyl určen pro tento váš web. Chcete-li, aby byl můj komentář čitelný pro čtenáře vašeho webu - můžete na něj odkazovat jednoduchým proklikem <a href=""> < /a>  (do uvozovek napište adresu, mezi >< napište třeba "komentář T.Hromádky" a u < /a> odstraňte mezeru a bude vše fungovat, jak má. Budu spokojen nejen já, ale myslím, že i pan Kozák, který tady na vaše chování upozornil.

11 Vladimír Kozák | 1. ledna 2016 v 15:56 | Reagovat

Text prohlášení MČ Prahy 16 pravdivě a uceleně popisuje poslední období problematiky kolem přejezdu ČD a křižovatky u Startu v Chuchli a z toho vyplývající problémy s MHD. Ale proč je tomu tak? Odpověď je možno hledat i v níže uvedeném příspěvku, který je vlastně zkrácená verze mého dříve uveřejněného článku.
Jak se říká - každému co jeho jest ...., takže:

Proč nyní útočíte na současné zastupitelstvo včele se starostou Freslem? To si již nepamatujete, či spíše nechcete pamatovat, že zde již mohl stát několik let funkční nový nadjezd? Ten, na který již v r.2010 byly finance a většina potřebné administrativy (starostou byl tehdy též pan Fresl)?Že vše bylo "zgajlováno" novým zastupitelstvem po volbách 2010, kdy se stal starostou pan Melichar a místostarosty pánové Vokurka a Kozický, kdy rozhodovala jejich "pseudokoalice"? To si již nepamatujete, jak na jejich destrukční práci kolem přejezdu a křižovatky, s upozorněním na možné omezení až zrušení provozu včetně MHD, upozorňovali občané a tehdejší "opoziční" zastupitelé (nyní v současném ZMČ z voleb 2014 z nich pokračují zastupitelé Kadeřábek, Felixová a staronový starosta Fresl)? A to jak na zasedáních zastupitelstva, tak na stránkách tehdy ještě funkčního Diskusního fóra (než ho stačili v r.2013 zrušit).
Stačí si to na něm jen najít - je k dispozici hned na úvodní stránce oficiálního webu MČ (www.chuchle.cz)v levém sloupci pod sekcí Diskusní fórum ( v jeho archivu cca od stránek č.35 výše).

P.S. Ti, kteří v Chuchli žijí déle, znají skutečnou pravdu. Nikoli bohužel však ti, kteří v Chuchli našli domov až nedávno. A těch není zrovna málo .....

A velice divné je  z tohoto pohledu i "nové spojení" zastupitelů Felixová x Melichar. Proč asi, že by nenaplněné starostovské ambice obou? (viz zápis o volbách posledního starosty). Ale to byli ještě ve svých původních stranách, nikoli přeběhlí v těch současných ...

12 Břeťa | 1. ledna 2016 v 16:01 | Reagovat

Já se v těch šarvátkách zastupitelů a starostů nevyznám ale nepřeběhl na stranu ODS i přeběhlík Kadeřábek, Šimek?

13 Co znamená tato věta z dopisu pana Jiráska? | 1. ledna 2016 v 16:05 | Reagovat

Bohužel v této věci stále nepanuje ve Velké Chuchli shoda a zahájení nabírá další zpoždění, která nejsou způsobena investorem akce (tj. Správou železniční dopravní cesty). Ing Pavel Jirásek

Děje se snad na MÚ něco o čem nevíme?

14 Vladimír Kozák | 1. ledna 2016 v 17:12 | Reagovat

[12]:Břeťo, to je právě především klam od spolku "Chucheláci trochu jinak" jehož někteří zakladatelé do něho přeběhli krátce před volbami 2014 a to z redakce původně vydávaného nezávislého časopisu Chucheláci trochu jinak, který však s jejich spolkem nemá nic společného. K věci:

Pan Šimek - byl vždy a je i nyní nestraníkem. Jako takový kandidoval na kandidátce TOP 09.Proto nejspíš pracuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pro obec - pro koalici. Na rozdíl od pana Maříka, který byl též na stejné kandidátce TOP 09 - ale jako její straník. Stranická disciplína jej nejspíše zařadila do současné "opozice".

Pan Kadeřábek - dlouhá léta byl členem zdejší ODS, za kterou byl i v minulém období opozičním zastupitelem. Před volbami 2014 vystoupil, úplně stejně jako paní zastupitelka Felixová, z ODS a oba jako nezávislí kandidovali za nově utvořený spolek "Chucheláci trochu jinak". A zase - oba jako nezávislí se zřejmě podle svého svědomí a vědomí rozhodli pro práci v zastupitelstvu - jeden v koalici (p.Kadeřábek), druhá v opozici (předsedkyně nového spolku pí. Felixová).
Akademická otázka - kdo je přeběhlík? Ten, co není členem žádného politického uskupení nebo ten, co je předsedou politického spolku?

Poznámka - nestraníkem je v zastupitelstvu i pan Klán z kandidátky ODS.I tento další nestraník se snaží pracovat podle svého vědomí a svědomí. Je součástí koalice.

Takže kupecké počty - v "koalici" jsou z pěti 3 nestraníci, což je většina. Přesto se neustále šije do ODS - proč? Že by osobní vztahy z minula a něčí nenaplněné ambice?

Břeťo, na základě vaší dosavadní činnosti na tomto blogu vás nepokládám za čistého anonyma. Pouze za člověka, kterému chybí osobní odvaha se podepsat. Proto vám i odpovídám - zkuste se pochlapit!

15 Marie N. | 1. ledna 2016 v 20:49 | Reagovat

Neměl by se toho mimořádného zasedání k chuchelské dopravě zúčastnít i ředitel ROPIDu, někdo vysoký z magistrátu, radotína? Bez takových kapacit to zasedání nebude mít váhu a opět se nic nevydaří. Ať se před občany chytnou za nos.

16 Jiří Kodet | 1. ledna 2016 v 21:09 | Reagovat

[14]: Přesně tak, ta dvě slova „vědomí a svědomí“ jsou důležitá při hlasování každého jednotlivého zastupitele o předloženém bodu jednání. Jako aktuální příklad použiju úpravu autobusových tras podle před více jak rokem odhlasované Varianty III., která v praxi obsahuje 3 fáze – tedy v první fázi citybloky před křižovatkou v Radotínské, ve druhé zjednosměrnění Dostihové a nyní v poslední fázi před kolaudací OZ, resp. podle smlouvy maximálně do kolaudace úprava tras autobusových linek. Při hlasování ZMČ už bylo známo stanovisko ROPIDu na jednání v Radotíně dne 4. 12. 2014, cituji – „změny tras linek a vedení linky č. 172 by bylo neekonomické, resp. by došlo k souběhu 172 a 244 až na Smíchovské nádraží“, které je shodné s vyjádřením ze dne 29. 12. 2015.

Každý hlasující zastupitel musel znát důsledky svého rozhodnutí pro Velkou Chuchli a tak tedy i každý pro Variantu III. hlasující zastupitel nese zodpovědnost za odklon autobusových linek od centra Velké Chuchle, nejen ti za ODS, a to bez ohledu na to, jestli je straník či nestraník nebo přeběhlík – všichni jsou zastupitelé MČ Velká Chuchle.

17 video | 2. ledna 2016 v 0:56 | Reagovat

https://www.youtube.com/watch?v=Cn8JD5FnwaQ

18 video | 2. ledna 2016 v 1:13 | Reagovat

https://www.youtube.com/watch?v=kMxw86cAliI

19 Lidi neblbněte. Není to žádná legrace | 2. ledna 2016 v 11:10 | Reagovat

Na střeše jednoho z chuchelských domů byl nalezen doslova obrovský růžový létající lampion. Stačilo málo a mohl zapadnout otvorem, ve kterém nejsou dveře, na půdu. Potom by to již byla práce pro hasiče. Již několikrát tak dokonce rodiny přišly o nemovitost. To se ale týká i silvestrovské pyrotechniky.

20 Vinšová Ivana | E-mail | 2. ledna 2016 v 16:33 | Reagovat

Stížnost-odbor dopravy Radotín

21 Vinšová Ivana | E-mail | 2. ledna 2016 v 16:36 | Reagovat

[20]:Nejlepší je vysvětlit (stěžovat si) na odboru dopravy v Radotíně, který úpravu schválil:

  jan.martinek@praha16.eu

To je pan vedoucí  :)

22 Václav | 2. ledna 2016 v 16:58 | Reagovat

Paní Vinšová nemáte pravdu. Ten kdo může rozhodnout je pouze magistrát hl. m. Prahy. Praha 16, ROPID apod. jsou až na konci řetěsce. ROPID jen dopravu organizuje. Nemá žádnou rozhodující pravomoc...

Na mimořádné zasedání by měl pan starosta a zastupitelstvo pozvat zejména radního pro Dopravu pana Petra Dolínka, nového ředitele ROPIDU pana Petra Tomčíka a já bych pozval i paní primátorku včetně radní paní Plamínkovou. Bez jejich účasti bude celé zasedání pro kočku. My chucheláci si tam budeme povídat, vzájemně napadat, ale nic nevyřešíme. HOwGH jak by řekl Vinetů.

23 Poradíte? | 2. ledna 2016 v 23:48 | Reagovat

V těchto dnech jsme se na vánočním setkání s milovníky přírody, včetně akademiků,  pohádali. Já jsem tvrdil, že na chuchelské Homolce byl v minulosti nejen sysel, ale i kudlanky nábožné. Prý to není pravda. Pamatujete někdo ty kudlánky tam na těch stráních?

24 petr | 2. ledna 2016 v 23:55 | Reagovat

To jsem zvedav, jak se bude autobus na konci Starolazenske rovnat do uzke pravouhle zatacky. To je posileni bezpecnosti jak noha, to zase vymyslela nejaka chytra hlava! Navic je dost nestandardni, aby autobus vubec podobnou vilovou ulici jezdil. Rodice budou muset davat o to vetsi pozor na deti.

25 Stříhavka | 3. ledna 2016 v 10:44 | Reagovat

Vážený milovníku přírody.Dnes je mi 86 let, ale jako malý kluk jsem se proháněl po chuchelských svazích, které tehdy vypadaly úplně jinak, než dnes. Zrovna tak Homolka. Tam v těch 30 tých letech minulého století nebyl žádný porost. V horní části, která sousedila s polmi byly kolonie syslů a i křečci si tam žílí jako v ráji.Kudlanky jsem tam však nikdy nezahlédl. Patrně proto, že tehdy zima byla jak se patří a přímo na Homolku jsme chodili lyžovat. A v tu dobu se kudlanky vyskytovaly pouze na jižní Moravě, kde jsem se prvně s kudlankou seznámil při návštěvě Mikulova.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama