Leden 2016

Neuplynulo ve Vltavě ještě tolik času ale mnohé se změnilo....

31. ledna 2016 v 21:43 | Průběžně dostáváme zajímavé fotografie Chuchlí a okolí. Děkujeme a budeme se od vás těšit na další... |  fotografie
Bohužel nedokážeme přesně určit letopočet vzniku této převelice zajímavé fotografie. Vodítkem by mohly být domy v Malé Chuchli. Kdy byly postaveny?


.....

Bus 172 aneb následující řádky jsou naprosto šílené!!!

29. ledna 2016 v 19:56 | Občane, občanko, záleží jen na tobě za co budeš bojovat. Opravdu se chceš vrátit na začátek minulého století???

Informace o prozatímním jednání

Vážený pane Martínku,

v příloze zasílám žádost o stanovení na umístění dočasné autobusové zastávky Radotínská pro linku 244 v poloze dohodnuté na místním šetření dne 20. 1. 2016. Originál současně zasíláme poštou.

K odůvodnění žádosti sděluji:
Po vydání stanovení na zákaz odbočení vozidel delších než 9 metrů ve směru Radotínská - Starochuchelská a zpět bylo v provozu linek PID zavedeno výlukové opatření, které výrazně zvýšilo pohyb chodců na přejezdu i v prostoru křižovatky Dostihová - Mezichuchelská. Vzhledem k tomu, že na jižní straně železničního přejezdu nemohou chodci využít žádné pěší komunikace, výrazně se zvýšil počet přecházejících chodců po dvou přechodech v prostoru již tak velmi zatížené křižovatky i u přilehlé autobusové zastávky v Radotínské ulici. Přestože v některých obdobích dohlíží na přecházení u autobusových zastávek příslušníci Policie ČR, počet rizikových situací ve vztahu k chodcům v křižovatce i na přejezdu v posledních dnech výrazně vzrostl.

Zástupci ROPIDu a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. v souladu s požadavkem ÚMČ Praha-Chuchle, proto připravili návrh změny výlukového dopravního opatření tak, aby došlo k opětovnému snížení nutných pohybů chodců v prostoru přejezdu a křižovatky a zvýšení bezpečnosti. Vedení linky 244 ve směru ze Smíchova je navrženo změnit do trasy Mezichuchelská - Starochuchelská - nám. Omladiny - Starochuchelská - Dostihová - Strakonická - Výpadová. Tím je možné dosáhnout situace, kdy bude obnoveno přímé spojení do Chuchle ze Smíchovského nádraží a ve směru od Radotínské ulice do Chuchle dojde k eliminaci většiny nyní nutných pohybů chodců. Ve směru do centra bude možné po zavedení tohoto opatření využít k přestupu na linku 244 ve směru na Smíchovské nádraží třech lokalit - zastávku Závodiště Chuchle, kde bude zřízen garantovaný přestup mezi linkami 172 a 244, zastávku Radotínská, kde bude možné přestoupit z nově zřízené zastávky Radotínské ve směru z centra bez nutnosti přecházet jakýkoli přechod na linku 244 ve směru do centra a zastávku Lahovičky, kde bude možné přes podchod přestoupit z linky 244 ve směru z centra na svazek dalších linek PID ve směru do centra.

Navržené dopravní opatření považujeme za zásadní pro zlepšení dopravní situace a bezpečnosti na železničním přejezdu a na přilehlé křižovatce. Toto řešení ale není rozhodně považováno za řešení finální, bude i nadále dočasné a ve spolupráci se zástupci Radotína i Velké Chuchle budou pokračovat jednání o opatření pro trvalý stav provozu PID. Děkuji

S pozdravem
Ing. Jiří Vodrážka
vedoucí odboru
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

** ** ** ** ** **

Dobrý den,
Po včerejším projednání Vaší žádosti a PČR předběžně sděluji, že silniční správní úřad nebude vydávat v současné době stanovení místní úpravy dopravního značení spočívající v umístění značky IJ 4a(zastávka autobusu) v navrženém místě v ul. Dostihová. Písemné stanovisko mohu vydat až po oficiálním vyjádření PČR, přičemž PČR je v tomto řízení dotčeným orgánem, dle nové úpravy zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a má na vyjádření 30dní.

Umístění zastávky v blízkosti výjezdu z křižovatky u přejezdu ČD, která je díky známé komplikované dopravní situaci ve špičce dopravního provozu často neprůjezdná, může bezpečnost a plynulost provozu v křižovatce ještě zhoršit.

Stávající nove vedení trasy linky č. 244 je v provozu teprve cca. 3 týdny a je podle našeho názoru brzo provádět další změnu, která navíc podstatně zhorší obslužnost bytové zástavby v ul. Radotínské.

Lze předpokládat, že tato změna vyvolá požadavky na další, jiná řešení dopravní obslužnosti V. Chuchle.

Silniční správní úřad nadále požaduje připravit řešení koncepční, trvalejšího charakteru a s ohledem na co nejmenší dopad na problematickou křižovatku u přejezdu (minimalizovat přejíždění BUS MHD přes trať apod.) a to i s ohledem na blížící se otevření "Obchodního centra Strakonická"(Hornbach - cca březen), kdy lze očekávat další zvýšení dopravní zátěže ve Velké Chuchli.
Jan Martínek
vedoucí Odboru dopravy
ÚMČ Praha 16 - Radotín

A je po bílém nadělení. Sníh roztál a s velkou pravděpodobností už nás nenavštíví. Ale nikdy neříkej hop dokud nepřeskočíš. Chválíme místní úřad, který během několika hodin uklidil obec, zejména komunikace od posypu, nepořádku. Hned se nám žije lépe a radostněji. Ještě vyřešit tu 172...

Neberme ale zase všechno tragicky. Trocha humoru určitě potěší. Kde jsou ty zlaté staré časy když jsme si je z oko do oka vyprávěli v chuchelských hospodách. Kde je jim konec. Znáte nějaký dobrý vtip? Tak vkládejte do komentářů ať tady na blogu ani po celé Chuchli není zas tak moc šedivo...

Ať koukám jak koukám, tak to vypadá na benzínovou stanici ve Velké Chuchli, která ještě na staré silnici. Dnes již čtyřproudá Strakonická.

28. ledna 2016 v 13:48 | Děkujeme, že posíláte staré fotografie. Pro mnohé z nás to hodně znamená... |  fotografie
Je až k neuvěření co vše se dá ještě ve vašich rodinných archivech najít. A co si budeme povídat, internet je fotografií plný...

U řeky

Dlouho jsem musel koukat než jsem si ověřil, že opravdu se jedná o benzinovou pumpu, jak se čerpacícm stanicím dříve říkávávalo, ve Velké Chuchli. Ještě jako kluk jsem u ní tankovával. Kdy byla srovnána ze zemí? Její pozůstatky jsou tam dodnes k vidění. Jenom přeškoda, že je jí jenom kousek.

Když si fotografii uděláte velkou, tak v pozadí pod horizontem uvidíte louku, pole, letiště Točná. Pod kopcem je komín modřanského cukrovaru...

Zajímavost: Tady v těch místech, kde bývávala benzinka, rostlo několik starých hodně košatých třešní. V dobách kdy ještě autobus nezajížděl do Chuchle jsme je při čekání na odvoz trhali a debužirovali. Zejména ty chrupky byly skvostné. Na podzim pak nám radost dělaly hrušky. Nebyly tam jenom ty pozdní, ale i ty letní máslovky. Škoda, že ty stromy zmizely. Není čas je tam opět vysázet?

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Velká Chuchle

27. ledna 2016 v 22:15 | Naše Chuchle děkuje Vám všem že posíláte fotografie, odkazy apod. Čím více se budete snažit, tím více to zde bude zajímavé a čitivé.... |  - - kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel byl vystavěn roku 1729. Podle zbraslavské kroniky jej nechal postavit bohatý polský šlechtic, který se léčil v chuchelských lázních a často vycházel sem na vyhlídku. Na poděkování za uzdravení dal vystavět kostel. Když se pak dozvěděl, že kdysi tu vedla cesta z Pražského hradu na Zbraslav a podle pověsti po ní putovával i sv. Jan Nepomucký k obrazu Panny Marie Zbraslavské ve zbraslavském cisterciáckém klášteře, nechal zasvětit sv. Janu Nepomuckému.

Akademický malíř Karel Kolínský...

Chuchle již od přelomu 13. a 14. století byla vlastnictvím zbraslavského kláštera, který patřil k nejvýznamnějším klášterům v zemi. Založil jej Václav II. a Karel. IV. si v něm přál být pohřben. Plány na jeho pohřbení nicméně zhatila husitská revoluce. Mniši se nevzdali ani za husitství a následného utrakvismu, ale bylo jich čím dál méně. Nejhůře byl zničen za třicetileté války. Definitivně byl zrušen až za josefínských reforem, roku 1785. Tehdy také definitivně končí téměř 600 let cisterciáckého vlastnictví Chuchle. Klášterní panství koupil roku 1825 kníže Bedřich z Oettingen-Wallerstein. Tento rod je poslední chuchelskou vrchností. Kořeny rodu, který pochází ze západního Bavorska a z Würtemberska, sahají až do 12. stol., rod existuje dodnes.


Až do doby mezi dvěma světovými válkami se Chuchle nerozdělovala na Malou a Velkou, byla jen jedna. Až později se vžilo označení Přední a Zadní Chuchle. Název Velká Chuchle se objevuje až roku 1923, tedy rok po připojení části obce - Malé Chuchle - k velké Praze. Velká Chuchle se stala součástí Prahy až v roce 1968.

Související obrázek

Při kostele byla zřízena poustevna a až do 16. století v ní žili v ní dva poustevníci vydržovaní zbraslavským klášterem. Jejich ostatky jsou uloženy pod náhrobním kamenem v lodi kostela. 15. května 1793 byl kostel vykraden, ukradeny byly rovněž zvony. Poté kostel zpustnul. V letech 1846-9 jej dala opravit právě kněžna Oettingen-Wallerstein. Pak zase zpustnul za komunistů.

Další velká oprava kostela proběhla po pádu komunismu, v letech 1992-1993. Z té doby pochází také kopie obrazu slavné římské Sixtinské Madony. V roce 1994 věnovala Městská část kostelu nový zvon zasvěcený též sv. Janu Nepomuckému. Ten odlil zvonař Manoušek ze Zbraslavi.

V letech 2000-2012 byly obnoveny omítky, okapy a střecha kostela. Na následující léta je plánováno restaurování vybraných část mobiliáře.

Vnitřní vybavení kostela je v současné době poměrně skromné. Z původní výbavy se zachovala freska v presbytáři, na níž vidíme sv. Jana Nepomuckého. Čtyři alegorické postavy kolem něj znázorňují jeho ctnosti: víru, mlčenlivost, dobročinnost a čistotu. Hlavní oltář pochází rovněž z doby výstavby kostela, je tedy barokní. Na oltářním obraze vidíme rovněž sv. Jana Nepomuckého, po stranách sochy poustevníků sv. Prokopa a sv. Ivana od žáka Matyáše Bernarda Brauna. V nástavku nad oltářním obrazem je novější obraz Panny Marie s Ježíškem.

V kostele se slouží pravidelně mše sv. jedenkrát za měsíc, většinou první sobotu v měsíci od 15.00 hod. V lednu se zde vždy provádí česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.

Z dostupných pramenů sestavila Eva Fuchsová

A vedle kostelíka přenádherný lesní chuchelský hřbitůvek. Od kdy existuje? Nevíte o něm někdo něco více?

Kostel sv.J.Nepomuckého nad Velkou Chuchlí
Fotografie ze staré silnice , dnes Dostihové, je z filmu Vandiny trampoty. Dobře je na ní vidět třešňový sad nad chuchelskou skálou. Dnes z něho již jen několik přestárlých stromů. Sad již zarostl a přeměňuje se v les.

Zajímavost:Všimněte si za tím autem pod patníky těch ovocných stromů. Bývávaly ty překrásné aleje po celé republice. Bohudík opět přišla doba, že se zase vysazují. Ne ale v naší milované vísce. Co ale můžeme chtít od současného výboru pro životní prostředí - Kadeřábek, Špaňhel!!! Tihle borci v Chuchlích nevysadili za ty dlouhé roky ani jeden strom.

Smutné je, že po celé obci ty překrásné ovocné stromy byly vykáceny. Místo nich zastupitelstvo nechalo vysázet nepůvodní turecké lísky. Až zase jednou bude na tom světě zle, hůře, tak naši potomci nebudou pojídat ovoce ale co?

Když parta bídáků začala kácet na Dostihové, tak paní Vlčková se jim postavila a řekla, že před její nemovitostí v žádném případě. Tam padla pouze jedna jabloň. Všimněte si, že právě tam je ta alej turecká porušená nádhernými hrušněmi. Bohu a chytrým rozumným lidem chvála...

Historické foto - pohled od Braníka směrem na Barrandov a Chuchle

26. ledna 2016 v 19:45 | Vyzvali jsme vás aby jste posílali staré snímky. A přicházejí, takže děkujeme. A vy ostatní se kochejte tou historií. Otázka je jestli ten takzvaný pokrok je opravdu pokrokem.... |  fotografie
Nemělo by být zase tak složité snímek zařadit do období jeho vzniku. Zkusíme to?

Podstatné je, že na fotografii je na levém břehu Vltavy ještě stará cesta. Po železnici není stopy. Provoz na ní byl slavnostně zahájen v roce 1862. A to je důležitý údaj. Ale už byl v Braníku prosperující lom. S velkou pravděpodobností je vidět přívoz a přístaviště parníků.

Ale nemohu najít místo, kde stojí Barrandovské terasy a lom, kde byl bazén. Ono to vypadá, že za domy Zlíchova musela být ve velkém odtěžena skála a tam je dnešní konečná tramvají a zastávka autobusu směr Hlubočepy.

Nyní nám tady po trati frčí několikrát denně Pendlolíno. Jak to tady bude asi vypadat za 100. 200, 500 let. A co za tisíc? Já se vrátím a budu vás tam nahoře nebo snad dole informovat. Tam dole mezi čerty je to určitě lepší než nahoře v nebi. Tam neustále otravuje sv. Petr, andělé, ale tam dole u čertů se hrají celý den karty, chlastá se ve velkém a jsou tam i různobarevné děvy. Co je asi tak lepší?

Chuchelští zahrádkáři zvou na přednášky

25. ledna 2016 v 22:47 | Milovníci pěstování všeho možného se v zimě připravují na příchod jara.... |  Aktuality
Přednášek se mohou zúčastnit i nečlenové svazu. Vstupné je symbolické - 15 korun...

- 9. 1. řez ovocných stromů, Jaroslav Kraus
- 23.1. chemická ochrana rostlin, Ing. Pavel Hasman
- 6. 2. drobné ovoce, Ing. Luboš Pokorný
- 20.2. trvalky, pnoucí rostliny, dendrologie, RNDr. Jiří Žlebčík
- 5. 3. pěstování zeleniny a agrochemie, doc. Martin Koudela
- 19.3. letničky, dvouletky, cibuloviny, Ing. Ivan Dvořák

Přednášky se konají vždy v sobotu od 9. do 14. hodiny v přednáškovém sále Vzorové základní organizace ČSZ Na Skalce v Praze 10 Strašnicích, ul. Přetlucká č. 130, zastávka Královická (bus 138).

Bývávalo jich v Chuchlích zejména u řeky mnoho. Už jsem je roky tady u nás nepotkal.

Intenzivní jednání s firmou ROPID

23. ledna 2016 v 17:56 - - vše o dopravě

Vážení spoluobčané,

i nadále probíhají intenzivní jednání s firmou ROPID, Dopravními podniky Praha a Odborem dopravy Radotín o možnosti zajíždění linky č. 244 z Prahy přes zastávku nám. Omladiny směrem do Radotína a to přes ulici Dostihovou a Strakonickou. V opačném směru z Radotína na Smíchovské nádraží zatím nedošlo k dohodě jakým způsobem by linka č. 244 mohla zajíždět na zastávku nám. Omladiny. Tudíž tento směr by byl provozován ve stávajícím režimu. Jednání ohledně linky č. 172 rovněž nadále probíhají.

Vše záleží na ekonomickém propočtu - tzn. na přímých finančních nákladech na jednotlivé linky. Samozřejmě každá změna by měla proběhnout v souladu s potřebami MČ Praha - Velká Chuchle a MČ Praha 16 - Radotín.
Stanislav Fresl, starosta
a Martin Šimek, 1. zástupce starosty

Zajímavost: Když byla postavena železnice, tak ve Velké Chuchli, na rozdíl od Malé Chuchle, nádraží nebylo. Měli jsme pouze zastávku. Teprve později v rámci spartakiády bylo postaveno nádraží u dostihového závodiště. Zajímavé je, že v současné době se nádraží po celé republice likvidují a všude se budují zastávky. Nástupiště mají pouze přístřešky proti změně počasí.

Je opravdu stavebně tak složité v Chuchli takovou zastávku vybudovat? Vždyť nyní jsou všude kam se podíváme. Zejména pak na trati na Plzeň až k hranicím a to samé i na východ republiky.

Neměl by jste někdo vtipný text k této fotografii a to v souvislosti se současnou dopravní situací ve Velké Chuchli?

Fanda: Já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby to Pendolíno zajíždělo na náměstí Omladiny a teprve potom pokračovalo směr Plzeň hl.nádraží.


O nás bez nás jako v Mnichově. Nebo se tě někdo občanko, občane, zeptal na tvůj názor? Opět jsme u papalášů jenom za ovce!

22. ledna 2016 v 14:42 | Já Václav Burle tvrdím, že 172 musí jezdit z Chuchle na smíchovský terminál. Něco jiného by mělo být naprosto nepřijatelné! Podle posledních informací se do této causy vloží chuchelská ČSSD. Čtěte v pondělí!
PŘEČTI SI POZORNĚ CHUCHELSKÝ OBČANE CO SE NA TEBE OPĚT CHYSTÁ
JE TO PRO TEBE PŘIJATELNÉ? NEVRACÍ NÁS TO DO PŘEDMINULÉHO STOLETÍ?

ROPID NEUSTÁLE TVRDÍ ŽE NEJSOU PENÍZE
PŘITOM MILIARDY SE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ BUDOU CPÁT DO DOPRAVY Z KLADNA A DALŠÍCH MĚST OBLASTÍ STŘEDOČESKéHO KRAJE
NEDĚLAJÍ SI Z NÁS LEGRACI?

Skupina chuchelských občanů poslala na Ropid dopis. A zde máte možnost si ho přečíst včetně odpovědi. Exkluzivně pro chuchle.blog.cz.

Dobrý den, Vážený pane Drápale,

chtěla jsem se vás zeptat na důvod zrušení spoje 244, respektive zrušení jeho zajíždění do Velké Chuchle.

V této městské části žiji, obslužnost obce se pro obyvatele výrazně zhoršila, autobusy nenavazují /spoj který by měl na 244 svážet obyvatele chuchle linka 172 má zpoždění, často kvůli zdržení na přejezdu/.

Dnes opět jsem byla svědkem toho, jak děti přebíhají stažené závory na přejezdu, aby stihly autobus. Dříve v něm seděly, neměly teda potřebu běhat přes závory a byly v bezpečí. Trochu se z toho jak to tak sleduji pro ně stal i sport. Což je asi zábavné, než se zabije první.

Další otázkou jsou senioři, pro které se doprava do centra stala výraznou komplikací.

Mohu se Vás tedy zeptat, jak bude dále situace ve Velké Chuchli řešena?
předem děkujeme...

** ** ** ** ** **

Zajíždění linky 244 do Velké Chuchle bylo zrušeno na základě vydaného stanovení místní úpravy příslušným silničním správním úřadem v Radotíně. V něm je zakázáno odbočení vozidel delších než 9 metrů ve směru od Radotína na přejezd a do Chuchle a zpět. Stanovení bylo vydáno na podnět Polici ČR, která šetří s podezřením na obecné ohrožení dva incidenty, které se na přejezdu udály v říjnu minulého roku. Při nich zůstal při spuštěných závorách na přejezdu jednou dokonce autobus se školními dětmi a Policie uvádí, že při zachování možnosti odbočování v daném směru pro velké autobusy by zde mohlo dojít k podobným situacím s potenciálními tragickými následky znovu.

Jelikož došlo k zákazu odbočení do Radotína a zpět, bus 244 začal jezdit od 4.1. přímo bez závleku do Chuchle. Od té doby intenzivně jednáme se zástupci Velké Chuchle i Radotína, kde sídlí správní úřady, abychom situaci nějakým způsobem alespoň částečně vyřešili. Na prodloužení midibusové linky 172 z Chuchle až na Smíchov není v rozpočtu na hromadnou dopravu dostatek prostředků. V intervalu, který by místním vyhovoval, by bylo nutné vynaložit ročně částku o 3 až 6 milionů Kč vyšší, než bylo pro linky 172 a 244 určeno. Proto se hledá řešení, které by pomohlo při zachování cca současných nákladů na provoz.

Návrh řešení je nyní tento: Linka 244 by ve směru z centra opět zajížděla do Velké Chuchle a pak pokračovala do Radotína přes ulici Dostihovou, kde bychom rádi za křižovatkou u přejezdu zřídili zastávku Radotínská, aby bylo možné bez nutnosti přecházet po přechodech v křižovatce přestoupit na bus ve směru do centra. Současně budou ve směru do centra přesně ráno po čtvrthodině navázány spoje linky 172 a 244 v zastávce Závodiště Chuchle tak, aby rovněž nikdo nemusel přecházet přes ulici. Autobus 244 do centra u závodiště bude čekat na spoj linky 172. Dále bude pro cestu do centra možné využít linku 244 do zastávky Lahovičky a tam přes podchod přejít na svazek dalších linek do centra. Ve směru z centra pojede bus 244 do Chuchle opět normálně.

Včera byla podána do Radotína žádost o stanovení umístění nové zastávky a od jejího vydání do spuštění opatření by mělo uplynout cca 5 pracovních dnů. Podmínkou realizace je ovšem souhlas správních úřadů v Radotíně. Následně budeme hledat další možnosti řešení, zástupci Chuchle komunikují i se SŽDC o možnostech rozšíření přejezdu, které by provoz autobusů na odbočení opět umožnilo povolit.
S pozdravem Ing. Filip Drápal
ROPID

....Dnes ve Velké zkolabovala doprava

20. ledna 2016 v 23:56 | Ukázalo se, že odpovědné osoby, organizace, nejsou na tyto nenadále události připraveny |  - - železniční přejezd
Napište do komentářů jak jste prožívali dnešní den při cestě do Prahy, Radotína....

(ČTK) - Ve středu odpoledne se zkomplikovala doprava lidem cestujícím po trati z Prahy do Plzně. Mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín se porouchalo trakční vedení. Místo rychlíků tudy více než dvě hodiny jezdily autobusy a regionální spoje. Provoz byl obnoven krátce před šestou hodinou večer.

Trať mezi Smíchovem a Radotínem byla uzavřena kolem třetí hodiny odpoledne. Před 18:00 byl provoz v místě obnoven po obou kolejích.

"Ve 14 hodin 55 minut strhl vlak jedoucí do Prahy mezi Smíchovem a Radotínem izolátor vedení. Trať je proto elektricky nesjízdná," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše byla v místě prověšená trolej, která dokonce rozbila čelní sklo jedné z projíždějících lokomotiv.

Nehoda se obešla bez zranění, vyřadila ale trať na několik hodin z provozu. "Nejspíš tam budou muset být nasazeny dieslové lokomotivy, aby vlaky, které v úseku zůstaly, odtáhly. Škoda je zatím odhadnuta na 210 tisíc korun," dodal mluvčí.

Regionální vlaky z pražského hlavního nádraží končily na Smíchově, odkud cestující jezdili náhradními autobusy do Radotína, kde opět přesedali na vlak. Mezi Smíchovem a Radotínem bylo podle dopravce poškozené vedení u všech kolejí, nebylo proto možné odklonit provoz přes Krč.

V opačném směru, tedy z Plzně do Prahy, rychlíky končily v Dobřichovicích, odkud cestující do Radotína odvážely regionální spoje a na Smíchov náhradní autobusy. Pendolina SC 506 a SC 515 byla zrušena úplně.

Porucha zastavila na hodinu provoz také na Hlavním nádraží. Závada nastala na počítačích, které ovládají zabezpečovací zařízení. Výluka na Hlavním nádraží postihla desítky vlaků, mnoho spojů muselo zhruba 45 minut čekat v okolních stanicích. Provoz je postupně obnovován od 17:45, vlaky ale mohou stále nabírat zpoždění.

Václav Burle: Tak jsme si přečetli vyjádření České tiskové kanceláře, ale ve skutečnosti to bylo hodně divoké. Shodou okolností jsem při cestě do Prahy přišel k železničnímu přejezdu několik minut před třetí hodinou. Závory již byly dole a na všech silnicích se vytvořily převeliké kolony.

Shodou okolností jsem byl v ten okamžik snad jediný kdo dostal od žákyně chuchelské školy vševypovídající informaci. "Vlak ztrhl trolej!" Když jsem přicházel ke kolejím, tak jako druhé auto stálo na Starochucheslké vozidlo městské policie. Seděli seděli a nic nekonali protože nic nevěděli. Tak jsem jim situaci vysvětlil. Trvalo ještě hodně dlouho než začali konat a dopravu organizovat.

Největším problémem v ten okamžik byl řidič autobusu 172. Ten se zastavil na rohu Radotínské a Dostihové u Startu a nechtěl se hnout. Zablokoval dopravu. Auta od Radotína nemohla pokračovat ku Praze. Někteří odvážlivci ho objížděli a tak stala auta před přejezdem proti sobě. Byl to obrovský zmatek. Vyzval jsem řidiče autobusu aby popojel za roh nebo to raději objel po Starolázeňské. Bylo to jako kdybych hovořil do dubu. Seděl a četl si noviny. Poslechl teprve strážníky a tak se vozidla konečně dala do pohybu.

Autobusy 244 byly přeplněné, že se do nich nikdo z chucheláků nemohl, až na několik výjimek, dostat. Při tom 172 postávaly před nádražím a na trase. Proč se nedaly ihned do pohybu směr Radotín a následně až na Smíchov? Bývaly by dopravu cestujících ihned vyřešily. Korunu všemu dalo vozidlo DP, které se od Radotína přiřítilo na přejezd v protisměru. Ještě štěstí, že je tam na zastávce na Radotín místo. Jinak to nemuselo skončit dobře. (Mládenče pošli tu jeho fotografii.)

Tato neblahá situace nabízí nemálo otázek. Proč policie, strážnící, ale i železničáři ihned nezačali dopravu v Chuchli řídit. Závory dole. Všude lid, který nevěděl zda může koleje přejít. A při tom na nich stačila jedna odpovědná osoba. Vždyť nebyl problém lidi přes přejezd pustit. Vždyť už se vědělo, že vlaky nejezdí a jezdit ještě dlouho nebudou. Bez problému mohla jezdit i 172. Jenom doufejme, že to pro odpovědné bude poučením...


Stále den co den slyším. "to je zima, to je zima..."

20. ledna 2016 v 23:23 | Není to pravda! Zimy bývávaly dnes je to Havaj. Kde jsou ty časy, kdy nejen na Toku v Brdech byly i čtyři metry sněhové peřiny. To už se jen tak nevrátí.... |  fotografie
Podívejte se prosím zda nemáte ve svých rodinných archivech podobné fotografie. A nemusí být jenom o zimě. Ukažte je svým sousedům a sousedkám. Posílejte na chuchleblog@seznam.cz.

Takhle to vypadalo ještě v polovině padesátých let na Vltavě kolem Chuchlí. V pozadí je komín pivovaru v Braníku. V novodobě literatuře se píše, že led byl na našich řekách do doby než byly postaveny přehrady. Samozřejmě to částečně je pravda. Ale hlavním důvodem je asi to globální oteplování!
Poznáte z které části Prahy je to fotografováno? Snímek je určitě hoden zamyšlení. Nebylo to snad tenkrát bez těch nadjezdů, podjezdů, dálníc, estakád lepší, chytřejší, zajímavější? Tam kde byly sady, zelinářské zahrady, luka, pole, jsou dnes mosty, Hornbachy apod. A za snímek děkujeme....