Prosinec 2015

ANKETA - vyjádři občane svůj názor

30. prosince 2015 v 23:13 - - vše o dopravě
Nebo máš občanko, občane jiný názor, nápad....

NOVÝ jízdní řád autobusu 172

29. prosince 2015 v 20:23 | chuchle.blog.cz aneb Naše Chuchle zásluhou zpravodajů pracuje rychle a konstruktivně |  - - vše o dopravě
Jízdní řád najdete ZDE !!! od zpravodaje MartinaK!

Proč cestovat do Prahy, historického města Evropy, které je obdivované na celém světě, jednoduše, když to jde složitě. Vždyť žijeme v 21. století...

Opět je to jinak než se vám pan starosta snaží namluvit

28. prosince 2015 v 19:58 | Opět, tak jako v poslední době převelice často, došlo na slova tohoto chuchle.blog.cz |  - - vše o dopravě

Jak na posledním zastupitelstvu, tak i na tomto blogu jsme mnohokrát upozorňovali na dopis, který ROPID zaslal na městské části. Požadoval aby se zastupitelstva vyjádřila k MHD. Velká Chuchle odpověď ignorovala a nyní za to bude pikat. A kdo to odnese? Pan starosta určitě ne! Ten bude mít novou a překrásnou škodověnku!

Přejezd Velká Chuchle (172, 244)

od 4.1.2016 od odvolání


172:
  • zavádí se varianta linky v trase ZÁVODIŠTĚ CHUCHLE - VELKÁ CHUCHLE - ZÁVODIŠTĚ CHUCHLE

244:

  • ruší se obousměrně zajíždění linky do Velké Chuchle
  • ruší se obousměrně zastávky Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle a Starochuchelská
  • v zastávce Radotínská bude umožněn přestup na linku 172 pro cesty mezi Velkou Chuchlí a Smíchovským nádražím
důvod: přechodná úprava provozu - zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na železničním přejezdu ve Velké Chuchli

TEĎ TO CHUCHELSKÝ OBČANE MŮŽEŠ ZMĚNIT JENOM TY!
A JAK? DO ULIC, DO ULIC, SOUSEDÉ A SOUSEDKY.
A CO BYCHOM MĚLI CHTÍT?
!!!POŽADUJME ABY BUS 172 JEZDIL AŽ NA SMÍCHOV!!!
JINÉ EVENTUALITY NENÍ - Václav Burle

** ** ** ** **

Slova pana starosty Stanislava Fresla
Bohužel na dopis Ropidu nereagoval a teď je to již po tragickém pohřbu.
Chuchelská mrtvola byla zakopána ale stále ještě pořádně páchne.

Vážení občané,

chtěli bychom vás informovat, že od 4.1.2016 má dojít ke změnám trasy a jízdního řádu autobusových linek MHD č. 172 a 244. Úřad Městské části Praha - Velká Chuchle s uvedenými změnami zásadně nesouhlasí a to nejen proto, že s naší městskou částí nebyly vůbec oficiálně projednány, a ani nám písemně oznámeny, ale především proto, že změnou trasy linky 244 dojde de facto k vyřazení centra Velké Chuchle od přímého spojení s Radotínem, resp. Smíchovem. V každém případě stále upřednostňujeme bývalou trasu linky 172 a to Smíchov - Velká Chuchle - Smíchov.

Na Ropid byla proto odeslána tato žádost (viz. příloha), aby do doby, než bude s naší MČ jakákoli úprava provozu linek autobusů MHD projednána a schválena, zůstal provoz linek 172 a 244 zachován dle současného jízdního řádu.
Stanislav Fresl, starosta

Problémem toho veškerého zmaru je chuchelský železniční přejezd. Málo se také ví, že ta křižovatka u Startu za mnoho let není ještě zkolaudovaná. A kde je problém? Nikdy neměla vzniknout Mezichuchelská. Ta je prachpříčinou všeho. Řešení ale bylo. Na Strakonické zřídit světelnou křižovatku nebo nejlépe tam vybudovat kruhový objezd. To jsme mnohokrát navrhovali, ale nikdo se tím vůbec moc nezabýval. Vždy bylo konstatováno, že na Strakonickou se světelná křižovatka nehodí. Ale že podobné křižovatky jsou na ní na Smíchově a dokonce že na Baních je přes dálnici přechod pro chodce, tak to každý do dnešního dne bere jako správnou věc. Světelná křižovatka je i na dálnici ve Slivenci a to dokonce několikrát. Žijeme v divném a hloupém světě. Podobné je to se značkou Zákaz průjezdu na Starochuchelské. Ta by s velkou pravděpodobností všechen ten současný zmatek kolem přejezdu vyřešila, tak jak se to například stalo v Jílovišti!!!

VYJÁDŘENÍ ROPIDU NA DOPIS PANA STAROSTY ST. FRESLA!!! POZOR !!!

Už dávno tomu co pan starosta Melichar i pan Fresl měli vehementně trvat na tom aby 172 jezdila až na terminál Smíchov. Jenže oni jen čekali a čekali a teď na to doplatili. Nyní již není míč na jejich hřišti, ale na hřišti všech občanů a občanek Velké Chuchle. Semkněme se a začněme tvrdě jednat!!! Není doba na svolání veřejné schůze???

Bohužel se zapomnělo na děti, žáky základní školy. Nebudou rodiče mít obavu je posílat samotinké na železniční přejezd a přilehlé autobusové zastávky? Jak toto Ropid vyřešil? Budeme i v této otázce tvrdě jednat nebo budeme čekat až se něco nemilého stane??? Pak ale bude na slova a činy pozdě...
Vážení sousedé, milé sousedky. Prožijte překrásné vánoce, svátky pohody a klidu. A dárky od Ježíška ať vám, vašim dětem, nejbližším, udělají velkou radost. A věřte že bude líp. Jestli už nebylo...

21. prosince 2015 v 0:07 | To vám přeje chuchle.blog.cz, parta houbařů a chuchelský okrašlovací spolek... |  - - vánoce
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁM VŠEM DRAZÍ PŘÁTELÉ
A
PŘEDEVŠÍM TO ZDRAVÍČKO

Vítám provoněné Vánoce,
klidním zjitřené emoce ,
poslouchám staročeské koledy,
vzpomínám na sníh, mráz a na ledy,
otvírám svou knihu pamětí,
do dětství myšlenky zaletí,
tajemný odlesk pozlátek,
jdu stále víc a víc nazpátek -
a najednou se objeví houbičky,
co dobře znaly naše babičky.

Takový stroček trubkovitý
je opravdu nápaditý,
když s penízovkou sametonohou
utvoří nebeskou manu s kubou.
K vánočním svátkům houby patří,
s kaprem a bramborovým salátem se bratří.
V houbách je nekonečná poezie,
co ve mně doutná, co ve mně žije.

P.S Boží požehnání pro všechny milovníky lesa, hub a přírody,
užívejte radosti, lásky a neutuchající pohody.
Václav BURLE
Renata PINKASOVÁ
chuchle.blog.cz

Když jsem byl ještě kluk, tak jsme v chuchelské škole ještě měli náboženství. A aby toho nebylo málo, tak jsem ještě s kamarády dělával tam v kostelíčku nad skálou ministranta. Dokonce jsem při pohřbech nosil i křížek, kadidlo. Později jsem při pohřbívání chuchelským občanům, sousedům a sousedkám, na jejich poslední cestě, hrával na křídlovku nad hrobem tu jejich nejzamilovanější. A víte že nejčastěji to byla ta: "Zasviť mi ty slunko zlaté na cestu mou poslední..." Kde ty loňské sněhy jsou? Dnes i ten odchod na onen svět není to co to bývávalo. Když zavřu oči, tak vidím vnitřek chuchelského kostelíčku jak u jesliček, betléma, postávají s rozzářenýma očima děcka a těší se na Ježíška. Škoda přeškoda, že dnes už to je úplně o něčem jiném. Každému tomu malému capartu bych přál aby si prožil to co jsme si prožili v dětství my. Ale ty staré dobré a zlaté časy se už nikdy nevrátí. Nikdy se lidé neměli tak dobře jako dnes. Jsou ale šťastní, šťastnější?

** ** ** ** **
Vzpomínka na vánoce a na dobu kdy hajný, fořt, byl nejen pán lesa, ale i slušný člověk...

Byl pozdní večer, na les začala rychle padat tma. Pan Vambera kráčel po prastaré lesní cestě, po které se nosívávali na marách nebožtíci ke kostelíčku, na hřbitůvek, a dále ke své hájovně. V myšlenkách byl u rodiny. Začínala poslední noc před Štědrým večerem. Uprostřed hvozdu nad Malou na něj čekala žena a dva prťaví kluci. Všude kolem bílá peřina a v ní se odrážel svit měsíce.

Byl nedaleko od stezky do třešňového sadu, když proti němu kráčí zavalitý statný chlap, který v šeru, pokryt sněhem, vypadal jako loupežník, bandita, pytlák. V ruce nesl vysoký, hodně košatý, překrásný, smrček.

Chlap kolem pana Vambery v tichosti prošel a ani nepozdravil. Hajnému, v době vánočních svátků, ten smrček zase tolik nevadíl, ale že nepozdravil, nepopřál krásné prožití vánočních svátků, musel dostat za vyučenou.

Obrátil se a nahlas říká. "Dobrý večer." Chlap se otočil a v tichosti odpověděl.

Hajný se ho hlasitě zeptal, kde že pořídil ten překrásný vánoční stromek.

"Ale mám ho od Vambery a představte si, že ani moc nestál."

"Já jsem Vambera", dočkal se ten lotr odpovědi.

Trvalo to dlouho, když se z jeho úst vydralo. "Promiňte, omlouvám se. Hezký svátky." A byl pryč...

** ** ** ** **


Jak asi žili chucheláci, naši předci, v těch dávných dobách? Hornbach neměli, neměli ani smetiště, ale měli tu neuúrodnější zahradnickou a zemědělskou půdu. Všude kolem našich dvou vísek byly sady, pole, lesy. A co máme dnes? Opravdu hospodaříme dobře? Na obecním úřadě býval jeden člověk, později dva. A dnes? Tenkrát vše se dělalo pro blaho obce a ani automobil k tomu nebyl třeba. Opravdu si myslíte, že konáme dobře? Ono to je podobné jako když se kácí na Amazonce pralesy. Je to cesta do pekel.HISTORIE Chuchlí z pera Zdeňky Kuchyňové

18. prosince 2015 v 23:23 | Na blog nám byl zaslán následujcí text, který dotyčný našel na internetu. Když rovněž něco o našich vískách najdete prosím pošlete pro radost všech nejen chucheláků... |  HISTORIE
Dnes se vydáme do jedné z pražských čtvrtí a to do Velké Chuchle. U příležitosti 870. výročí první zmínky o Chuchli se zde konal Den otevřených kronik. Prohlédnout si je přišla i Zdeňka Kuchyňová.

Vypráví se, že jeden český kníže vyjel s družinou do okolí Prahy na lov. Byla mu zima, kýchl a řekl: "Hle, Chuch!" A byla zde založená ves, pojmenovaná podle slov onoho šlechtice. Tak praví legenda a knížka o historii Malé a Velké Chuchle. O původu názvu jsou i další teorie, například se říká, že existoval šlechtic Matyáš, řečený Chuchel. Další vysvětlení nabízí Tomáš Hromádka, kronikář Velké Chuchle. "Původ názvu pochází pravděpodobně od slova chuchvalec, nebo cucek. Jinak těch teorií je samozřejmě několik. Také se říká, že to je chuchle chocholatá, to znamená od chocholaté drůbeže. Ale to jsou spíš takové myšlenky podle mne scestné."

Která Chuchle byla nejdřív - Velká nebo Malá?
"Tak první byla Malá Chuchle. Ten její význam dnes poklesl, ale tehdy to bylo mnohem významnější místo než Chuchle Velká. Vlastně první zmínka o Malé Chuchli je z roku 1132, kdy se o ní zmiňuje kanovník Vyšehradský, první pokračovatel kronikáře Kosmy. 19. ledna zde dlel biskup Merhard a spadl na něj tehdy kámen. A to je první zmínka o Malé Chuchli.

A první zmínka o Velké?
"První zmínka o Velké Chuchli je v souvislosti s majetkem, který patřil tehdejšímu králi Přemyslu Otakarovi II. z roku 1262."

A právě od této zmínky o Velké Chuchli uplynulo 870 let. Dříve byly obě Chuchle samostatné vsi, později se spojily a pod názvem Velká Chuchle jsou jednou z pražských čtvrtí. Historie této oblasti sahá až do pravěku. Byly zde objeveny pozůstatky doby bronzové. A v 5. století před naším letopočtem na kopci zvaném Závist stálo keltské hradiště. Jak ukázaly nedávné nálezy, Keltové dokázali opracovávat kovy a znali i výrobu foukaného skla, která nebyla nikde jinde na světě doložena. Ale vraťme se do doby krále Přemysla Otakara II., který se poprvé o Velké Chuchli zmiňuje. Jeho dobrým přítelem byl první opat nově založeného Zbraslavského kláštera a král ke klášteru obě Chuchle připojil. Ty byly jeho součástí - s malými přestávkami v dobách husitských a za třicetileté války - až do roku 1785. Tehdy byl Zbraslavský klášter panovníkem Josefem II. zrušen a majetek připadl náboženskému fondu. Posledním majitelem panství se stal roku 1910 továrník Cyril Bartoň z Dobenína, který zvelebil Zbraslavský klášter. A toto 20. století už je zachyceno v chuchelských kronikách. Úplně první zápis pochází z května roku 1926.

"Prvním kronikářem byl Albín Dvořaček, který tu kroniku vedl od třicátých let až do roku 1963. Takže poměrně dlouho s přestávkou za druhé světové války, kdy to bylo dopisováno až zpětně. Jinak obecních kronik jsou tři díly."

A jsou to pořádně veliké, těžké a tlusté knihy. V kronikách jsou zaznamenány návštěvy i pobyt řady významných osobností. V bývalé myslivně bydlíval s rodinou například básník Jaroslav Vrchlický. Scházela se u něj tehdejší umělecká společnost a Vrchlický tu napsal svoji Legendu chuchelskou. Zasnoubila se tu známá autorka kuchařky Magdalena Dobromila Rettigová. Chuchelské dostihy Derby navštívil tehdejší prezident T.G. Masaryk a zavítal sem i kardinál český Josef Beran. Až do Chuchle běhával při tréninku Emil Zátopek a jelikož byl voják z povolání, salutovali mu zde při běhu vojáci z místní posádky. Malou Chuchli proslavily i lázně, které vznikly na počátku 18. století. Dokonce se říká, že si tuto "zázračnou" vodu nechávala vozit i Marie Terezie. I když později byla její léčivost zpochybněna, stalo se z lázní výletní sídlo. Vznik lázní připomíná Kostel svatého Jana Nepomuckého, který se tyčí na kopci a je vidět už zdaleka.

"Jde vlastně o poutní kostel, který zde byl vybudován právě v roce 1729, kdy ho zde nechal vybudovat polský šlechtic jako poděkování za to, že se vyléčil ve zdejších lázních, takže to je vlastně první zmínka o těch lázních. Ten kostel byl několikrát vykraden, naštěstí byl rekonstruován a slouží se tam mše."

V těchto místech žili odjakživa také poustevníci. Byli vydržovaní Zbraslavským klášterem. Za to však museli posluhovat při bohoslužbách a jeden z nich vyučoval i děti. Poustevna stála na místě současné myslivny v Chuchelském háji. Poslední dva poustevníci skončili tragicky. Podle vyprávění byl jeden zabit při přepadení kostela lupiči a druhého zabil blesk na silnici za Zbraslaví. Jsou pohřbeni spolu s ostatními uprostřed kostela pod náhrobním kamenem bez nápisu.

Velkou a Malou Chuchli proslavil i francouzský vědec Joachim Barrande svými nálezy zkamenělin. Pokud vám jméno Barrande něco připomíná, jsou po něm pojmenovány ony známé Barandovské skály. V Praze nějen studoval, ale věnoval se také výchově vnuka Karla X. O zdejších horninách napsal dokonce 22svazkové dílo. Po smrti mu byla na skále odhalena deska. S Velkou Chuchlí jsou spojeny také dostihy, závodit se začalo roku 1906.

"První dostihy byly odstartovány 28. září. Byla to tehdy velká sláva. Byl tady i primátor hlavního města Groš a i další honorace, šlechta a od té doby se tu běhají dostihy stále."

Jak uvedl kronikář Tomáš Hromádka, závodiště bylo postaveno neuvěřitelně rychle. Jeho secesní tribuny, které sloužily svému účelu až do poloviny 80. let, však byly nekompromisně zbourány a nahrazeny gigantickou ocelobetonovou tribunou. Závodiště se stalo také dostaveníčkem leteckých nadšenců. Například zde roku 1909 před zraky 50-ti tisíc diváků vzlétl francouzský inženýr Gaubert na letadle bratří Wrightů. Let však dopadl neúspěšně a diváci se za nepovedenou produkci odvděčili zdemolováním pokladen. O dva roky později zde při prvním dálkovém letu z Pardubic do Prahy úspěšně přistál inženýr Jan Kašpar.

Pane pojďte si hrát... A na co pane? Co třeba na chuchelský zpravodaj? Neznám! Nebo myslíte ten příšerný chuchelský věstník?

18. prosince 2015 v 22:50 | Je tady někdo kdo může napsat, že chuchelský zpravodaj miluje? Za jak dlouho ho přečtete? |  Zpravodaj
Součástí tohoto článku je ANKETA!!! (Můžete se i vracet a kliknout si, za několik dnů, i na jinou odpověď. Mnohé jsou si podobné....)


(...pokračování brzy. To víte jsou svátky a my tuláci, houbaři, jsme neustále na cestách. Nechcete se přidat? Zatím můžete klikat na otázky v anketě.)

Rybáři na soutoku Vltavy s Berounkou. Proč si na vánoce draze kupovat kapra, štiku, sumce, parmu, když jich je plná řeka...

Opět nám zazvoní pro radost a lásku

16. prosince 2015 v 23:55 | Kdo dnes ví, že i v naší vísce býval betlém... |  - - vánoce

Zvony se opět rozezní na druhý svátek vánoční v areálu na Kazínské

Všichni jste srdečně zváni. Začíná se v 10 hodin

a to 26. prosince

Na snímku zvonkohra Petra Manouška na vlnách Vltavy...

** ** ** ** A potěšit se hrou zvonků se můžete ještě jednou v 16,00 hodin v Radotíně před radnicí. Po koncertu bude následovat od 17,30 hodin OHŇOSTROJ...

VELKÁ CHUCHLE


Do naší vísky po roce opět zavítala zvonkohra. Bohužel se ukázalo jak moc jsme nekulturní. Této mimořádné události se zúčastnilo cca sto občanů a to včetně nemluvňat. Kde je problém? Nabízí se úvaha zda úsilí starosty a zastupitelů padlo na úrodnou půdu.

V okolních obcích to kulturou žije a naše ves je neustále v jejich pozadí. To jsme opravdu tak nekulturní? Nebo je problém v něčem jiném?

Kdo dnes vůbec ještě ví, že i ve Velké Chuchli bývával betlém. Asi je pravdou, že dvakrát se do stejné řeky nevstoupí. Nikdy ale neříkej nikdy. I zázraky se ještě dějí. Bude pouze záležet na nás zda se o příštích vánocích rozzáří vánoční strom v parčíku na Starochuchelské, tak jako tomu bývávalo v minulosti.

IX. veřejné zasedání chuchelského zastupitelstva

15. prosince 2015 v 23:08 | Zastupitele musíme, a rádi, pochválit. Vypadá to, že i ta další setkání se ponesou v profesionálním duchu. A Chuchelský háji div se, po mnoha letech konečně začal pracovat výbor pro životní prostředí, kulturu a sport... |  Zastupitelstvo 2015/2016/2017/
Po skončení zastupitelstva jsem si řekl, že tady již o něm moc psát nebudu. Když ale koukám jak tady na blogu naskakují čísla příchozích o podrobné informace, tak nezbývá než abych váš zájem uspokojil. Ale prosím nevolejte. I já jsem jen člověk a chci mít svůj klid. Od toho jsou tady dole pod články komentáře. Vezmu to ale zvostra a v rychlém sledu. Když vám bude něco nejasné, tak se ptejte v komentářích...

Chválíme: Ona je na zastupitelstvu vytvořena situace, že pan starosta Stanislav Fresl si do toho nechce nechat moc kecat. I když mnohdy má pravdu. Ale často brání bojové pozice, které nemají pevné základy a jsou tak nějak úplně mimo mísu. To se včera především týkalo přístavby mateřské školky. Tady se jako chlap až nevěřícně zachoval předseda majetkového výboru pan Robert Mařík. Chválíme a píšeme za jedna! Víte, že jeho pradědeček byl prvním trumpetistou Národního divadla a že ke konci svého života bydlel v naší milované vísce?

Problémem je, že chuchelské zastupitelstvo je rozděleno cca na dvě skupiny. Ta větší, 3 ODS, 1 TOP 09, ale ten vypadá jako že hraje beka za ODS, a 1 přeběhlík od Chucheláků Trochu jinak. Ten dokonce má v naší obci fiktivní bydliště. Dodnes nevíme kde bydlí. Má ze zákona vůbec právo býti chuchelským zastupitelem?

NYNÍ SE HRAJE O JEDEN MILION KORUN ČESKÝCH
UVIDÍME CO SE JEŠTĚ DOZVÍME
PANE MAŘÍK A VY OSTATNÍ NEDEJTE SE A KONTROLUJTE, PROVĚŘUJTE
URČITĚ SE K VÁM PŘIDÁ I VÝBOR PRO KONTROLU A PRAVDU

Ale jak jsem na začátku napsal, tak bude vše stručné. Pan Robert Mařík vycítil, že se školičkou to není asi moc košér. Tak si projel veškeré finance, učetnictví, a zjistil, že ta čísla moc nehrají. Nelenil a ve svém volném čase se do mateřinky vypravil a nestačil se divit. Místo nových oken stará, místo nových radiátorů použité. A tím co zjistil to ještě neskončilo. Požádal zastupitelstvo aby konalo. A tady narazil Většinu má totiž ODS a ta za svým starostou, předsedou i s přeběhlíky stojí jako jeden muž!

V jednom má pan starosta Stanislav Fresl ale pravdu a to když tvrdí, že se nespokojenci mají spojit se stavebním dozorem a to s panem Vrzalem. Ona je ale otázka jakou roli pan Vrzal hraje. Zadání je aby výstavba byla co nejlevnější a tak ti šíbři asi podle toho i jednají. Třeba nám na toto téma pan Mařík a pan Vrzal zde napíší něco více....

Na druhé straně barikády máme stavební výbor. Ten je na rozdíl od členů ODS složen ze samých odborníků - stavařů, architektů apod. Od tohoto zastupitelstva má nového předsedu pana Jiřího Barcala. Ten původní - pan Doubner - pro neshody s ODS odstoupil a to neudělal dobře. Z boje se neutíká. Neřekl to už někdo před námi?

Pan Barcal požádal zastupitelstvo aby se on osobně a další odborníci z výboru stavebního mohli rozhodování o stavbách v obci zúčastňovat. Nebylo mu vyhověno. A to není zrovna od ODS dobrý signál. Páchne to něčím nekalým. On nám to určitě pan Barcal i pan Fresl zde na chuchle.blog.cz jistě rádi co nejdříve vysvětlí.

A aby toho z této oblasti nebylo málo, tak už se ví, že nová III. základní škola se do začátku příštího roku nestihne. A potřebujeme jí vůbec? Kolik žáků a žákyň je mimochuchelských?

Perlička: Jak už výše napsáno, tak pan Doubner nedávno se vzdal funkce zastupitele a tím i předsednictví výboru stavebního. Požádal však o post člena tohoto výboru. Pětí hlasy zastupitelů ODS byl odmítnut. K tomu se vyjadřovat nebudu to si přeberte každý sám...

OMLUVA:Jistě si všichni vzpomínáte na Causu elektromobil a věřte, že byla hodně divoká. Tímto se omlouvám panu Melicharovi, že i já jsem v této souvislosti na něj přehodně útočil.

Ale vezměme si to pěkně od počátku: Když si pan exstarosta Mgr. Martin Melichar pořídil tu nákupní tašku tak to rozezlilo nejednoho chuchelského občana. Já si dokonce dovolím tvrdit, že ten automobil mu srazil vaz do dalších voleb. Jeho počin byl hodně kritiován co se ukázalo i v článcích a komentářích na tomto blogu. To bylo v době. kdy jsem tento tiskový blog Chuchlí nevytvářel sám. Vzápětí došlo k defenestraci. Můj kolega na žádost nějakého Kováče a určitě i pana Melichara všechny články o elektromobilu zde na blogu nevratně smazal. Až tak daleko došla demokratická kultura na naší radnici. Ale podobně, i když v trochu v jiném sledu, se zachoval později i nový starosta pan St. Fresl.

A proč omluva:byli jsme přesvědčeni, že naše víska žádný automobil nepotřebuje. Do Prahy a do Radotína je to co by jsi šutrákem dohodil. Poslední čísla o elektromobilu dokonce ukázala, že se za rok najelo dokonce nepatrně kilometrů. Ale co se na včerejším zastupitelstvu nestalo -

ZASTUPITELE ZA ODS SI ODSLOUHLASILI NÁKUP NOVÉHO AUTOMOBILU

Opravdu tu škodověnku tak moc potřebujeme?: Z Chuchle je všude blízko a MHD je pohodlná a rychlá. V případě nenadálých událostí - odvoz peněz, balíků, materiálů, si lze zjednat taxíka nebo za úhradu použít vlastního automobilu. Podle našeho mínění je to ten nejefektivnější a hlavně nejlevnější způsob. Nebo ne? Co vy na to pane Pořízku, pane starosto, pane Kláne a vy ostatní???

Stanislav Fresl vyhrál volby i proto, že jsme i my zde na blogu do světa vyslali informaci jak při svém minulém vedení obce používal svůj vlastní automobil a to dokonce i bez pořžadavku na úhradu. Tenkrát jednal jako chlap. To už je opravdu tak v letech že musí používat služební vozidlo?

Václav Burle: Byla tady ale ještě jedna možnost. Nabídl jsem zastupitelům, obci, za levný peníz svůj vlastní automobil značky Škoda FORMAN. A to za velice levné peníze. Vždyť už také má za sebou dvaadvacet let!!! Za celou tu dobu nás nezklamal. Sem tam jsem sice do něj musel koupit benzín, vyčistit okna a vyluxovat vnitřek. Jak říkám - auto za všechny prachy. A pak nekup to...

Chválíme: Od zastupitelstva k zastupitelstvu se stále více ukazuje, že zvolení pana Mgr. Klána, který má na obci na starosti finance, bylo trefou do středu terče. Nejen že umí, ví a zná, ale svým vystupováním dokáže rozhádané zastupitele vždy usměrnit a uklidnit. On ví co je to štábní a etická kultura.

Poděkovat musíme za neunavnou a profesionální práci pro naší obec i muži v pozadí. Pane tajemníku děkujeme. Dobře si uvědomujeme že nebýt Vás tak by kontroly z vrchu nikdy nedopadly tak dobře. Děkujeme!!!


Pane Melichare, na kolik nás ten elektromobil přišel. Můžete nám to prosím vypočítat, složit účty?!

11. prosince 2015 v 22:24 | Občane, zavři oči a snaž si vybavit na co naše milovaná víska tu nákupní tašku potřebovala. Napadá tě něco? Ono se dokonce povídá, že vyvolení v něm jezdili do Radotína na oběd... |  CAUSA elektromobil
V nedávných dnech pan exstarosta Mgr. Martin Melichar ve svém otevřeném dopise psal i o elektromobilu. Bohužel opět, tak jako roky, nic konkrétního. Věřme, že současné zastupitelstvo a zejména pak výbor kontrolní se konečně s touto causou vypořádají k prospěchu nás všech. Jedno je však jisté. V listopadu elektromobilu vypršela smlouva. A my nyní čekáme co bude dál! Otázkou také je na kolik nás ta legrace přišla. Určitě to jsou statisíce. Kdyby ty vyhozené peníze se daly například na odměny učitelům základní a mateřské školy, tak by to alespoň bylo naše důrazné poděkování za jejich nelehkou a nám všem prospěšnou práci. Tak pane Melichare můžete nám to prosím konečně spočítat?! Nebo budete mlčet? Ale i to je odpověď...

Mgr. Martin Melichar: "Samozřejmě si většina z vás myslí, že jsem tento bod do programu zastupitelstva vložil na základě pseudokauz kontrolního výboru, jako je vyšetřování elektromobilu nebo oblíbené téma financování pečovatelské služby. Není to tak. Pravdou je, že "odborné" závěry KV mě nechávají ledově klidným. Kdyby se jednalo o solidní a důvěryhodné kontroly, tak by jistě už před rokem navrhnul pan Pořízek usnesení, ve kterém by byla žádost na Magistrát hlavního města Prahy o hloubkovou kontrolu financování a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky. Poslední hloubková kontrola, se uskutečnila cca před 16 lety. Což asi učinit nechtějí, nebo nemohou?"

P.S. tak si nyní pojďme zahrát šachovou partii. Na řadě, na tahu, je kontrolní výbor. S velkou pravděpodobností vše rozlouskne na pondělním veřejném zasedání. Určitě se máme na co těšit. Nebo si občane, občanko, vsadíš na to, že elektromobil nám zůstane na věčné časy, Možná že by jste i vyhráli. A na kolik eur, českých korun, nás ta legrace, nákupní taška příjde?


Tak to je tedy síla. Co na to zastupitelstvo. Bude 172 nebo nebude?

11. prosince 2015 v 21:38 | Velká je v údolí. Dálnice která jím prochází se neblaze podepisuje na zdraví občanů, dětí. Co s tím uděláme? |  - - vše o dopravě
To si opravdu nikdo neuvědomuje, že jde o zdraví nás všech? V komentářích ANKETA!!!

Dnes před osmou hodinou jsme čekali na zastávce Kazínská na autobus 244. Nejel a nejel. Na Starochuchelské před staženými závory se vytvořila kolona, která končila někde u základní školy a neustále aut přibývalo. Kde se ta vozidla berou? Vysvětlení je jednoduché. Dálnice přes Barrandov rovněž ucpaná a tak si řidiči zkracují cestu přes naší milovanou vísku. Co to znamená pro naše zdraví a zejména pak našich dětí jistě není třeba rozebírat. Kdy naposled byly na Starochuchelské v tento ranní čas měřeny emise?

Závory se na okamžik otevírají a na Prahu projíždí několik aut. Autobus však nemá od Radotína šanci se na Starochuchelskou dostat. Je totiž ne vedlejší silnici a řidiči mu ani nemohou dát možnost vjet do křižovatky. Museli by s auty zůstat stát na kolejišti. Vozidel od Slivence neustále přibývá.

My stojíme na zastávce a kolem nás nedychatelný vzduch. Ani jednoho řidiče, včetně těch chuchelských, nenapadne vypnout motor. Proč by to také dělali když v autě mají příjemné teplíčko. Vzduch v chuchelském údolí je ale plný zplodin a to určitě našemu zdraví a životu neprospívá.

A je z toho nějaké východisko? ANO!!! Zakázat vjezd aut od Slivence. Existuje na to jednoduchá silniční značka Průjezd zakázán. Ale o tom jsme tady na blogu již mnohokrát psali. Podobně problém vyřešili například naši sousedé na Jílovišti!!! Auta patří na dálnice a ne na Starochuchelskou. Nebo si to snad vážení občané a občanky nemyslíte? Opravdu si chcete zadělávat na problémy s vašim zdravím?

Závory jdou opět k zemi a autobus nikde. Problém je zřejmý. Bus 244 je nutné neprodleně zrušit. Přivítají to jak lidé z Radotína, tak i naši spoluobčané, kteří se často ani do tohoto autobusu nedostanou. On totiž nemá šanci se z vedlejší silnice dostat přes přejezd směrem do obce. A autobus 172 vrátit do historické trasy. Chuchle - Hvězdárna - Smíchov!!!

Dnes se dokonce stalo, že 244 vůbec od Radotína nepřijela a lidé odkráčeli na Strakonickou!!! V této souvislosti lze také podotknout jak moc naše obec potřebuje novou železniční zastávku.

ROPID a Dopravní podnik Praha v nedávných dnech rozeslal na městské části - ale o tom jsme vás tu již na blogu informovali - dopis, ve kterém žádají aby se zastupitelstva obcí vyjádřili k současnému stavu dopravy a poslali své náměty. Otázkou je jestli chuchelské zastupitelstvo a zejména pak výbor pro dopravu tak učinilo. Zeptat se jich můžete třeba i zde v komentářích....