Leden 2015

Vydra a Vltava v Chuchli

30. ledna 2015 v 23:07 | Je veřejným tajemstvím, že příroda po celé naší republice dostává pořádně na zadek...
Dnes byla televize, rozhlas a ostatní sdělovací prostředky plné hrůzy...


Tématem byla vydra, která je neustále pytláky, rybáři, ale i myslivci, ve velkém likvidována. Došlo to tak daleko, že odborníci již mají obavy zda bude schopna se reprodukovat. Mnozí z vás vědí, že tohoto překrásného tvora můžeme potkat i v chuchelské části Vltavy, soutoku. Setkání s ní je vždy velkým zážitkem.

To jsem byl u bývalého přívozu do Modřan když jsem jí uviděl uprostřed řeky. Převracela se z boku na bok, povyskakovala a radostně si užívala pěkného dne. Takové překrásné setkání se nepodaří aní jednou za život.

...a i tento zážitek je důvodem abychom si nenechali Chuchelský háj likvidovat. Stačí málo a vše to tam dopadne jako s tou vydrou!

Dle odborníků je jich v sourčasé době kolem tří tisíc. A to je na přežití moc málo.

Kdo rozhoduje na obci Kováč, starosta nebo zastupitelstvo?

30. ledna 2015 v 21:30 | A co ty občane opravdu chceš v naších vískách diktaturu sekretářky?! |  Aktuality
Tak si Roberte přečti následující řádky a vyjádři svůj názor. Opravdu má pan Kováč právo posílat někoho do kopru? Vidíš máme nové zastupitelstvo a historie se stále opakuje. Nepřipomíná ti to něco?

ÚMČ Praha - Velká ChuchleTak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se něco stane. Vzhledem k tomu, že pan Burle opět naschvál vložil odkaz na svůj soukromý blog, byl pro opakované porušení pravidel a několikerých výzvách aby tak nečinil, od dnešního dne správcem tohoto profilu zablokován. Pavel Kováč

Pojďme se uklidnit od politiky a potěšme své duše

30. ledna 2015 v 0:26 | Příroda je mocná čarodějka a neustále nás uklidňuje |  - - korálovec ježatý
Také houbaříte, touláte se lesy? Tak se k nám přidejte. Neprohloupíte. Pojďte s námi poznávat Chuchelský háj. Je to jeden z nejvzácnějších koutů Evropy...


Krasavec, kterého jsme potkali ve vojenském újezdě nedaleko Chuchle. Na stejném stromě ho pozorujeme již po několik let. Přečtěte si zejména tu část o také houbaři, který jich měl na kole na řídítkách plné tašky, plný nosič a ještě i přeplněný batoh na zádech. Z toho plyne jedno ponaučení - je dobře že se konečně podařilo korálovce ježatého vložit mezi chráněné houby. Myslíte si, že to pomůže? Že nebude z lesů brakován? Navíc je prokázáno, že jsou i tací z nás, kteří plodnice vyřezávají a i se dřevem je odnášejí do civilizace. Potom babo raď...

!!!Obec neřídí starosta Stanislav Fresl ale jak již všichni dlouho vědí Pavel Kováč

29. ledna 2015 v 13:22 | Tak si pojďme tento text pana Kováče rozebrat do posledního hřebíčku. A ty vážený spoluobčane, spoluobčanko, se můžeš v komentářích přidat... |  ODS
Vážení,
opět je tady bouře ve sklenici vody. Neoficiální facebookový profil naší městské části jsem založil já, Pavel Kováč - informatik MČ, šéfredaktor zpravodaje a webmaster oficiálních internetových stránek obce. Jsem jediným správcem tohoto facebookového profilu a řídím se Pravidly pro používaní služby Facebook tak, jak byla vzata na vědomí ZMČ. Neexistuje žádný "jednací řád" facebooku, ani "úřední" postup pro skrytí nebo mazání příspěvků. Ovšem zaručuji všem, že Vás nikdo nebude mazat pokud dodržíte jednoduché pravidlo - nevkládat nevyžádanou reklamu ani odkazy na jiné weby nebo blogy, pokud to dopředu není ujednáno se správcem facebookového profilu, případně s vedením obce. O tom, že by příspěvek měl splňovat základní pravidla slušnosti a etiky, snad nemusím mezi svéprávnými lidmi obsáhleji psát.

Václav Burle v dobách své největší harmonikářské slávy:

V komentářích zde na blogu najdete slova pana Pořízka a pana Kozáka, kteří tvrdí, na rozdíl od mé maličkosti, že facebook našeho milovaného místního úřadu není prý oficiální. Když si přečtete řádky výše, tak zjistíte jediné. "Řídím se Pravidly, které schválili zastupitelé městské části." Je třeba ještě něco dodávat? Z toho prvního odstavce číší kult osobnosti pana Kováče. Ono to opravdu vypadá, že veškeré dění, zejména tiskový odbor, řídí pan Pavel. Není to sousede a sousedko na pováženou? A jak se na ten facebook dostanete. No přece přes oficiální webové stránky obce!

Příspěvky vkládám samostatně podle svého uvážení tak, aby to korespondovalo s oficiálními webovými stránkami a dále samozřejmě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Diskuzní fórum se přesunulo na facebook především proto, aby se pořád dokola neřešil postup moderování diskuzního fóra podle přesně nespecifikovaných pravidel a aby si každý za svůj text zodpovídal sám dle Pravidel používání Facebooku na vlastní právní odpovědnost. Nikdo nikdy neměl problém a jsem rád, že počet sledujících a návštěvníků tohoto profilu roste.

Václav Burle: Když si tak s politiky, umělci, vědci, akademiky, profesory povídáme o současné době, tak všichni na politiku i tu komunální nadávají. Opravdu jsme toto po roce 1989 chtěli?

Když se na ty facebookové stránky obce podíváte tak zjistíte, že jsou naprosto mrtvé. Proč tam občané nepíší? Důvod je zřejmý. Mají obavu, že je pan Pavel vymaže!

Proč na ně, včetně webu obce, před volbami nepsalo dnešní zastupitelstvo? Proč naopak preferovalo chuchle. blog.cz? A proč ho nyní, když už ho nepotřebují, tak pomlouvají?

Jediný kdo je v této šarvátce vítězem je pan Pavel Kováč. Ten vždy každému poslouží a i pivko přinese. A je naprosto jedno o kterou z politických stran se jedná. Kam vítr tam plášť.

Jediný, kdo s tím má problém, je místní občan pan Václav Burle. Po nepříjemných zkušenostem je mi již jasné, že tomuto pánovi jde především o zvýšení návštěvnosti jeho vlastního soukromého blogu, ve kterém vesměs uvádí "své pravdy", různě mlží, nespravedlivě pomlouvá a vymýšlí si co ho napadne, jenom aby měl čtenost (využívá principu tzv. negativní reklamy).

Václav Burle: Pane Kováči, píšete že mlžím a nespravedlivě pomlouvám. Tímto vás veřejně vyzývám aby jste uvedl konkrétní příklady kdy jsem tak činil. Jestli to neuděláte, tak nejste chlap, ale pouze podpěra na prádlo na obecním dvoře. A dále prosím uveďte co to jsou ty nepříjemné zkušenosti?!

Posledním pokusem jak na sebe upozornit je participace na webových stránkách MČ nebo facebookovém profilu MČ - obé ovšem stihne zároveň pomluvit a odsoudit jako špatné (webovky MČ se již od r. 2009 drží v čele soutěže Zlatý Erb jako jedny z nejlepších stránek malých obcí v Praze s týdenní návštěvností cca 2500 unikátních návštěvníků). S tím také koresponduje to, že pan Burle vydává své články a texty vkládané na facebook pod množným číslem "my". Ještě lze pochopit, když se někdo svévolně vydává za "tribuna lidu" nebo za neoficiálního starostu obce, pročež užívá zájmena "my", ovšem pokud na facebook vkládáte příspěvek pod svým vlastním a pravým jménem ze svého vlastního účtu, jde pouze o jednu konkrétní osobu, taktéž právní odpovědnost je na jedné osobě a nevím, co je na tom tak složitého k pochopení. Při založení svého účtu pan Burle odsouhlasil Obecná pravidla Facebooku jako kdokoliv jiný, kdo je na této sociální síti zaregistrován.

Václav Burle: "Václave," říkává Mistr, "vykašli se na politiku. Nic nezměníš jenom se budeš trápit a spousta těch blbců tě bude nenávidět." Věnuj se raději smysluplnějším věcem...

(...když na ten snímek koukám, tak si vzpomínám na ty dávné časy. Když jsem šel na vojnu, tak jsem měl v papírech napsáno, že jsem podvyživený. Jo věci a ldi se holt mění.)

Zlatý Erb to je jeden velký podvod, který občany České republiky, Velké a Malé Chuchle, stojí převeliké peníze. Stejné akce dělali ve své době komunisté. Opravdu je takových šíleností v 21. století třeba. Co ty peníze dát třeba jako odměny učitelům nebo pracovníkům místního úřadu? Nebylo by to prospěšnější?

Vážený občané do které si myslíš že patříš kategorie? Do té unikátní - jak píše pan Kováč - nebo naopak do té normální, nebo dokonce nějaké té stranické. Není to zas tak dlouho kdy fašisté a komunisté rovněž rozdělovali lidi na kategorie. Jedni končili v koncentrácích další zase v gulagu. Můžete nám pane Kováči vysvětlit kdo to jsou ti unikátní lidé?
(...pokračování v noci.)

Co je možná příčina takového jednání? Všechny internetové vyhledávače mají první stranu jenom jednu. Na jakém stupínku se ten který web podle hledaného klíčového slova umístí závisí na spoustě okolností, jednou z těch nejdůležitějších jsou tzv. "zpětné odkazy". Systém vyhledávání upřednostňuje mimo jiné ty weby, na které odkazují velké weby nebo weby ověřené jako tzv. government - vládní organizace. Jinými slovy když budete mít web o financích, tak pokud někdo napíše do vyhledávače klíčové slovo "finance", pravděpodobně vyskočíte na straně stopadesát. Ovšem když na Váš web bude odkazovat stránka Ministerstva financí, zařadí Vás vyhledávací roboti na jednu z nejvyšších příček.

Nesmyslné vykřikování o ohrožení demokracie a cenzuře je opět falešné a zřejmě nepravdivé, protože s politikou nebo samosprávou to opravdu nemá nic společného. Jednoduše, POKUD NĚKDO STÁLE DOKOLA VKLÁDÁ NA FACEBOOK ODKAZ NA SVŮJ SOUKROMÝ BLOG NEBO WEB a poté nemluví pravdu ohledně důvodu smazání příspěvku, nelze k tomu sdělit více, než že i takoví lidé existují a mají právo na místo mezi námi.

Pan starosta je momentálně na dovolené, ale troufám si tvrdit, že se nikdo z vedení městské části, natož pan starosta Fresl, nebojí ničeho z toho, co pan Burle uvádí na svém blogu. Drtivá většina jsou nepodložené domněnky (vyjma přírody), a pokud je mi známo, nynější samospráva nedělá nic, za co by se měla stydět nebo co by bylo v rozporu se zákonem. Ani já nemám důvod se pana Burleho bát a jak jsem jej poznal, předpokládám nyní další pomlouvačnou kampaň proti zpravodaji, webu a možná i facebooku a celé radnici.

Máme demokracii a všichni jsou si rovni. Nebude rovnější ten, kdo jenom mlátí prázdnou slámu a vykřikuje více než ostatní.

Závěrem Vás všechny ostatní uctivě žádám o dvě věci.
1) Jednak pokud máte někdo pocit či dojem, že je na blogu pana Burleho něco pravdivého a v obci je problém, který se neřeší nebo řeší chybně (vyjma textů o přírodě), můžete se kdykoliv zastavit osobně na úřadu, napsat e-mail se žádostí o informace, podat rovnou žádost o informace podle tzv. stošestky nebo se domluvit s panem starostou na osobní schůzce a on Vám sporné téma rád vysvětlí podle skutečnosti a na základě reálných podkladů.

2) A pokud máte někdo problém s fungováním nebo správou tohoto facebookového profilu, prosím o sdělení a v případě, že bude záležitost neřešitelná, jako zakladatel a správce tento profil jednoduše zruším a bude zase o jeden mediální kanál směrem k občanům méně. Ostatně, nejde panu Burlemu právě o tohle?
Pavel Kováč

U Vltavy to bude v nedělí bojovné. Přijďte se podívat

29. ledna 2015 v 12:53 | Bude to o plávkách, běhu a lyžování. Pro Chuchli to bude velká událost |  Aktuality
Víte co je to kryatlon?

V neděli v 09,00 hodin na navigaci Vltavy u fotbalového hřiště se odehraje velké sportovní klání. Je ctí pro naší vísku, že se zde poprvé v České republice odehraje extremní závod, ve kterém se na start postaví otužilci z celé republiky a to včetně těch nejlepších triatlonistů.

Krytlon je plavání v ledové vodě, následuje běh a vše vyvrcholí během na lyžích. Pravděpodobně ten bude probíhat na dostihovém závodišti. Zatím je zaregistrováno přes padesát borců. Neopren není povolen a o bezpečnost sportovců se postará tým záchranářů.

Plave se na úseku 250 metrů, ve druhé variantě se poplave pouze 25 metrů. Běží se 2,5 kilometrů a na lyžích pět kilometrů.

Bude to úžasná podívaná tak se přijďte podívat. Fotografujte a snímky v malém rozlišení pošlete na chuchle@seznam.cz. Následně je zde na Naší Chuchli předvedeme. Vítěz nejlepšího snímku obdrží odměnu. Ale nová Fábie to nebude...

CENZURA aneb zeptáme se pana starosty St. Fresla proč to dělá?

28. ledna 2015 v 14:17 | Tento blog navštěvuje každý den více než 100 občanů nejen Velké Chuchle. Je opravdu demokratické když je pan starosta vymazává? |  Stížnost, žádost
Místní úřad Velká Chuchle
k rukám pana starosty Stanislava Fresla

Věc: stížnost na mazání příspěvků na oficiálních obecních stránkách facebooku...

Velká Chuchle 29. ledna 2015

Vážený pane starosto,

neustále mé příspěvky na facebooku obce jsou někým mazány. Já to považuji za cenzuru nejen mé osoby. Jedná se o zkrácené texty z chuchle.blog.cz, který denně navštěvuje více než 100 našich spoluobčanů. Přitom jsem vložil jen příspěvky, které se týkají problematiky Velké Chuchle. Například chuchelská skládka, nadjezd, tunel, a divné aktivity v Chuchelském háji. Psal jsem samozřejmě vždy slušně, nikoho jsem neurážel a podle svého nejlepšího svědomí.

Buďte prosím tak laskav a napište, proč mé příspěvky byly všechny vymazány a hlavně kým. Prosím fakta, žádné fraze.

Děkuji a s pozdravem Václav Burle

P.S. Vaší odpověď prosím poslat i na chuchleblog@seznam.cz.


Hádanka. Co je to?

28. ledna 2015 v 0:37 CAUSA smetiště
Kdo uhádne a napíše odpověď do komentářů bude odměněn...

Ale pozor. To nejsou všechny krabice. Bylo jich o mnoho více...

Na procházce od soutoku k Malé Chuchli

28. ledna 2015 v 0:19 | Naše dvě vísky mají všude kolem sebe bohatou přírodu. Otázkou je jestli si jí umíme náležitě vážit |  MALÁ CHUCHLE
Stále je u řeky na co se dívat...


...stále je u Vltavy a Berounky co pozorovat. Nutrií je všude stále více, nechybí ani divoká prasata, kormoráni, volavky a o kousek výš se již nastěhovali i bobři. O kačenách ani nemluvě. Občas se na vodě objeví i převzácné kachny z dalekého severu.

I divoké husy lze objevit. Je to velký zážitek když vysoko nad řekou letí v klínech neznámo kam.

Včera když jsme po ránu cestovali 244 do Prahy letěla nad řekou formace labutí. To je až všední událost. Zajímavé ale bylo, že ptáci byli rychlejší než náš autobus a to vůbec se netoulal. Zkusíme některou z těch formací vyfotografovat. Nechcete se přídat?

Informace kolem soutoku najdete ZDE !!!

!!!POZOR!!! sněží a podle meteorologů to nevypadá dobře.

26. ledna 2015 v 23:16 | Očekává se sněhová kalamita a vše co k tomu patří |  Aktuality
V případě, že budete mít problémy, budete se chtít poradit, vyřešit zapeklitou situaci, nabídnout pomoc svým sousedům, spoluobčanům apod. využijte bez slitování tento blog. Pište pod tento text do komentářů. Na chuchleblog@seznam.cz můžete posílat i zajímavé fotografie. Následně je vložíme na tuto stránku.

Tunel, nadjezd, podjezd aneb víme vše!

26. ledna 2015 v 22:10 | V 9,15 autobusem na magistrát ohledně skládky. Odpoledne do Radotína ohledně tunelu. Návrat v 17,30 do lůna domova. Nevíte proč to řeším já? Proč to neřeší místní úřad? Ale tady máš chucheláku nejnovější informace. |  NADJEZD
Sedím v autobuse přichází spoluobčan a ptá se: "Václave co je nového kolem toho tunelu?" I to je důkazem, že není možné aby chuchelský zpravodaj vycházel jednou za dva měsíce. Tímto rozhodnutím místního úřadu se žádné informace k chuchelským občanům nedostanou...

+ + + V sobotu jsme tady nadhodili téma kolem autobusu 172. Jen tak mezi řečí jsme na městském úřadě v Radotíně zjistili, že tuto problematiku již řeší Ropid. Vypadá to velice nadějně. Problémem možná bude, že v okamžiku kdy bude 172 jezdit na smíchovský terminál přestane do obce zajíždět bus 244. S tím ale stejně nikdo nic neudělá. Problémem je křižovatka u Startu, kde se tento autobus obtížně za kolejemi dostává směrem na Radotín. A tento problém je prý neřešitelný a právně neudržitelný. 172 bude samozřejmě zajíždět i na Hvězdárnu. Pro tamější lidi to bude znamenat, že nebudou muset v centru obce přesedat...

OTÁZKA KTERÁ SE NYNÍ ŘEŠÍ ZNÍ
TUNEL NEBO NADJEZD?

Nedávno jsme vás zde informovali (-jk-) o schůzce, která se konala v úterý v Radotíně. Sešli se tam všichni, keří mají v republice něco společného s uzavřením závor ve Velké Chuchli. Zatím marně čekáte na informace od místního úřadu, tak jsme se rozhodli vám je rychle opatřit.

Pojďme si ale ve stručnosti nejdříve připomenout historii: Když se začalo hovořit o nutnosti uzavření závor, tak to po celé obci vzbuzovalo velké vášně. S odstupem doby je zřejmé, že to nám občanům nebylo dostatečně vysvětlené. Dnes již víme, že na trati Smíchov hranice republiky vzniká rychlotrať. A to je důvodem proč se v Chuchli i tato causa musí dotáhnout do zdařilého konce.

Parta kolem starosty Stanislava Fresla zvolila nadjezd. To se občanům nelíbilo a došlo to až k soudu, který tuto myšlenku shodil ze stolu. Ukázalo se, že úplně zbytečně. Od pana soudce se jednalo doslova o prkotiny. Kdyby se vyřešily, tak pravděpodobně by nadjezd již stál. Neprůchodným zůstal ale problém co s chodci. Ti měli podle projektu chodit přes železniční přejezd pěkně po svých. To ale podle stávajících předpisů není možné.

Do toho ještě přišla výstavba Mezichuchelské, která nám v současné době hodně komplikuje život. Důvodem je, že křižovatka u Startu nesplňuje stavební a dopravní kritéria. Ulice byla postavena jen proto, že měla navazovat na nadjezd. Bez nadjezdu, se zachováním železničního přejezdu, to vypadá i na její likvidaci.

Šel čas, referendum, a parta kolem nového starosty pana Melichara se rozhodla nadjezd zlikvidovat a zvolit tunel, stavbu E. A teď se můžeme ptát proč? Nabízí se jeden fakt. V případě nadjezdu by byla nemovitost Martina Melichara pod mostem. Důvod proč tento odmítnout. To ale není zas tak nic proti ničemu. V podobném případě by to určitě udělal každý z nás!

Současná situace: Železnice (SŽDC) dostala, na základě již hotového projektu, který počítá i se zastávkou poblíž přejezdu, od ministerstva na stavbu tunelu půl miliardy korun českých (500 000 000,- korun). Jenže se ukazuje, že tunel s velkou pravděpodobností není z mnoha hledisek, zejména stavebních, spodní voda, povodně atd. uskutečnitelný. A o tom se toto úterý v Radotíně jednalo.

Do hry se opět dostává nadjezd, který by stál oproti tunelu cca polovic finančních prostředků. Má oproti tunelu jednu zásadní vadu. Po stránce vzhledu, zakomponování do okolní přírody - Branický most, most přes dálnici v Malé Chuchli atd. - bude velice rušivým elementem. Do toho všeho ještě přibude Hornbach. Bude to pěkná rána pro lidské oko! Z tohoto hlediska by byl tunel démantem.

Závěr: Z výše napsaného je zřejmé, že celá tato causa začíná od začátku znova. Až sem je to napsáno hezky, výstižně, pravdivě, ale co si budeme povídat lépe by to vystihl zápis z posledního jednání. Nebylo zas tak nesnadné ho získat a vy si ho nyní můžete v klidu prostudovat a udělat si vlastní názor. Svá přání, názory a připomínky, pište pod tento článek do komentářů a nezapomeńte tento článek i ocenit, nebo naopak zneuctít, klikáním na hvězdičky.

Příští shůzka kompetentních osob se bude konat v pondělí 16. února v 10,00 hodin v Radotíně. Pokusíme se tam vetřít. Když na Praze 5 mají na tyto schůzky občané přístup, tak proč ne na Praze
?!
ZÁPIS Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
všimněte si zejména slov pana starosty Stanislava Fresla a exstarosty Martina Melichara

Místo konání: zasedací místnost Městské části Praha 16. Datum: 20. ledna 2015. Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět jednání: Požadavky MČ Radotín a Velká Chuchle v rámci přípravy projektové dokumentace na stavbu "Optimalizace železniční tratě Praha (Smíchov) - Plzeň"

Průběh jednání:
V úvodu přivítal starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík přítomné a seznámil je s předmětem jednání.

Zástupci SŽDC informovali o vývoji stavby, s tím, že v současné době je již hotová projektová dokumentace (PD) na optimalizaci trati v Berouně a připravuje se PD na úsek Praha, Smíchov - Radotín. Uvedli, že původní rozsah stavby, který měl být jednodušší a finančně méně náročný, se značně rozšířil a to jednak o začlenění mimoúrovňového křížení přeš železniční trať ve Velké Chuchli do této stavby, a dále o posunutí zastávky ve Velké Chuchli (směrem ke stávajícímu železničnímu přejezdu). Dalším problémem byl i požadavek na vybudování zastávky Sídliště - Radotín a z tohoto důvodu byla zkrácena I. etapa (ukončení za přejezdem Radotín). V současné době je již problém s navýšením finančních prostředků na I. etapu (až do 12.699 km) vyřešen a zvýšení nákladů bylo odsouhlaseno.

V první části jednání se přítomní zabývali problematikou mimoúrovňového křížení přes železniční trať ve Velké Chuchli.

Zástupci SŽDC konstatovali, že se začleněním této stavby do stavby optimalizace trati zabývají již od listopadu 2012, a to zejména otázkou majetkoprávních vztahů a dále souladem s územním plánem. Proběhlo i jednání na MHMP, kde se diskutovalo o již vyprojektované dokumentaci na nadjezd (na který bylo vydáno územní rozhodnutí), tato dokumentace však neřešila dostatečně chodce, cesta pro pěší měla zůstat přes přejezd a to již v rámci optimalizace nelze akceptovat.

Zástupci SŽDC, jako investor stavby, připomněli existenci studie variantního řešení (5 variant) mimoúrovňového křížení, kterou již v roce 2013 projednávalo zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle a následně schválilo variantu "E" podjezd.

Starosta MČ Velká Chuchle Stanislav Fresl uvedl, že v prostoru stavby nejsou dostatečně prostudované podzemní vody, vedou tudy spodní vody a prameny ze skály a ani stávající protipovodňová opatření nejsou dostačující. Podjezd je v "dolíku" a není vhodný z hlediska zaplavování, neboť v případě zvednutí Vltavy nelze vody odčerpat.

Z tohoto důvodu starosta požaduje, aby byl zpracován průzkum spodních vod a dále, aby zábrany, které studie navrhuje na stávajícím přejezdu, byly demontovatelné a přejezd mohl v případě povodní sloužit občanům spodní části Chuchle jako úniková cesta. Důležité bude i vyřešit budoucího správce podjezdu.

K tomu zástupce SŽDC sdělil, že průzkum spodních vod bude proveden, možnost ponechání přejezdu jako únikové cesty (osazení např. odemykatelné závory) bude prověřeno. K otázce budoucího správce podjezdu uvedl, že při jednání na MHMP bylo dohodnuto, že stavbu převezme Hlavní město Praha.

Zároveň však konstatoval, že nedojde-li k dohodě (ve věci podjezdu nebo nadjezdu) zůstal by železniční přejezd ve stávajícím stavu (do roku 2016 musí být stavba zahájena) což však s ohledem na rychlost a četnost vlaků není možné.

Vedoucí oddělení dopravy p. Martínek k věci uvedl, že přejezd ve stávajícím stavu nemůže z hlediska dopravy fungovat. Jediným řešením je nadjezd příp. podjezd nebo uzavření přejezdu. Dále uvedl, že silniční správní úřad sice obdržel k posouzení 5 variant, u čtyř však projektant napsal, že jsou v rozporu s územním plánem a proto byla vybrána jediná zbývající varianta "E", která je však z hlediska dopravy nejméně vyhovující.

Zástupce Technické správy komunikací HMP ÚDI p. Ing. Sechter z pověření Ing. Kaliby, který spravuje pro Hlavní město Prahu vybrané pozemní komunikace na území správního obvodu Prahy 16, sdělil, že je proti stavbě podjezdu, případný nadjezd by do správy převzal.

Zastupitel MČ Praha - Velká Chuchle p. Mgr. Melichar informoval přítomné o tom, že v projektové dokumentaci podjezdu (varianty E) byly dešťové vody řešeny, odvedeny na ulici Mezichuchelská. Dále, že do PD byly zahrnuty i připomínky oddělení dopravy ÚMČ Praha 16 i Technické správy komunikací HMP a zároveň, že jsou souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Vedoucí odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16 p. Ing. Böhmová vyzvala investora stavby, aby ověřil, zda je navrhovaný podjezd skutečně v souladu s územním plánem, stavba mimoúrovňového křížení je veřejně prospěšná stavba stanovená územním plánem.

V závěru této části jednání bylo dohodnuto, že SŽDC, která má v současné době 2 reálné varianty mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli, nadjezd a podjezd, zjistí:
1. Zda jsou obě varianty v souladu s ÚPN
2. Majetkoprávní vztahy
3. Zajistí územní rozhodnutí na stavbu

SŽDC zároveň navrhla konání pravidelných schůzek, kde budou všichni průběžně informováni o postupu přípravných prací, a při kterých by se včas eliminovaly případné problémy.

Ve druhé části jednání zástupce SŽDC uvedl, že dalším problémem bylo zřízení zastávky Sídliště Radotín, kterou požadovala Městská část Praha 16 a Ropid a dále realizace čtyřkolejného úseku do této zastávky.

Starosta MČ Praha 16 p. Mgr. Hanzlík k věci sdělil, že městská část ani Ropid již na vybudování zastávky netrvá.
S ohledem na skutečnost, že dojde ke zrušení stávajícího železničního přejezdu v ul. Na Betonce požaduje městská část:
* zahrnout do projektové dokumentace prodloužení stávajících protipovodňových opatření realizovaných u propustku pod tratí (do ul. Prvomájová), který bude v rámci
této akce rozšířen, neboť v případě povodně byla jediná úniková cesta pro radotínské občany z oblasti Výpadová a Benátek právě přes železniční přejezd,
* v další, II. etapě rozšířit stávající viadukt (na Horymírově nám.) tak, aby vzniknul prostor pro vybudování cesty pro pěší přes radotínský potok a tím zůstal zachován (po zrušení přejezdu) pěší vztah do oblasti radotínských škol.
* zahrnout do PD II. etapy propojení parkoviště u sportovní haly podchodem s ulicí Ke Zděři směrem k oblasti Lázní, zejména z hlediska zajištění bezpečnosti (aby nedocházelo k přecházení chodců přes trať).

Zástupce SŽDC přislíbil výše uvedené požadavky projednat a případně následně zahrnout do stavby.

Příští schůzka ve věci optimalizace železniční tratě Praha (Smíchov) - Plzeň za přítomnosti zástupců SŽDC a Městské části Praha 16 a Městské části Praha - Velká Chuchle se uskuteční v pondělí 16. února 2015 v 10.00 hodin v zasedací místnosti Městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha - Radotín.