Prosinec 2013

Kultura a cukrárna přichází na Hvězdárnu

31. prosince 2013 v 19:12 | Patříte mezi ty co to uvítají, nebo máte jiný názor? |  Aktuality
"Kavárna s galerií a bytem kavárníka"
Praha - Velká Chuchle, lokalita Na Hvězdárně, Hvězdářská

na pozemcích parc. č. 991/155 (orná půda), 991/169 (ostatní plocha), 991/444 (orná půda), 998/43 (ostatní plocha) v katastrálním území Velká Chuchle.

Stavba obsahuje: Stavbu dvoupodlažního polyfunkčního objektu se sedlovou střechou mírného sklonu, kavárnou, cukrárnou a galerií s venkovní terasou v přízemí objektu a bytem kavárníka (bytem pro obsluhu veřejného prostoru) ve druhém nadzemním podlaží, zastřešením odstavných stání, včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, oplocení, opěrných zdí, sadových úprav, přeložky vodovodního řadu.

Poznámka -vb- : co myslíte chucheláci? Že to není špatný nápad? Kultury není nikdy dost a cukrárna v naší vísce jednoznačně chybí. Lokalita na Hvězdárně bude mít pro spodní Chuchli i velkou výhodu. Vyběhneme si do kopce pro dortíky, koláčky a tak vydáme hodně energie. Pak spořádáme několik dortíků a bude to jedna ku jedné. Určitě neztloustneme.

Dopis Stanislava FRESLA občanům Malé a Velké Chuchle

30. prosince 2013 v 14:08 | Dnes v 18,00 hodin ve Fematu se koná veřejná schůze zastupitelstva. Nezapomeňte vážení občane přijít. Nenechávejte rozhodování na několika jednotlivcích. |  Aktuality
INFORMACE

Vážení, dobře víte, že nerad píši z důvodů, abych nevyvolával emoce. To nechci ani nyní. Co mě však vyprovokovalo k tomuto článku je chování pana Melichara, starosty. Rozhlašuje, že díky neúčasti zastupitelů za ODS se nedají schvalovat body jednání Zastupitelstva naší Městské části - a to je ta hlavní příčina. Pravda je však někde jinde. Jsou jí jednoduché počty: 7 zastupitelů koalice (nebudu je jmenovat , znáte je) a 4 zastupitelů za ODS. Kdo má víc? Komentáře netřeba.

Celé 3 roky naše návrhy nebo připomínky byly smeteny ze stolu nebo nebyly vyslyšeny či byly ve vší tichosti přehlédnuty. Při schvalování jakéhokoli bodu, i třeba který se týkal koalice jako např. desetitisícové odměny, naše hlasy nepotřebovali. Také proč - při 7: 4 to bylo jasné. Takto to probíhalo celé 3 roky, aniž bychom byli k čemukoli přizváni. Přes tuto ignoraci a přehlížení však vždy neúspěchy koalice dle nich zapříčinili právě zase zastupitelé za ODS (přes trvající poměr 7:4). Ignoraci jsem nejvíce pocítil já osobně. Nyní, když se vytratila soudružnost koalice (7) tak se vše opět svádí na zastupitele za ODS (4). Jak jednoduché, ale ubohé !

Chyba je asi někde jinde. Kde je manažerská a organizační schopnost pana Melichara? Možná jeho schopnost spočívá v intrikách, lžích a pomluvách. Tím se dá jednoduše zakrýt vlastní neschopnost. Hlavně si nerozházet svoje koaliční zastupitele ( 7 ??). Určitě nám není Chuchle lhostejná. Nepomlouváme a ani neškodíme. Rozhodně nejsme příčinou toho, co se nyní děje v Zastupitelstvu ani v celé naší Městské části. Pokud má platit poměr hlasování 7:4, musí být každému jasné a srozumitelné, jak doposud muselo každé hlasování skončit. A to i když jsme přítomni nebo nikoli.

V poslední době již i zastupitelé za Stranu zelených (2) zjevně pochopili neudržitelnost současného stavu jak v Zastupitelstvu, tak v celkovém vedení Chuchle pod starostou Melicharem . Od jeho praktik se distancují jak ve svém veřejném dopisu z 16.12.2013, tak i svými současnými praktickými kroky. Chci věřit, že jejich současný postoj současně s trvalými postoji zastupitelů za ODS je předzvěstí dalšího rozvoje Chuchle a zachování jejího dobrého jména.

S přátelským pozdravem
Stanislav Fresl, zastupitel za ODS

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vám všem popřál do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a lásky. Věřím, že rok 2014 nebude horší než rok 2013 a přinese vám mnoho úspěchů jak pracovních, tak v rodinném životě.
Stanislav Fresl

Kdo se nezajímá o záležitosti obce, nemá právo následně kritizovat

29. prosince 2013 v 11:38 | Zajímejte se! Až se to bude týkat vás, tak už bude pozdě! |  Aktuality
- - - P O Z V Á N K A - - -

Dnes, v pondělí 30. prosince 2013, v 18,00 hodin
se ve Fematu koná veřejné zasedání chuchelského zastupitelstva

projednávat se bude zejména rozpočet obce na rok 2014

vy občané rozhodnete, kam budou naše milované vísky směřovat

?do nebíčka nebo do peklíčka?

** ** ** Problémem obce je, že starosta a zastupitelé se nesprávně domnívají, že mohou rozhodovat bez připomínek a názorů občanů. To není o demokracii ale naopak o anarchii...

Zamyslí se občané a polož si jednoduchou otázku: Vím vůbec co se v obci děje? Neměl bych se o věci obecní začít zajímat?

** ** ** **

Vážený pane starosto,

sdělujeme Vám, že se nezúčastníme Zasedání zastupitelstva 16.12.2013.

Skoro každé Zasedání je spojeno s tím, že dochází k neustálému porušování jednacího řádu, především z řad veřejnosti. Býváme svědky opakovaného vykřikování, braní si slova, jak se komu zlíbí, to vše přispívá ke zmatečnosti a vytváření zbytečného napětí. I když kulturu rozpravy nectí stále stejní občané (např. p.Kozák, p.Špaňhel), myslíme si, že je pro průběh Zasedání primárně nutné tento už zavedený nešvar řešit a Zasedání zkultivovat.
Nemáme chuť v takovémto pavlačovém prostředí rozhodovat o věcech obecných, zvláště myslíme-li si, že Váš postoj ze strany předsedajícího kolikrát situaci naopak vyhrocuje.
Nehodláme ani opakovaně rozhodovat o tématech, které již byly probírány, nebo o těch, které nebyly připravené-předprojednané. Pak je nutné se k jednotlivým bodům, mnohdy bez posunu v argumentační rovině, i několikrát vracet.

Poslední dobou zjišťujeme i jistou setrvačnost v (ne)komunikaci, zvláště v tématech námi otevřených. Například ukončení povodní (oba jsme se pohybovali v nejvíce postižených oblastech) zprávou o průběhu povodní, především s vyhodnocením a pojmenováním rizik, chyb i návrhem řešení problémů, které povodeň odkryla nebo potvrdila. Dále postrádáme posun v tématu přehlednosti stavebních výkonů, které obec objednala, nebo i těch, které se provádí na nemovitostech ve správě MČ.

Tento náš krok berte jako jednu z možností, jak na výše zmíněnou nečinnost v symbolické, ale i věcné rovině reagovat.
S pozdravem Bc. Daniel Šatra
Ing.arch. David Vokurka
zastupitelé ,,Chuchelští občané,, za SZ


.... zima, led, sníh a mráz ne a ne se dostavit. Vyhovuje vám současné počasí?

Dotaz občanů Chuchle na starostu Mgr. Martina Melichara...

29. prosince 2013 v 11:11 | ... tak jako i na ostatní zastupitele našich milovaných vísek |  - - Femat pronájem
"Víte, že s JUDr. Jiráskovou, která zastupuje Femat (litina) hoši soudní spor nevyhráli! To by mě zajímalo, kolik to nás všechny stálo ten jejich omyl doručený strážníky Městské policie? Že o těchto "úspěších" na poli právním nepíše všemi oblíbený Chuchelský zpravodaj?"
Zdeněk VLASÁK

Odpověď starosty Mgr. Martina Melichara:


Václav Burle -(následující řádky nemusí odpovídat pravdě, neboť těžko chápu o co že to jde. O záležitosti obce se hodně zajímám, na veřejná zasedání chodím, ale musím zdůraznit, že většinou nevím, která bije. Jsem neustále taký nějako zmatený.

Chybou je, že nás místní úřad, starosta ani zastupitelé o ničem neinformují. Jejich práce, úsilí, je především zaměřeno na to, občanům nic neříkat a především nediskutovat, nevysvětlovat, ale rozhodovat podle svých, někdy i mylných, názorů.

Chuchelské internetové stránky nefungují, na facebook nikdo ze zásady nechodí, to vše je pouze, tak jako zpravodaj, zaměřeno na nic občanům neříkající inzerci. Předražený obecní rozhlas mlčí. Ten jenom každou první středu v měsíci slouží jako veřejná siréna.)

Pokusme se to problematiku kolem Fematu v Malé Chuchli rozkrýt

!!! je škoda, že chuchle.blog o soudním jednání nevěděl. Mohli jsme se zúčastnit a pak zde na blogu nezávislé a pravdivě informovat !!!

Já Václav Burle to vidím asi takto: Bývalé zastupitelstvo, pod vedením exstarosty Stanislava Fresla, pronajalo obecní budovy v Malé Chuchli fa Femat - litina. Bohužel ve smlouvě je dodatek, který Fematu dává přednost odkupu tohoto areálu. A to je asi to o čem soud rozhodoval. Ale může to být úplně jinak. On nám to jistě tady pan Melichar, nebo občané věci znalí, jistě vysvětlí.

Za sebe se domnívám, že takový dodatek neměl vůbec spatřit světlo světa. Je to o jednoduché matematice. Příklad: Firma bude platit pronájem 300 000,- korun ročně. Za deset let jsou to 3 000 000,- korun. Když obec areál prodá za jeden milión korun, tak přece prodělá. Tedy především prodělají občané obou obcí. Nebo to není pravda? Je to jinak?

Hrůzné ale je, že občan není např. formou zpravodaje, obecních internetových stránek, zaniklé diskuse, o těch věcech, záležitostech, informován. Je to snad úmysl? Jedná se o korupci? Nebo jak jinak se to dá nazvat!

Poznámka: tento blog mě stojí velké časové úsilí. Myslíte si, vážení sousedé a sousedky, že bych měl právo získat od místního úřadu na jeho provoz finanční příspěvek? Vždyť my zde nahrazujeme jak chuchelský zpravodaj, tak i internetové stránky obce! -vb-


Pravděpodobně největší ledopád v Praze a dalekém okolí. A za skálou vpravo je další a ještě krásnější. Nachází se na bývalé střelnici. Na tomto ledopádu trénují horolezci. Ten na snímku býval v dávných letech obrovský. Důkaz, že klima se mění...

Něco se děje, ale pan starosta ve zpravodaji nic nenapsal

27. prosince 2013 v 17:38 | ...asi to zase bude opět tajné! Nevíte někdo podrobnosti? |  - - vše o dopravě
Opravdu těch tři sta tisíc zaplatíme my z vlatní kapsy? Proč?


... a pak že v zimním období nerostou. Jsou jich plné lesy. Víte někdo která to je? Je jedlá, nejedlá, nebo snad dokonce jedovatá?

"Podle zápisu z 16. zasedání VDB na webu MČ bude po schválení rozpočtu zadána PD na zklidnění dopravy. MČ bude na cizím majetku investovat 300 tis., ale bude to myslím lepší varianta, než zjednosměrnit Radotínskou, jak jsem už psal v jiné rubrice tady na blogu o jedné z variant magistrátu.

Uvedená částka figuruje v rozpočtu na rok 2014 a já jen doufám, že je to celé předjednáno v souladu s řešením pracovní skupiny Ing. Nouzy jmenované náměstkem primátora (?)."
Jiří Kodet

Poznámka: co je to VDB a PD? Proč tato akce není napsaána v návrhu rozpočtu na příští rok?

"Pane Kodete i všichni ostatní - podotýkám, že za obdobné studie již obec zaplatila (vlastně pouze 7 pseudokoaličních zastupitelů - ostatní pro nehlasovali) 280 tis. Kč (200 + 80). Nic to pro obec dosud nepřineslo, tedy kromě zaplacení této částky. Tak proč dávat dalších 300 tis. ?!? Tj. jako hodit 600 tis. do kanálu, kde nic tu nic - vlastně je darovat autorům studie … At´ si je zaplatí ze svého investor, který to má ostatně stanoveno jako podmínku v platném "Rozhodnutí ÚR". I zde je jasně uvedeno, že to zajistí náměstek primátora pražského Magistrátu ing. Nouza. Ten na to vytvořil dokonce celou speciální komisi !! Tak proč do toho tahat obec a z jejího rozpočtu dát soukromému investorovi 300 tisíc Kč !!"
Vladimír Kozák

Poznámka: ...a teď ještě vědět vo co že to jde? Co se to pane starosto, pane Kozický, na té křižovatce děje. Je pravda, že ještě není zkolaudovaná?


... i takto vypadá výhled z Třemšína. Pozná někdo z vás co je to za pohoří?


X aneb XI veřejné zasedání zastupitelstva

25. prosince 2013 v 19:47 | Jestli zasedání je opakované desáté, nebo správnějí jedenácté nevím. A co vy? |  !!!Návštěvní kniha
POZOR !!! - V komentářích důležitý příspěvek Vladímíra Kozáka. PŘEKLIKNĚTE...

Vše vypukne 30. prosince v 18,00 hodin v kulturním domě v areálu Fematu. Program schůze o několik článků níže...

Nemůžete se zůčastnit? Máte na pana starostu nebo na některého ze zastupitelů otázku? Napište do komentářů a my se zeptáme za vás...

OTÁZKY:

1/ Kdy se zahájí oprava fotbalového hřiště Čechoslovanu Chuchle?
2/ Co je důvodem, že po poslední povodní ještě nebylo ulklizeno povodí Vlavy mezi Malou a Velkou Chuchlí, tak jako k soutoku Berounky s Vltavou?
3/ Dozvíme se jak je to se skládkou odpadu v areálu bývalých Vodních staveb?
4/ Kapličkou nad Malou Chuchlí protéká pramen. To je úmyslně nebo se něco nepovedlo?
5/ Ta sprejerská nekrása v areálu Fematu bude odstraněna nebo tam zůstane na věčné časy. Nebo je to umělecké dílo?

Vladimír KOZÁK

1/ Kdy se zahájí oprava fotbalového hřiště Čechoslovanu Chuchle?
Je to věcí občanského sdružení - sportovního klubu. Zřejmě klub nepředal plán obnovy areálu? Městská část může pomoci ze svého rozpočtu.

2/ Co je důvodem, že po poslední povodní ještě nebylo ulklizeno povodí Vlavy mezi Malou a Velkou Chuchlí, tak jako k soutoku Berounky s Vltavou?
Není v majetku MČ, záležitost Povodí Vltavy.¨

3/ Dozvíme se jak je to se skládkou odpadu v areálu bývalých Vodních staveb?
Řeší MČ Praha 16

4/ Kapličkou nad Malou Chuchlí protéká pramen. To je úmyslně nebo se něco nepovedlo?
Zeptejte se pana Kadeřábka.

5/ Ta sprejerská nekrása v areálu Fematu bude odstraněna nebo tam zůstane na věčné časy. Nebo je to umělecké dílo?
Objekty budou stejně zbourány, takže jde o krátkodobou záležitost a Chuchle se tím zviditelnila.

Zdeněk VLASÁK

Ty odpovědi anonymního pisatele by se měly hodně obměnit, je vidět, že "našeho" gubernátora Mgr. Melichara moc nezná! V následujících odpovědích vycházím z poznatků, které již byly Chuchlovládcem řečeny!

1.otázka Mgr. Melichar odpoví: Řádně zvoleným předsedou fotbalového klubu je pan Jaroslav Bernkraut a oprava hřiště je zcela v jeho kompetenci a v kompetenci výboru klubu SK Čechoslovan Chuchle! Pozemek, na kterém se hřiště SK Čechoslovan nalézá, je sice v majetku MČ Velká Chuchle, ale ten ho pronajal na 100 let za symbolickou jednu korunu ročně. Z tohoto důvodu nemůže MČ vstupovat do rekonstrukce hrací plochy! Vše má řešit pronajímatel! V rozpočtu MČ Velká Chuchle není na tuto rekonstrukci vyčleněna žádná finanční položka.

2.otázka Mgr. Melichar odpoví: Břeh Vltavy je v majetku Povodí Vltavy, nemáme oprávnění jakkoli zasahovat do jeho kompetencí! Na otázku, která zřejmě bude následovat: Proč je uklizeno na březích u Zbraslavi či Radotína, odpoví tradičním mlčením, pohledem přes svoji optiku, pokrčením ramen a zopakováním, že břeh je v majetku Povodí Vltavy.

3.otázka Mgr.Melichar odpoví: Zbylá drť, která se na pozemku nachází je dar pro MČ. A zbytek se odváží! Na následující dotaz: Pronajímatel pozemku zaplatil pronájem za 2 měsíce a drť se zde nacházela cca měsíců 10, čímž vznikla ztráta MČ Velká Chuchle cca 240 000,-Kč? Odpoví : Tradičně mlčením a jeho oči a hlava budou těkat mezi Ing.Kozickým a tajemníkem, u kterých bude hledat záchranu!

4.otázka Mgr.Melichar odpoví: Práce provedla najmutá fa. P……. v rámci kompenzací za stavbu Hornbachu o problémech s touto stavbou jednáme se zhotovitelem! ( Pana Kadeřábka bych se radši neptal, ten o tom, že ta "rekonstrukce " stála za H…o , mluví již od léta. 24.prosince při tradiční procházce odpověděl p.Benčátovi něco ve smyslu : "No, než se spoléhat na vás, tak to to radši vyřeším sám a z našima lidma! (Myslím, že těmi "lidmi" mínil Lesy Hlavního města Prahy)

5.otázka Mgr.Melichar odpoví: Nic. (Ty objekty zbourány nebudou, drahý anonyme! Na destrukci těchto budov měli chlapci dotaci MHMP (magistrát) 3 .000.000,- Kč ! Rozpustili je do "různých" atrakcí! Myslíte, že jim dá MHMP znovu na tu samou investici? Nedá, jistě že nedá! Navíc si myslím, že v projektu "Nového centra Velké Chuchle" nepokročili "naši hoši" ani o píď, o finančním pokrytí ani nemluvě. (Jinak mám dojem ,že "K8" je kolaudována stále na autoservis a k účelům ,ke kterým slouží má dost výjimek.) Já jsem zvědav, jestli se mu ti zastupitelé vůbec sejdou? Já vím minimálně o třech, kteří zde v Chuchli určitě nejsou! Ale to je věcí Mgr.Melichara, pokud termíny zastupitelstev určuje podle svého času a nekomunikuje se zastupiteli!
S pozdravem Zdeněk Vlasák

P.S.: Víte, že s JUDr.Jiráskovou, která zastupuje Femat (litina) hoši soudní spor nevyhráli! To by mě zajímalo, kolik to nás všechny stálo ten jejich omyl doručený strážníky MP? Že o těchto "úspěších" na poli právním nepíše všemi oblíbený Chuchelský zpravodaj?Nevíte někdo co je to za protitankový příkop?

Stroček trubkovitý aneb vánoční houba, která nesměla chybět na žádném štědrovečerním stole

23. prosince 2013 v 10:34 | Když jsou ty vánoce, tak takové malé připomenutí, že houby byly jejich součástí |  - - stroček trubkovitý

Než začnete číst dále, tak si nejdříve položte otázku: jak stroček trubkovitý souvisel a stále souvisí se Štědrým večerem. Každý i méně inteligentní človíček by měl být schopen odpovědět bez mrknutí oka. Ono se totiž jedná o křesťanskou houbu. Proč zrovna o ní? To je pro vás druhá otázka.


Moje mamka byla velká a úspěšná houbařka. (Ale to by bylo na jiné dlouhé vyprávění, tak snad někdy píště.) Když byla ve třicátých letech minulého století hospodářská krize, tak učila lidičky z okolních obcí znát houby. On byl totiž hlad, ženský neměly co dát dětem do úst. Nikde by jste tenkrát nenašli nic, co by se nedalo sníst - kopřivy, žaludy, bukvice, kořínky, houby atd. atd. Tak to prostě bylo. Bohužel jsem se jí zapomněl zeptat, kdo jí ty houby znát naučil. A už se jí ani nezeptám.

My si bohužel neuvědomujeme, že v současné době, i přes mnohé ekonomické a jiné problémy, si žijeme jako ta prasata v žitě. Jenom si to neuvědomujeme a neumíme se podle toho chovat. Kdybychom si to uvědomili, tak by to i v naší obci muselo šlapat jako hodinky. Dovolte ještě jeden příměr - kdyby si to uvědomil pan starosta a zastupitelé, tak by rozpočet na rok 2014 musel vypadat úplně, ale úplně jinak. Hlavně by neměl být vyrovnaný, ale mělo by se ušetřit i na budoucí neblahé časy. A že ty neblahé roky přijdou, tak o tom nepochybuje ani veverka z Chuchelského háje.

Stroček trubkovitý je převelice zajímavá houba. Představte si, že již hodně přes sto, stopadesát let, se v naší přírodě vyskytuje minimálně, lépe řečeno vůbec. Dokonce skalní houbaří ho znali do nedávna pouze z mykologické literatury. Při tom to bývávala hojná houba, které byly plné lesy. Pamětnící hovoří dokonce o černých souvislých lesních plochách plných stročků trubkovitých.

Stroček nesměl chybět na žádném štědrovečerním stole a to v podobě kuby. Do této úžasné krmě se dávala pouze tato až černá houba. V německých zemích se jí do dnešních dnů říká trumpeta smrti. Je totiž, pro někoho, nevzhledná a ta tmavá černá barva odrazuje.

Kuba nesměl chybět a tak se došlo i k tomu názvu křesťanská houba. Po jeho zmizení se do této krmě přidávaly, přidávají, jiné druhy sušených hub. Na stročka trubkovitého se zapomnělo a na ten přídomek křesťanská houba rovněž.

Nevím jak u vás, ale lze předpokládat, že do dnešních dnů se kuba připravuje ve většině rodin. Moc by nás zajímalo jak je to u vás. Také připravujete kubu na štědrovečerní stůl, na vánoce?

Bylo to někdy koncem padesátých let. Dokonce ani v roce 1961 v houbovém atlasu ing. M. Smotlachy se o stročku trubkovitém nepíše. Naopak ale píše se tam o stročkovci kyjovitém, což je případ podobný a rovněž hodně zajímavý. Rovněž někdy příště.

Šel jsem zadem do Chuchelského háje po cestě směrem na hřbitov. Tam, jak je dnes parkoviště pro auta jsem najednou uviděl, že dubohabrový les je na zemi nějaký tmavý, černý. Přišel jsem blíž a zřel jsem jednu houbu vedle druhé. Bylo jich tam na tisíce. Ano hádáte správně byl to on!

Na zpáteční cestě jsem se zastavil u pana Dívka, který houby uměl jako málokdo. Bohudík stročka znal a tak poradil. Od té doby jsme se snažili mít ho na každých vánocích. Každý rok se tam dívám jestli se neobjeví, ale bohužel. Ani jedna plodnice, srostlice. (Viděl jste někdo tuto houbu v Chuchli nebo někde jinde v republice? Napište do komentářů...)

Pravděpodobně se stroček trubkovitý sem tam objevoval. Ale mnoho zpráv o tom není. A pak se stala neuvěřitelná věc. V roce 2010 a částečně, převelice málo, i ve dvou následných letech, ho bylo po celé republice všude plno. Bylo to něco neskutečného. A pak opět jako když utne. Sem tam nějaká ta plodnice a kdo si nenasušil převeliké množství této zajímavé houby, tak kubu na další vánoce se stročkem mít nebude.

Opět je to důkaz, že o houbách víme převelice málo. Co se to asi v přírodě stalo, co nastartovalo jeho růst. Věci jsou to záhadné a to je jeden z důvodů proč ty houby, mykologii, tak milujeme. Je to o velkém dobrodružství.

Poznámka: víte vůbec, že v Chuchli existuje spolek houbařů?

Vánoce přícházejí, ale obecní ozdobený stromeček chybí. Nebo NE?

22. prosince 2013 v 12:34 | Strašně rychle se na obecní záležitosti zapomíná. Máte vzpomínky na vánoce? Tak pište ihned do komentářů... |  Nové časy
Není to zas tak dávno co zastupitelsvo obce, tedy co si budeme povídat, spíše pan starosta, vydalo příkaz porazit historickou lípu na náměstíčku před nemovitostí pana Josefa Bejlka, dnes Václava Burleho. Současně se měly odstranit záhony. Jak se později profláklo důvodem mělo být vytvoření rozlehlého parkoviště pro vozidla zákazníků a zaměstnanců autoservisu Femat.
Došlo to tak daleko, že pan Václav svým tělem za pomocí sekery, jak ten mlynář z Lucerny od Aloise Jiráska, lípu ochráníl.

Obec ale konala dále. Odstranila úplně zbytečně pěkný kus parčíku u autobusové zastávky Kazínská. Je to stále stejná písnička. Lidé si stále neumí přírody, a to ani v lidských sídlech, vážit. Místo aby jí rozšiřovali, tak jí neustále ubírají. Hrůzným příkladem je prostor mezi Malou a Velkou Chuchlí. Dříve nejkvalitnější zelinářska půda, černozem, a dnes smetiště nebývalých rozměrů. A běžte se projít kolem řeky. Tolik nepořádku jste ještě nikdy a nikde neviděli. Kdy ten bordel bude konečně uklizen? Nevíte někdo? Nebo se čeká až ho spláchne další povodeň?

Ale to jsem se zase nějak moc rozepsal. Právě na náměstíčku uprostřed obce stával převeliký smrk. Každoročně byl na vánoce ozdoben a v ten správný čas i rozsvícen. Byla to velká sláva a nejen pro nás děcka převeliká podívaná. Ježíšek vstoupil do obce. Dokonce na něm i pod ním byly dárky. Pak se někdo rozhodl smrk porazit. Souvislosti neznám, ale protože v zápětí se místo něj objevila obrovitá socha, autor pan Klempíř, tak důvod byl jasný a politický. Asi nastupovala éra dědy Mráze. Na tu se také hodně pamatuji, protože na mnohých nadílkách jsem hrával na akordeón. Vždy a všude to musela být hlavně Sulika. A víte proč? Kdo ví tak zastřeně, zašifrovaně, odpovězte v komentářích. Vítězové budou odměněni fotovycházkou ...

Poznámka: kdybych já byl starostou, nebo nedej Bože zastupitelem, tak bych tradici s obecním stromkem opět slavnostně a se vší parádou zavedl. Co vy na to vážení sousedé a sousedky?Setkání seniorů se starostou 2013

20. prosince 2013 v 17:57 | Nevíte někdo kolik dostala děcka na činnost v Sokole? |  Aktuality

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v salonku restaurace Na závodišti uskutečnilo tradiční setkání seniorů se starostou naší městské části Mgr. Martinem Melicharem. Krátké představení pro seniory si připravila mateřská a základní škola, večerem provázel Václav Boura, pro všechny bylo přichystáno malé občerstvení, výtečné svařené víno a dáreček s vánočním přáním, vyrobeným dětmi opět z MŠ a ZŠ.

Akce pro důchodce v letošním roce, podle rozpočtu místního úřadu, přišly na téměř 200 000,- korun. Už se nemohu dočkat až i já budu důchodcem. Nevíte někdo kolik obec vložila finančních částek na dětskou a mládežnickou činnost, zejména sport a tělovýchovu? - karol -

P.S. na rok 2014 je opět pro důchodce připravena částka téměř 200 000,- korun. Je to v souvislosti s mládeží opravdu částka přiměřená?

Vánoce, vánoce přicházejí...

18. prosince 2013 v 11:00 | Vše nejlepší, hodně dárků, pohody, lásky a hlavně to zdravíčko
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁM VŠEM DRAZÍ PŘÁTELÉ
A
PŘEDEVŠÍM TO ZDRAVÍČKO

Vítám provoněné Vánoce,
klidním zjitřené emoce ,
poslouchám staročeské koledy,
vzpomínám na sníh, mráz a na ledy,
otvírám svou knihu pamětí,
do dětství myšlenky zaletí,
tajemný odlesk pozlátek,
jdu stále víc a víc nazpátek -
a najednou se objeví houbičky,
co dobře znaly naše babičky.

Takový stroček trubkovitý
je opravdu nápaditý,
když s penízovkou sametonohou
utvoří nebeskou manu s kubou.
K vánočním svátkům houby patří,
s kaprem a bramborovým salátem se bratří.
V houbách je nekonečná poezie,
co ve mně doutná, co ve mně žije.

P.S Boží požehnání pro všechny milovníky lesa, hub a přírody,
užívejte radosti, lásky a neutuchající pohody.
Václav Burle a chuchleblog.cz