Červenec 2013

Vývěsní skříňky nejsou zrovna ozdobou naší obce

31. července 2013 v 21:59 | Jo když se o ně starala paní tajemnce, tak zářily do daleka |  KRITIKA
Jak tak chuchelský lid čeká na autobusy, tak pokukuje do vývěsní skříňky. Kde nic tu nic. Jenom špína a převelice staré informace. Můžete se dočíst jak si vyčisit studnu po povodni, jak dodržovat hygienické návyky při povodních. Není již čas tyto přestárlé a již naprosto zbytečné informace odstranit? Ono to ale dost dobře nejde protože na nástěnku není asi co vyvěsit. Co tam třeba napsat, co vše se dělo na posledním zastupitelstvu....

Chuchelský elektromobil kontra letošní povodně

28. července 2013 v 13:26 | Povodně ukázali, že koupě elektromobilu byla hloupost do nebe volající. |  KRITIKA
Žijeme snad v Kocourkově? Zatím tomu vše nasvědčuje!

Není to zas tak dlouho, co jsem v diskusním fóru na internetových stránkách naší obce, někdy začátkem roku, upozorňoval, na problematiku kolem elektromobilu. Položil jsem také otázku k zamyšlení - k čemu nám ta nákupní taška bude, když příjdou třeba povodně? Samozřejmě jsem od pana starosty žádnou odpověď neobdržel.

Já už se bojím sám sebe, jak dokážu věci s velkým předstihem předpovídat!!!

Netrvalo dlouho a velká voda vtrhla do naší obce. Ihned se ukázalo, jak by takové "bojové vozidlo bylo potřeba. Kdyby se bývalo koupilo pořádné auto a dalo se k dispozici i hasičům. Kdyby to bylo víceúčelové auto, které by bylo schopno vozit do Chuchle z Radotína i obědy pro naše starší spoluobčany, rozvážet materiál, pomáhat záchranářům.

Ale to ne. Pro pana starostu je přece nejlepší elektromobil, který nic neuveze, nic se do něj nevejde. Jedním slovem je naprosto nepotřebný. Proslýchá se, že až do kritiky občanů s ním obec jezdila na oběd do Radotína.

Uměl by jste někdo spočítat, co se do takového elektromobilu vůbec vejde? Kolik třeba uveze melounů, květáků, ředkviček, cibulí, česneku. Kolik by to bylo přepravek, palet.

A co ty občane, sousede, sousedko? Jaký je tvůj názor na elektromobil?

Otázkou rovněž je, jestli obecní úřad vůbec osobní automobil potřebuje. Žijeme v Praze, všude je to blízko veřejnou dopravou, do Radotína, který je našim nadřízeným je to co by jsi kamenem dohodil. A kdyby auto bylo potřeba, tak úředníci mohou použít za proplacení náhrady auto vlastní. Nebo snad ne?

A takto ušetřene peníze za elektromobil, jeho náročný finanční provoz, dát na pěkné prémie, odměny, pro učitelský sbor a další pracovníky v základní a mateřské škole. Kdo je pro? Kdo je proti? Určitě by to bylo prospěšnější a radostnější než si dávat nesmyslné odměny samí pro sebe, že?!

** ** ** ** **
...a nerostou a nerostou. Proč asi? Chuchelský mykologický spolek pláče. Nechceš i ty se stát jeho členem? Hřib na snímku je přenádherný. Poznáte ale, který to je? Je vůbec jedlý?


Naprosto šílené VI. ZMČ, 25. 7. 2013

27. července 2013 v 10:03 | Neseďte doma u televizí. Lépe se pobavíte na zastupitelstvech obce |  KRITIKA
Levá ruka neví co dělá ta pravá

I na tomto posledním zastupitelstvu se ukázalo, že vedení obce vůbec neví která bije. Nezná zákony České republiky, a už vůbec ne právní zákonitosti, postupy, státní a obecní správy. Starosta předkládá ke schválení materiály, které má připravené jen ke svému prospěchu. Jenom se zatím neví, jestli je to z neznalosti - ale to pravděpodobně ne, vždyť si prý platí právního poradce - nebo, nedej Bože, úmyslné. Světe div se, ale právní náležitosti na tomto posledním zasedání poskytovali přítomní občané. Nebýt jich tak by zastupitelé schvalovali materiály, o kterých vůbec nevěděli čeho se týkají. Podívejme se na některé causy blíže:

Poznámka: Pan starosta Melichar mé maličkostí uzavřel vstup, IP adresa, na obecní internetové stránky. Důvodem je například má výzva na úsporu energií v naší milované obci. Více ZDE a ZDE. Prosím vložte tyto články do diskuse na obecních stránkách. Ať se o těchto divných postupech obce dozví co nejvíce našich spoluobčanů. Děkuji.

Vladimír Kozák: 25. 7. 2013 mělo proběhnout mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Velká Chuchle. Tedy to, které nyní náhle svolal starosta Melichar, kdy již před měsícem 24.6.2013 zrušil o své újmě bez racionálního důvodu řádně plánované zasedání ZMČ s tím, že další bude až 24.8.2013 !!! Nyní ale zjistil, že některé problémy se mu hromadí a přerostly přes hlavu v rámci rádoby jeho "samoděržaví" a že se přeci jen bez zastupitelstva neobejde!

A jak to dopadlo včera? Zasedání bylo v nočních hodinách po 4 hodinách JEDNÁNÍ PŘERUŠENO do 12.8.2013 a to usnesením zastupitelů, ve kterém se jako důvod uvádí: PRO NEPŘIPRAVENOST A ČASOVOU NÁROČNOST!!! Starosta Melichar byl vyzván, aby zasedání řádně připravil včetně všech potřebných podkladů. To se vztahuje i na dosud probírané materiály, o kterých se z tohoto důvodu nemohlo fundovaně rozhodnout a přijmout odpovídající usnesení. Má navíc povinnost písemně odpovědět na interpelace zastupitelů Felixové, Dudášové a Fresla, včetně písemné odpovědi panu Kozákovi, ke které se taktéž zavázal.


Je to tady samý text, tak ho pojďme trochu vylepšit. Pozná z vás někdo, co je toto za orchidej?

CAUSA
hostinec Nad Poštou
(zde na zasedání exceloval pan Robert Pořízek, který roznesl starostu na kopytech. Tímto ho žádáme, aby nám zde celou tuto cauzu rozkryl.)

Chci jen podotknout, že nemám nic proti pronájmu restaurace Nad Poštou, ale domnívám se, že by to po zkušenostech s panem Holečkem (dluh přes 100 000,-) a laxností dnešního vedení radnice s jeho několikaměsíčním nevymáháním , mělo být po jasném, průhledném výběrovém řízení nebo veřejné soutěži.

Jde vlastně o to, že 27. 5. 2013 byl zastupitelstvem odhlasován záměr, pronajmout restauraci Nad Poštou a zároveň bylo odhlasováno, že na tuto restauraci bude vyhlášena v tomto případě tzv. "VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ". Prý je to v dnešní době IN, prý to dnes FRČÍ" - toto jsou slova pana zastupitele T. Benčáta čas- 27:39 ze zvuk. záznamu.

Předseda výboru majetku obce dále řekl (čas-28:30) chceme restaurační činnost rozšířenou o venkovní muziku. Musím podotknout, že na Zasedání zastupitelstva jsem pana starostu i předsedu výboru majetku obce jasně upozorňoval na náležitosti takové VEŘEJNÉ SOUTĚŽE. A tak tedy byl dne 5. 6. 2013 vyvěšen záměr a zároveň i vyhlášena veřejná soutěž, což je první, ale ne ten nejhorší problém.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ vyhlášena tímto způsobem , která neobsahuje náležitosti které vyžaduje zákon je neplatná. Týká se to jak zákona Občanského §847 tak i zákona Obchodního §281.

Jak jsem říkal na zastupitelstvu dne 25.7 nechtěl jsem do této VEŘEJNÉ SOUTĚŽE "nikterak rejpat, ale po tom co jsem si 24.7 došel na úřad pro podmínky vyhlášené veřejné soutěže s možným záměrem se do soutěže přihlásit a bylo mi řečeno, že žádné podmínky nejsou určené" mimo podmínek, které jsou v usnesení" a byl mi předložen jen papír z názvem VEŘEJNÁ SOUTĚŽ bez odkazu na § a zákon podle jakého je vyhlášena a bez dalších náležitostí,které zákon vyžaduje, byl jsem nucen na tuto skutečnost reagovat a na možné problémy pana starostu upozornit.

Veřejné soutěže, obchodní veřejné soutěže, výběrová řízení a další formy pronájmů majetku obcí opravdu v poslední době frčí, jak říkal pan T. Benčát, ale musí být vždy vyhlášené podle zákona s jasnými pravidly, podmínkami a tyto musí být vždy vyvěšeny způsobem, který zajišťuje všem účastníkům rovný přístup k informacím, což v tomto případě nebylo splněno.

Právní stránku věci jakož i odkazy na příslušné právní předpisy jsem sdělil zastupitelům na zastupitelstvu a po ukončení zasedání předal i panu starostovi. Taktéž jsem upozornil na možnost, že v případě vyhlášení jakéhokoliv výherce této podle mého názoru protizákonné VEŘEJNÉ SOUTĚŽE učiním pravděpodobně kroky, aby tato soutěž byla zneplatněna. Navrhnul jsem také možné vyřešení tohoto jistě neúmyslného pochybení a to takovéto - zrušit VS do data 31.7 vyhlásit novou tentokrát OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ s jasně připravenými podmínkami, pravidly, jasně a veřejně tyto pravidla vyvěsit po celou dobu soutěže na stránkách úřadu a na základě této nové a transparentní soutěže vybrat vítěze a nového nájemce inkriminované restaurace.

Nebylo by také od věci informovat alespoň přímé sousedy této restaurace, že výbor majetku obce chce cituji: restaurační činnost rozšířenou o nějakou muziku venku (zvukový záznam čas 28:30). Bylo by dobré, aby se k tomuto občané vyjádřili, neboť toto nebylo ve vyvěšeném ZÁMĚRU ani ve vyhlášené VEŘEJNÉ SOUTĚŽI zmíněno. Občan, který nechodí na zastupitelstvo nebo neposlouchá zvuk. záznam, neměl možnost tuto skutečnost zaznamenat.

Mrzí mě, že v takovéto malé "vesnici" se budou vyhlašovat VS s možným úmyslem tuto dobrou praxi pro obec zneužít pro možná jednoho předem vybraného zájemce. Pokud chce někdo vyhlásit veřejnou obchodní soutěž, měl by ctít pravidla a vyhlásit jí tak, aby z toho měla užitek v první řadě obec. Na pronájem obecního majetku předem vybranému zájemci se dá použít jiná právní úprava a nemusí se to zaobalovat do obláčku transparentnosti a čistoty "VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ".

Tady v dolíku přece nejsme jako ve " velké politice ", kde z občanů dělají blbce. Proč neudělat něco transparentně a podle zákona, to se raději někdo neustále snaží něco zakrýt, obejít, něco prostě přečůrat ???????
Robert Pořízek

Václav Burle: Záměr provozovat ve středu obce, až do nočních hodin, venkovní hudbu je pitomost a je to naprosto nepřijatelné. Hlavním důvodem je, že žijeme v dolíku a od okolních strání a zdí domů, činžák, se hudba bude nepříjemně odrážet. Dobře to známe z doby, kdy se vyhrávalo v hostinci U Holečků. Ručička každého měřícího přístroje by se musela zbláznit a utrhnout....


Vladimír Kozák: Problém ÚHRADY DLUHU restaurace NAD POŠTOU graduje !! + MANIPULOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na nového nájemce

Co je po ½ roce nového s vymáháním 2 roky neplaceného (půldruhastotisícového) dluhu nájemci restaurace Nad poštou za nájemné a zda starosta konečně již ví, kdo svojí liknavostí a špatným přístupem k ochraně svěřeného obecního majetku škodu obci způsobil (proč nebyl nájem vypovězen podle smlouvy po 1 až 2 měsících neplacení nájmu a dluh tak mohl dlouhodobě narůstat) - to byla interpelace zastupitelky Dudášové na starostu Melichara.

Jeho reakce a odpověď? Nejprve absolutní ztráta řeči a panický pohled do stolu, poté nesouvislé úryvkovité vyjadřování a následující odpověď: "poslali jsme poslední výzvu k zaplacení" (pozn.: za ½ roku skutečně maximální pracovní výkon), dáme to právníkovi (poznámka - další nesmysl k smíchu, proč vyhazuje další obecní peníze, když v zastupitelstvu jsou 2 fundované komerční právničky. Jen překonat vlastní ješitnost a požádat je - nebo je to snad "malá domů" spřízněnému advokátovi anebo by se zastupitelky dověděly něco, co má být před zastupitelstvem obce dobře utajeno?).

Kdo za marast 2 roky nevybíraného nájmu a ochuzení obecní kasy o statisícové částky a tím obci způsobenou škodu, včetně trvající současné liknavosti, je na radnici zodpovědný a způsobil ho - ANI SLOVO !! (ústa mlčí, oči zabořené do stolu, v rukou ručník mocně otírající zpocené čelo).

Zastupitelka paní Dudášová proto starostu Melichara žádá, aby jí do 15 dnů předal ve věci jeho písemnou odpověď. Mělo by to být zaznamenáno i v prováděném Zápisu. Snad již bude starosta Melichar konečně reagovat. Zatím nesplnil ve stejné věci již dříve daný svůj veřejně vyhlášený příslib na zastupitelstvu (zaznamenáno též v Zápisu), že podá obdobnou zprávu - ale to bylo pouze "občanovi",nikoli zastupitelce. Ta snad pro něho není stejný "povl".

P.S. Jeden z přítomných občanů napadl vyhlášené Výběrové řízení na nový pronájem restaurace Nad poštou. Přednesl právní analýzu svědčící o protiprávním a možném zmanipulování tohoto řízení. Na základě tohoto někteří ze zastupitelů doporučili starostovi Melicharovi, aby výběrové řízení zrušil a vypsal nové podle platného zákona s přesně danými podmínkami. Zároveň byl starosta občany vyzván, aby výběrové řízení nemanipuloval za účelem vítězství pro jím předem vybraného nájemce. (jaká to analogie s dalším nyní starostou soukromě a utajeně vypsaným výběrovým řízením na Studii nadjezd-podjezd. Toto další obdobné výběrové řízení nebylo na zastupitelstvu projednáváno ještě ani ve čtvrtek !!! - pro objektivnost: zde v tom se starostou "jede" i "místní stratég na Studie všeho druhu", zastupitel a "místostarostovský čekatel" Kozický (ČSSD).Není to zas tak dlouho, co jsem se vás tady na blogu ptal, odkud je tento snímek. Tlupa srnčí zvěře je na poli u Lahovic. Byla tady den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem. Moc se jim tady líbilo. Povodeň je vyhnala a my nevíme, bohužel, co se s ní stalo. Snad stačilo odejít...

CAUSA
výbuch a srovnání obce se zemí

Opět se ukázalo, že vedení obce, ale ani zastupitelé nevědí o historii Chuchlí vůbec nic. Poldry mezi Malou a Velkou Chuchlí jsou pro ně španělskou vesnicí. Dovolte výňatek z chuchle.blog.cz.

/...být starostou, zastupitelem, tak bych se nadřízených orgánů zeptal, proč, z jakého důvodu, byly zavezeny poldry od soutoku Berounky s Vltavou až po Malou Chuchli. Možná, že se jedná i o trestný čin. Jednoznačně to vůbec nebyl dobrý nápad. Naši předci, kteří je vybudovali za pomoci lopat, krumpáčů, motyk a koňských povozů, moc dobře věděli, proč se do této náročné práce pustili. Dnes jsou nejen zavezeny, ale je na nich navážka do výše i přes deset metrů.
Na straně jedné dáváme miliardy na protipovodńová opatření a na straně druhé je úplně zbytečně a nelogicky likvidujeme./

Problém kolem poldrů, při letošní povodni, spočívá v tom, že voda ze závodiště kanály tekla do kopce. Odtoku bránila ta desetimetrová navážka. V dřívějších dobách voda odtékala z kopce. A v tom je ten zádrhel! Není již čas vrátit ty poldry do původního stavu?

Vedení obce - asi - se rozhodlo situaci řešit vybudováním odtokového koryta. K halám Vodních staveb vjel bagr a začal hloubit. To se nelíbilo majiteli, který, jak se později ukázalo, měl naprostou pravdu, že tato činnost je naprosto hloupá. Bránil této činnosti vlastním tělem ale síle přítomných pánů nemohl odolat.

Bagrista, který nebyl poučen, ale který by byl následně poslán do kriminálu, začal pracovat. A pak to přišlo. Lžíce stroje narazila na kov. Ukázalo se, že tudy prochází hlavní řád plynu a nedaleko i hlavní kabeláž elektřiny. Stačilo málo, jenom větší náraz bagru a mohlo dojít k velice nepříjemné mimořádné situaci. Bum, bác, prásk a bylo by bývalo vymalováno. Je třeba k práci obce dodávat více?

Exstarosta Stanislav Fresl požádal pana starostu Melichara o vysvětlení. Ten se nezmohl ani na jediné slůvko. Pan Fresl, jako zastupitel, požádal pana starostu o písemnou odpověď. Tu zde na chuchle.blog.cz následně otiskneme. Také jste zvědavi?


Na posledním zastupitelstvu exmístostarosta tvrdil, že bylo více vody ve Vltavě než na závodišti. Tady je důkaz, jak se voda z Berounky hrne do Vltavy. Nebo snad někdo z vás vidí opak?

CAUSA
vybudování kotelny ve Waltrovce
(pokračování pravděpodobně v noci. To bude zase zajímavý mazec)Z fotografie je srozumitelně patrné, že kotelna v bytové části Waltrovky se musí vybudovat pod střechou některého z domu. Umístit jí do přízemí by nebyl zrovna ten nejlepší nápad. Máte na tento problém nějaký názor?


Vladimír Kozák: kde a jak přežijí nájemci vytopených obecních bytů topnou sezónu 2013/14 aneb dejte mi na starost miliony a o nic se nestarejte.

Při červnové povodni došlo ke zničení kotelny obecních nájemních domů. Vybudováním nové kotelny ještě před novou topnou sezónou se zabíralo poslední mimořádné Zasedání ZMČ (25.7.). Poskytuji volný výklad, přesné znění by mělo být zachyceno na oficiální zvukové nahrávce, která by měla být v co nejkratším čase veřejně k dispozici. Tedy:

Starosta Melichar (dále jen S) - žádám zastupitele, aby mi odsouhlasili k dispozici finanční prostředky převyšující 300 tis. Kč v souvislosti s výstavbou nové kotelny.

Zastupitelé+občané (dále jen Z+O) - o kolik se bude jednat celkově? S - o milióny
Z+O - to nevíte přesněji? S - ne
Z+O - máte projekt? S - ne
Z+O - máte dodavatele? S - ne
Z+O - probíhá výběrové řízení? S - ne
Z+O - tak proč požadujete k vaší dispozici statisíce a miliony? S - bez odpovědi, mlčení….
Z+O - jaká částka přijde od pojišťovny, jakou výši škody vyčíslila? S- žádnou
Z+O - proč? S - i když jsem škodní událost nahlásil, ještě jí likvidátor nepřišel zlikvidovat a zdokumentovat
Z+O - proč? S - že nemají čas
Z+O - jakou máte korespondenci s pojišťovnou? S - včera (24.7.) jsem dostal dopis, že nesouhlasí s likvidací, jak jsem chtěl já
Z+O - takže co bude? S - nevím, budu jednat s pojišťovnou……

Po této konverzaci proběhl u některých zastupitelů a většiny občanů tragikomický úsměv (část zastupitelů z řad "koalice 7" naopak tiše zachovala kamennou tvář). Ozvaly se výkřiky typu: to tedy nájemníci jdou na podzim bydlet do hotelu na účet obce apod.

Závěr - zastupitelstvo samozřejmě nic neodsouhlasilo a naopak vyzvalo starostu, aby do pokračování zastupitelstva (12.8.) připravil veškeré podklady a informace, výběrové řízení a bezodkladně zajistil u pojišťovny plnění škodní události. Výši tohoto plnění pak zahrnul do rozpočtu na výstavbu nové kotelny. To vše pak předložil v ucelené a přehledné formě. Pak se teprve bude jednat o penězích !

Václav Burle v této souvislosti na zasedání upozornil, že v Radotíně existuje firma SAK, která nejen že umí kotelny stavět, ale také sežene od Evropské unie dotace. Otázkou je proč dotace vedení naší obce nechce. Kotelna by pak byla nejen levná, ale měla by na střeše i solární zařízení. A pak nekup to!!!

CAUSA
odměny za povodně aneb to byl tedy ale šrumec
(dokončení asi dnes v noci)

Ono se přehodně nadává na minulý komunistický režim. Ale to co se děje dnes ve všech lidských činnostech je ještě horší. To jsme to dopracovali, co?

Václav Vlasák: Vážený Mgr. Melichare zastupitelům z roku 2002 nesaháte se svojí elitou ani po kotníky! Ty zvládli daleko větší povodně a žádné odměny si nenavrhli. Nejdříve myslete na vyplavené lidi a teprve potom na svoji peněženku! Velice si vážím hasičů z Chuchle pod vedením J. Kokty a D. Šefary, kteří se Vámi navržených odměn zřekli!

Poznámka pro historii: Exstarosta Stanislav Fresl nabídl, při letošních povodních, panu starostovi Mgr. Melicharovi nezištnou spolupráci. Ten jí nekompromisně odmítl. Ale kdo asi ví o povodních více? Pan Fresl je příkladně zvládl v roce 2002! Občané se na zasupitelstvu zeptali pana Melichara proč? Odpovědi se však nedočkali.

Slovo má Mgr. Martin Melichar: ......

Vladimír Kozák: FALŠOVÁNÍ ÚŘEDNÍ LiSTINY ve jménu 20.000,-Kč odměny pro nezaměstnaného. Snaha vyplatit starostovi a jeho bývalému zástupci vysoké odměny.

Na mimořádném zasedání ZMČ 25.7.2013 byl podán tajemníkem p.Schulzem návrh na finanční odměnu za práci při povodních pro starostu Melichara (TOP 09) ve výši 30.000,-Kč a pro bývalého odvolaného místostarostu Vokurku (SZ) ve výši 20.000,-Kč. Toho zastupitele Vokurku, který uprostřed povodně k 9.6.2013 dobrovolně odstoupil uprostřed povodně z funkce místopředsedy i člena povodňové komise. Proti návrhu se ostře ohradili někteří zastupitelé (především ODS) a převážná část přítomných občanů. Jak je možné, že hasiči nedostanou nic a 14 majitelů povodní nejvíce zasažených rodinných domů dostanou pouze 10 až 12.000,-Kč. Za co by tak vysoké odměny měli dostat starosta a zastupitel ,který navíc odešel v době nejpotřebnější z funkce i členství v povodňové komisi!!

Na toto se oba postižení, starosta Melichar a zastupitel Vokurka nechtěli pravděpodobně smířit s vidinou vzdalujících se nemalých peněz a proto oba prohlásili,že si peníze zaslouží a že pan Vokurka vlastně z funkce neodešel, že došlo k nějakému špatnému pochopení situace. Na otázku, proč tedy byla na oficiálním webu MČ Velká Chuchle daná oficiální úřední zpráva o rezignaci pana Vokurky, ani jeden přes opětovné výzvy z pléna vůbec neodpověděli a zarytě mlčeli. Nelze se divit, že zastupitelé odmítli odměny posvětit a vyplatit.

CAUSA
mateřská školka
aneb
"už jsme to udělali, tak nám to nyní posvěťte"

Paní ředitelka chuchelské mateřské školky přišla s geniálním nápadem. Zrušit tělocvičnu a místo ní vybudovat zázemí pro jedenáct dětí. V době, kdy je převeliký nedostatek míst ve školkách velice dobrý a potřebný nápad. Ale pak se to na obecním úřadě nějak divně zadrhlo...

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - autoři: starosta, zastupitelé, občané

Starosta: Potřebuji dva milióny pro mateřskou školku. Přestavujeme tělocvičnu na další zázemí pro 11 děcek. Kdo je pro?

Ticho, všichni jsou zaraženi...

Občan: Říkáte pane starosto že přestavujete. Máme tomu rozumět tak, že ještě nemáte schválené peníze a vy už budujete? A co výběrové řízení?

Starosta mlčí...

Zastupitelka: Tak budujete nebo teprve budeme odsouhlasovat finanční prostředky a vyhlašovat výběrové řízení?

Starosta: No, už jsme nějaké práce udělali!

Občan: Něco jsme udělali, nebo již snad máte všechno hotové a teď to teprve chcete posvětit? A co to výběrové řízení. Kdo ty práce provedl?

Zastupitelé, občané, i úředníci jsou zděšeni...

Starosta: mlčí...

Zastupitelka: Požaduji písemné vyjádření!!!

Dobrá myšlenka, která se nedůslednou prací obecního úřadu zvrtla. To opravdu na úřadě nikdo nezná zákony a správní postupy. Nebo, nedej Bože, je to úmysl? Jakmile se dostaneme k písemné odpovědi pana starosty, tak jí zde uveřejníme. Tímto žádáme úřad o zaslání kopie!

Vladimír Kozák: JÁ NA BRÁCHU,BRÁCHA NA MĚ, na cenu při obecních zakázkách nehleďme.

Starosta Melichar předložil ve čtvrtek 25.7.2013 na nyní přerušeném mimořádném zasedání ZMČ k projednání žádost o převod 200 tis.Kč na přestavbu v mateřské škole s tím, že zároveň následně proběhnou cenové nabídky firem mající zájem o provedení práce a poté bude firma vybrána. S tím samozřejmě bezproblémově souhlasili všichni zastupitelé.

Ale zvídavým z ODS a některým občanům nedalo a chtěli vědět, že v rozporu s touto žádostí již ve školce byly ve skutečnosti práce provedeny a čeká se pouze na kolaudaci!!. Pochopitelné je, že chtěli vědět ,proč nyní starosta lže, na základě čeho již vybral stavební firmu, chtěli znát obsah smlouvy a cenu díla.

Teprve nyní ze starosty jako z chlupaté deky začalo neochotně jakoby páčením vylézat, že cenová nabídka dosud neexistuje, výběrové řízení nebylo, neexistuje žádná smlouva o dílo a není známá ani cena již provedené práce. Teprve poté byl nucen přiznat, že vlastně se již staví a vše se děje na nějakou pouhou objednávku někoho. Vrcholem bylo tvrzení starosty Melichara, že si nemůže vzpomenout, jak se firma jmenuje a kdo je jejím představitelem se kterým jednal!! Že si vše ověří a dá písemnou odpověď, že vše řeší pouze úředníci z odboru výstavby, že vlastně vše řídí ředitelka školky a on za nic nemůže! (pozn.-oni grandi již asi vymřeli). Na přímo položenou otázku, že při stavebních pracích byli ve školce opakovaně viděni dělníci z firmy pana zastupitele Benčata (ze stejné TOP 09 jako starosta) a jak to tedy je, tvrdohlavě mlčel a nekomunikoval (nepřítomný pohled) …..

Snad i proto zastupitelé za ODS prohlásili,že se s tímto nesmíří a na příštím zasedání ZMČ, až starosta předloží slíbenou písemnou odpověď s konkrétními údaji, zaujmou stanovisko (pozn.:tj.12.8.).Výlet do Chuchle

20. července 2013 v 19:17 Aktuality
Výlet do Chuchle

Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta Praha 33 Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy kronikáře Velké Chuchle Mgr. Tomáše Hromádky, která proběhne ve středu 7. srpna 2013 v 19.00 hodin. Poštovní minigalerie, Přemyslovská 2 (vchod z nám. Jiřího z Poděbrad)

Vstoupil jsem do ilegality. Vystoupím až se pan starosta omluví!

15. července 2013 v 20:35 KRITIKA
Náš rod je ve Velké Chuchli historicky odjakživa. Proto se cítím velice uražen, když pan starosta Melichar mě odřízl od mého demokratického postoje na věci naší milované vísky. Odepřel mě vstup na internetové stránky místního úřadu. Než tento zákaz zruší nebudu na tento blog přispívat.

...howgh...

Bankovky těch nejvyšších hodnot létaly po Starochuchelské

11. července 2013 v 9:05 | Příběh je to plný humoru ale opravdu se stal |  Bílá kronika
Slušný a poctivý člověk ještě žije. A všichni ho dobře znáte...

Roman, to je ten obrovský chlap, který v holínkách a s lopatou v ruce nám den za dnem čistí potok. Prokazatelně je to člověk, který se musel s poctivostí již narodit. Málokdo by udělal to co on....

Příjemný je den a Roman čistí, metr za metrem, svůj, náš, vodní tok. Najedou kouká, co to kolem něho létá. Nejsou to lelci, ale bankovky těch nejvyšších hodnot. Začne je rychle sbírat, aby je voda neodnesla do Vltavy.

Vyhrabe se z potoka a po ulici stále poletují papírky s překrásnýma obrázkama. Není nikoho kdo by je nechtěl mít ve své peněžence nebo v některém z bankovních ústavů. Sbírá a pokukuje kolem a snaží se zjistit odkud že ten poklad padá. Nikde nikdo. Starochuchelská je prázdná.
Peněz má plné kapsy, ale práce nepočká. Opět se noří do vody.

Najednou slyší, jak kolem po silnici jezdí motorka. Má takový divný zvuk. Vykoukne a co nevidí. Chlap se motá, kličkuje, po vozovce. Roman vzdychne a pomyslí si, zase nějaký vožrala neví co dělá. Ještě štěstí že děcka nejdou ze školy. To by mohl být pořádný mazec.

Leze na ulici a je rozhodnut mužskýmu hodně, ale i tvrdě, domluvit.

"Neviděl jste tady někde nějaké peníze?" říká motocyklista. A na první pohled je vidět, že je střízlivý, ale celý vyděšený. "Já jsem je cestou z pošty vytratil..."

"A kolik toho panáčku bylo?" odpovídá Román.

Z bělovlasého mužskýho to leze jako chlup ze psa. Nadýchne se a tiše, aby to snad nikdo neslyšel. Vždyť se nemá moc čím chlubit, říká: "Padesát tisíc!!!"

Roman se na něj usmívá a z kapes začíná vytahovat bankovky. Pomalu si chlapa vychutnává. Nikam nepospíchá, peníze srovnává, vyrovnává, počítá. Pořádek, štábní kultura, to zkrátka musí u něho být. V duchu si ještě říká. "Ten je tak vystresovaný, že je ještě schopen říci, že jsem ho vokrad!"

"Padesát! Je to šéfíku tak dobře?"

Šéfík na nic nečeká, skáče na skutra a rychlostí metelesku blesku odjíždí. I poděkovat zapomněl, natož se s Romanem vyrovnat.

Po čase se v hospodě zjistilo, že šéfík v tom byl nevinně. Byl tak vyděšený z ženy, která již věděla, že o prachy přišel a dala mu to také rovnou pořádně sežrat. Celou dobu nemyslel na nic jiného, než že jí řekne tu dobrou zprávu...

A Roman? Ten po jeho odjezdu se jen potutelně usmál a šel zase do potoka splnit svojí povinnost...

Děkujeme Romane. Jsi chlap, kterého široko daleko není. Co kdyby jsi začal vyučovat v naší obci morálku, etiku. Naučil všechny co je to čest, slušnost, pořádek. Všichni bychom to potřebovali jak pes drbání. Nebo si sousedé myslíte že ne?

Tak tohle je tedy síla!!!

6. července 2013 v 19:12 | Takhle si v Lahovičkách vážíme památky hrdinů. To opravdu nikomu nevadí? |  KRITIKA
Oslavy konce války děláme v jiné dny a teď ještě tohle...


Ještě štěstí, že to nejsou vlajky té hodně vzdálené země, která patřila k přátelům fašistického Německa. Tímto žádám letopiseckou komisi Radotína o názor...

Divné na tom je, že kolem, po Strakonické dálnici, denně projíždí na tisíce občanů. Určitě nejsou slepí a tak se nabízí pouze jedina možnost, která je převelice smutná a varující. Každému je to úplně jedno!!!

V našich zemích jsme si vždy piety, úcty k hrdinům, vážili. Proč je nám to již dlouhou dobu úplně jedno? Určitě si myslíte, že by u těchto desek neměly spíše vlát vlajky České republiky??? Nejen v republice, v Praze, ale i u nás zmizely desítky tabulí připomínající padlé hrdiny. Neměli bychom je v nějaké rozumné formě obnovit...

SOUTĚŽ - poznáte o kterou bylinu se jedná?

6. července 2013 v 18:54 | Člověk je tvor soutěživý, tak se pokuste. Vítěz bude odměněn! |  Flora
Soutěž v poznávání bylin

.....

IV/ - krajinka

6. července 2013 v 18:32 | Ukázka z díla pana |  - - Karel Kolínský
Krajinka, neznámo kde... (Odpověď je již v komentáři.)

......

Obci vládne sekretářka PK. Je to celé na mrtvici. Až tam jsme to dopracovali.

6. července 2013 v 15:06 | Proč se ho starosta, místostarosta, osazenstvo tak bojí. Kde je příčina? |  KRITIKA
Kdo řídí obec? Sekretářka, starosta nebo zastupitelstvo?

V těchto dnech vzpomínáme Mistra Jana Husa bojovníka za pravdu, dnes by se dalo i říci za demokracii.

Nebyl v dějinách našich národů aní první ani poslední. Byli i mládenci, kteří se postavili proti okupaci z Východu.

Všichni ti čestní lidé, hrdinové, chtěli jediné. Mluvit pravdu, hájit pravdu, bojovat za pravdu.
Bez cti a morálky se žít nedá. Napsal by současný básník.


(...dopíši v noci a i vy se můžete v komentářích přidat.)