Minulost * Současnost * Budoucnost

Dnes v 16:03 |  NADJEZD
Ono je to úplně jedno zda bude nadjezd, i když lepší by byl tunel. Ten by alespoň nezlikvidoval ještě trochu půvabný pohled na krajinu kolem Vltavy. A udělat ho je brnkačka. Stačí se podívat kolik jich mají na železničních tratích v alpských zemích. Proč je tam těch dálničních a železničních nadjezdů tak strašně moc málo? Protože tamější lid to má, na rozdíl od těch našich papalášů, srovnané v hlavě...


Jedna možnost by tady ale byla. Postavíme nadjezd a na trať do Berouna pošleme ze Smíchova pouze uhelné lokomotivy. Protože budou jezdit každých deset minut, tak svým bílošedočerným kouřem vždy tu betonovou příšeru zakryjí. Jenom je otázkou co nám na to znečíšťování životního prostředí, chuchelských nemovitostí, řekne Evropská unie. Ale co! Republika, magistrát hl.,m. Prahy, těch několik pokut měsíčně určitě unese. A spokojeni budou všichni. Stanislav a SŽDC budou mít nadjezd, který nikdo pro dým bohudík neuvidí, a chuchelští občané, až bude nejhůře, budou moci kolem trati na Mnichov sbírat do topenišť ve svých domovech spadlé uhlí.

 

To jsou ale věci. Chuchelská ODS se opět, tak jako za panování Mgr. Martina Melichara, stahuje do ilegality. Když se válčí, tak ilegalita bývá dobrým řešením. Jen ale do doby než se začne mučit a střílet

Čtvrtek v 23:34 | Nevím jak vy, vážení čtenáři, ale já nechápu myšlení píšících. Kdy vznikl ten dopis ODS, proč s ním občané nebyly včas seznámení. Proč ty neustálé chyby vedoucích představitelů obce, minulých i současných, musí neustále tento blog vysvětlovat, napravovat. |  Lenka Felix, starostka
Vaříli se jedno vajíčko deset minut,
tři vajíčka se zákonitě vaří půl hodiny!!!


Otevřená odpověď na "otevřený" dopis ODS
MGR. LENKA FELIX, STAROSTKA

Vážení členové zastupitelstva, paní Přikrylová, pánové Kláne, Křene, Piskáčku, Fresle, kandidující v komunálních volbách 2018-2022 za ODS.

Zde je má reakce na váš "otevřený" dopis (nevím sice, kde jste ho otevřeně publikovali, protože já jsem ho od vás obdržela do podatelny úřadu v písemné podobě a o jeho zveřejnění jste nepožádali, proto tak pro srozumitelnost učiním sama, v souvislosti s mojí reakcí).

Ještě před ustavující schůzí nového zastupitelstva jsme se s Robertem Maříkem společně sešli na schůzce s vašimi vyjednavači, tedy panem Piskáčkem a panem Klánem. Informovali jsme je o nově vzniklé koalici pro volební období 2018 - 2022 a zároveň jsme jim navrhli spolupráci a možnost předsedat v některých výborech pro toto volební období. Sdělili jste nám, že se o věci musíte poradit. No, to by bylo pochopitelné.

Vaše reakce byla taková, že jste po našem rozhovoru neprodleně oslovili jednoho z koaličních zastupitelů a navrhli mu post starosty, když my s panem Maříkem "jsme nezabrali". Chtěli jste udělat stejný "trik" jako s panem Kadeřábkem a panem Šimkem při minulých volbách. Zřejmě další vaší reakcí bylo nepravdivé vyjádření jednoho člena a bývalého zastupitele ODS ohledně průběhu a obsahu naší schůzky. Proto jsem, i s ohledem na vaše voliče, vyzvala pana tajemníka úřadu o zaslání pozvání na společnou schůzku všech zastupitelů. Nepřišli jste a reakcí byl "otevřený dopis".

Pokud z vašeho nynějšího pohledu (viz. otevřený dopis) nabízela naše kandidátka občanům Velké a Malé Chuchle poměrně výrazně odlišné myšlenky a plány na péči o naši městskou část, tak nedovedu pochopit z jakého důvodu jste iniciovali povolební setkání se mnou a mým kolegou? Jinak při vaší namlouvací schůzce jste nehovořili o "výrazně odlišných myšlenkách a plánech" mezi námi, ale naopak o skoro totožných představách a volebních programech. Je překvapivé, jak poté, co námluvy nedopadly se názory otočily. Nebo že byste při nich neříkali pravdu?

Nepřímo chápu vaši frustraci z toho, že jste potenciál, vložený vám do rukou prostřednictvím hlasů vašich voličů, nerealizovali a nemohli tak uplatnit osobní ambice. Stále si myslím, že politika se dělá hlavně na Mariánském náměstí a ne v Chuchli. Pokud chcete především politizovat a ne pracovat, asi jste kandidovali do "špatné budovy".

Stejně tak je pro mě překvapivé, že na jednání zastupitelstva jste odmítli převzít odpovědnost za jakýkoli výbor, ač jak sami opakujete, vaši voliči vám dali důvěru. Vážení, pokud již z kraje volebního období nejste schopni dostát důvodů, pro které vaši zástupci navýšili počet zastupitelů z 9 na stávajících 13, nezbývá mi než konstatovat, že vámi proklamovaný důvod (nárůstem práce pro naši městskou část) byl jen "volebním tahem", který se nezdařil. Zastupitel, který chce pracovat pro svou MČ se tak, jak dnes prezentujete vy, opravdu nechová.

Mohu Vás ujistit, že nemusíte mít obavu o plnění našich volebních plánů a plnění Koaliční dohody. Naši voliči jistě sami po čase uvidí, jak a zda svoje sliby plníme. Touto obavou se nezatěžujte. Stejně tak Vás ujišťuji, že máte pravdu v tom, že není nutné nám zdůrazňovat naše praktické denní starosti a povinnosti, které vyplývají z našich nových funkcí. Dostatečně jsme se poučili v předchozím období, jak se to nemá dělat.

Taková malá poznámka na okraj. Rozhodně není zodpovědné od bývalého místostarosty Klána, když odmítne oficiálně předat svoji funkci a po ustavujícím zastupitelstvu se na radnici už neobjeví. Zřejmě se řídí heslem "po mně potopa". To pan Fresl mi "alespoň" osobně předal klíče od kanceláře a papír se stavem peněz na účtech, které mu připravila paní účetní. Ale, kdo by se domníval, nebo očekával, že dojde k protokolárnímu předání funkce - podstatné listiny, hesla, kódy, kontakty, byť i jen krizové, ten se plete. Přístup pana Fresla byl - najdi si sama.

Zanechte svého pseudomoralizování! Pro Chuchli jsou rozhodují činy a těch jsme od vás za vašeho "vládnutí" moc neviděli.

Lenka Felix

OTEVŘENÝ DOPIS ODS


Na obrázku může být: textTihle tři fešáci rovněž volili ODS. A proč ne?! Nyní se mají jak prasata v žitě. Sem tam si něco uloví, sežerou na co příjdou, a pak jen koukají co by kde ještě zlikvidovali a naplnili si své bachory. A tak to má být. Žijeme přece v demokracii...

ROZHOVOR s Mgr. Lenkou Felix na ožehavá témata. Nenechme obcí šířit fámy, zlobu. Naopak se milujme a množme se...

7. prosince 2018 v 15:26 | Vypadá to tak, že nové vedení chuchelské radnice má našlápnuto na úspěšné výsledky. Přejme jim aby se podařilo. Paní Lenka je v obci první historickou starostkou. Přejme jí úspěch. Když se povede, tak bude šťasten i chuchelský občan. |  Lenka Felix, starostka
Tento blog má pouze jedno poslání.
Informovat a vyvracet fámy...

Podle mého názoru zmatek začal již před volbami když si pan starosta Stanislav Fresl prosadil 13 zastupitelů. Určitě nejsem sám kdo nepochopil tento nevšední a překvapivý záměr. Vy jste ho paní starostka vyhodnotila jak? Sledoval tím pan Fresl něco pro ODS důležitého?

Jsem na tom stejně jako vy pane Burle. Postup pana Fresla, tak jako celé ODS, jsem rovněž do dnešního dne nepochopila a už určitě se nikdy nedozvíme co tím sledoval.

Určitě nejsem jediný kdo má problém kolem výborů. Máme třináct zastupitelů, ale jenom pět z nich vede některý z výborů. Mnozí mají dokonce dva. Máme tomu rozumět tak, že ODS neprojevila o žádný zájem? A co Jiří Špaňhel za Ano?

Sešli jsme se s panem Piskáčkem a Klánem. Vše jsme si vysvětlili. Schůzka skončila tím, že tito dva zástupci vše ve straně projednají a dají nám vědět o jaké výbory mají zájem. Bohužel, ke škodě nás všech, se již neozvali. Ing. Jiřímu Špaňhelovi jsme nabídli výbor životního prostředí. Podle našeho názoru byl ze všech zastupitelů jediný, kdo dané problematice rozumí. Oznámil, že výbor nepovede, ale bude v něm pracovat jako jeho člen. To byl také důvod proč tento výbor nemáme.

A jaká je situace kolem Čechoslovanu Chuchle. Už jste na radnici našla příslušný šanon se smlouvami?

V kanceláři starosty je skříňka, kde by dokumenty měly být. Zatím jsme je nanalezli.

Mnozí občané jsou přesvědčení, že ve Velké Chuchli nebydlíte?

Není to pravda. Kde bych jinde bydlela, když v obci máme rodinný dům? Snad někde na chatě?

Všichni na vlastní oči vidí jak nová část školy roste do nebes. Ale co ta druhá část? Máte na ní již finanční prostředky?

V radniční pokladně chybí 77 000 000 korun. Jsou to peníze, které minulé zastupitelstvo nezajistilo. Snažíme se na magistrátu hl. města Prahy peníze získat. Otázka je na jak dlouhou trať to bude.

Jste již dlouhé roky předsedkyní přestupkové komise. Kolik peněz měsíčně za to dostáváte?

Vy pane Burle máte ale otázky. Dostávám necelých sedm tisíc hrubého. Za nedlouho budeme na zastupitelstvu řešit i tento problém. Je možné, že této důležité a nevděčné funkce se ujme někdo jiný. Já budu jenom ráda. Ze zákona je ale nutné, aby osoba, která by mohla tuto funkci vykonávat, měla patřičné, nejlépe právní, vzdělání.

A dostáváme se na téma železniční přejezd, nadjezd či tunel...

Nedávno Robert Mařík na oficiálních stránkách obce na toto téma napsal obsáhlý článek. Takže mohu opakovat. Zatím není vydáno územní rozhodnutí. Nám na radnici je "jedno" zda bude nadjezd nebo tunel. Obě tyto varianty mají mnohé pro, ale i proti. A teď rozhodněte aby jste se zavděčil všem. To samozřejmě z logiky věci není ani možné.

Důležitý je názor pana Maříka, který se na vše dívá jako hasič. Jsme přesvědčení, že železniční přejezd, po vybudování přemostění, podjezdu, by neměl být neprodyšně uzavřen. Při nenadálých katastrofách, např. povodních, by měl být průjezdní a to pro hasičské a jiné záchranné sbory a to včetně například policie. To se budeme snažit na patřičných úřadech vymoci.

Děkuji za rozhovor a dodám neskutečnou informaci, že kromě starostky jste i jediná žena, která je rozhodčí ploché dráhy. Já to nevěděl a nyní to ví již celá obec. Ať se vám i na oválu daří.

 


Vychází obsáhlá umělecká publikace jako připomínka na bohatou a úspěšnou práci akademického malíře Karla Kolínského

7. prosince 2018 v 14:39 | Okrašlovací spolek žádá místní úřad ve Velké Chuchli aby počinu okrašlovacího spolku a sester Kolínských věnoval patřičnou pozornost. Děkujeme. |  - - Karel Kolínský
Akademický malíř a profesor Karel Kolínský velkou část svého plodného života zaměřil nejen na Malou a Velkou Chuchli, ale i na široké okolí. Pro současnost je převelice i důležité, že na svých kresbách a obrazech zachytil skutečnost, která dnes již neexistuje. Některá jeho díla si můžete prohédnout i zde na blogu. Poznáte, kde který obraz byl pořízen? Věřte, že mnohdy je to velké hledání a přemýšlení...

V této sousvilosti se nabízí konečně možnost dotáhnou do zdařilého konce myšlenku chuchelského okrašovacího spolku o zřízení obecní výstavní síně. Nepovedlo se za pánů Fresla, Melichara, tak se snad povede za úspěšného panování starostky Lenky Felixové. Podobné jsou i v okolních obcích. Tak proč ne i ve Velké Chuchli? Chuchelští umělci a fotografové - Mudr. Albrecht, pan Chlup, Jan Rys, Karel Koutský, Václav Burle, akademický malíř Karel Kolínský, Jaroslav Klempíř a další - již vystavovali v Radotíně, v Holyňské kapli, na zámku v Dobřichovicích, na mnohých místech v Praze, ale i jinde nejen po České republice.

Velká má kulturní dům, který kromě pošty a nevalné knihovny zeje prázdnotou. Tak proč do něj konečně tu kulturu nanainstalovat. V první etapě by stačilo za cca 3500 korun nainstalovat závěsný systém. Je to lišta na zdi, ze které padají ocelová lanka s háčky. Na ně se pověsí ledoscos. Od obrazů přes fotografie až po výtvarné umění. Možností je nepřeberně. Nebo s tím máte někdo problém?


Poznáváte? Tak v tomto případě to zas tak těžké nebude....


Spisovatel a fotograf přírody Jan Rys v kapli v Holyni...Majstrštykem chuchelské výstavní síně by pak mohla být naprosto ojedinělá, úžasná, výstava nejen pražských rozměrů s tímto významným chuchelákem. Vzpomínáte si ještě na jeho manželku?

SCIENCE FICTION anebo SKUTEČNOST? Podaří se?

7. prosince 2018 v 14:12 | Je veřejným tajemstvím že po celé České republice je nemálo rodin, které nejsou schopny zaplatit svým dětem školní obědy. Je to tak snad i ve Velké Chuchli? Vše zachraňují sponzoři, školní výbory a bohatí jednotlivci. |  Škola
Píše se rok 2020. Mnozí ještě, učitele, rodiče, ale i žáci, městské a obecní úřady, s těžkostí v srdci vzpomínají, jak mnohé rodiny měly problém s platbou za školní obědy, ale i za kroužky apod. To se od dnešního dne mění. Byl schválen zákon na bezplatné stravování pro předškoláky, ale i pro první stupeň základních škol. Končí nevraživost mezi dětmi, kdy někteří neustále nehezky a nevhodně upozorňovali na tak zvané socky. Má vůbec někdo představu co to muselo s mohými dětmi dělat v jejich duši?

Již dávno tomu má bezplatné stravování nemalá část Evropy a to včetně Slovenska. Rozhodnutí vlády, zejména pak ČSSD a ANO, výrazně přispěje k rovnosti ve vzdělávání. Má vůbec někdo představu jak děti umí stolovat? Často to bývá jedna velká hrůza. Jako když vojáci neznají nic jiného než bagr v holínce, v kanadách a ešus. Tímto opatřením se sleduje i v této oblasti výrazná změna. I toto vše přispěje aby žáci byli nejen ve školách úspěšní. Každý žák, student, má právo na rovnost ve vzdělávání. Jedná se o velice nákladné opatření. Vladě se po dlouhé a bouřilivé diskusi povedlo patřičné finanční prostředky zajistit.

S velkým až obrovským nadšením zákon přivítali i v chuchelské škole, která v dohledné době bude mít novou kuchyň, veškeré moderní zázemí a to včetně překrásné a vzdušné jídelny. Co si ještě více přát?!

Současnost: Z veřejných rozpočtů tato vymoženost bude stát 5,4 milardy korun za jeden školní rok. Na obědy nyní doplácejí rodiče předškoláků 35 korun na den, rodiče školáků pak 25 korun.


Když Bůh dopustí i ta sukovice spustí!!! Povedlo se! Starostka L. Felix pochopila a začala jednat. Získává první pozitivní bod!!!

7. prosince 2018 v 13:38 |  - ZVON 100. republiky
Je to téměř rok (24. prosince 2017) kdy jsme otevřeným dopisem požádali starostu Stanislava Fresla. Škoda, že se zvon nerozezněl společně s výsadbou Lípy svobody 28. října letošního roku. Pro chuchelskou ODS to pravděpodobně nebyl ten nejdůležitější úkol minulého i tohoto století.

Stejný dopis jsme před měsícem zaslali starostce Mgr. Lence Felix. A výsledek? Když se chce, a jeden zná historii Velké a Malé Chuchle, tak pak to jde, na rozdíl od ODS, jak říkají kanonýří, ráz na ráz. Okrašlovací spolek jménem svým i chuchelských občanů děkuje!!! Věřme, že se povede brzy a my konečně po dlouhém čase uslyšíme hlas nového chuchelského zvonu. Prapředci z nás budou mít, jak na nebesích, tak i v pekle, neskutečnou radost....

Městská část Praha - Velká Chuchle

Věc: Oprava zvoničky, 29. listopadu 2018

Vážený pane Burle,

velice si vážíme Vašeho podnětu k obnově chuchelské zvoničky na náměstí Chuchelských bojovníků a následné osazení zvonu.

Začátkem příštího roku necháme prověřit stav stromu (vliv na statiku zvoničky) a současně požádáme stvební firmu o nabídku na obnovu zvoničky.

S pozdravem
Mgr. Lenka Felix
Starostka MČ Praha- Velká Chuchle


Pozvánka na taneční rej v Radotíně

3. prosince 2018 v 22:43 |  Aktuality
Kde jsou ty časy, kdy i ve Velké Chuchli se konal jeden ples, bál, za druhým - baráčníci, fotbalisté, škola, sokol, myslivci, žokejové, hasiči a další organizace tak jak šel čas. Dnes už v obci nemáme ani jeden sál, kde by se ta vřava mohla konat. Až sem jsme to dopracovali. Kde se asi stala chyba?

Na obrázku může být: 1 osoba, směje se, text

A když jsme u hudby, tance a zpěvu. Tak si ještě připomeňme zahradní restaurace. Nebylo židle, která by nebyla obsazena. Ale i o tom je tady na blogu nemálo článků. Zeptejte se svých rodičů, prarodičů, jak chodili baletit a to nejen do Chuchle.Pravidelná mše vždy první sobotu od 15,00 hodin

1. prosince 2018 v 15:39 | Josef Ptáček |  - - kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého nad Velkou Chuchlí

Pravidelná mše sv. se v kostele slouží každou první sobotu v měsíci od 15.00 hod., v lednu tradičně s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.

Obec Chuchle již od přelomu 13. a 14. století byla vlastnictvím zbraslavského kláštera, který patřil k nejvýznamnějším klášterům v zemi, ale postupně se jeho význam snižoval, až byl za josefínských reforem roku 1785 zrušen. Tím také definitivně skončilo cisterciáckého vlastnictví Chuchle. Klášterní panství koupil roku 1825 kníže Bedřich z Oettingen-Wallerstein a jeho rod byl poslední chuchelskou vrchností.

Původní název obce byl jen "Chuchle", později se vžilo označení Přední a Zadní Chuchle a názvy Malá a Velká Chuchle pocházejí až z období mezi světovými válkami. Roku 1922 byla Malá Chuchle připojena k velké Praze, Velká Chuchle až v roce 1968.

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli byl postaven roku 1729, a to bohatým polským šlechticem, který se léčil v chuchelských lázních. Při svých procházkách rád chodil na místní vyhlídku, a když se pak uzdravil, dal právě na tomto místě na poděkování postavit kostel. Pro zasvěcení sv. Janu Nepomuckému se rozhodl, když zjistil, že těmito místy kdysi vedla stezka z Pražského hradu do zbraslavského cisterciáckého kláštera a podle pověsti po ní k obrazu Panny Marie Zbraslavské putovával právě i sv. Jan Nepomucký.

Nedaleko místa, kde byl kostel postaven, byla již o staletí dříve zbraslavským klášterem zřízena poustevna, v níž až do 16. století žili vždy dva poustevníci. Jejich ostatky byly pak uloženy v lodi kostela a označeny náhrobním kamenem.

Roku 1793 byl kostel vykraden, ukradeny byly i zvony. Poté kostel chátral, opravit jej v letech 1846-49 dala kněžna Oettingen-Wallerstein. V době totality kostel opět chátral, generální oprava pak proběhla až v letech 1992-1993. Z této doby pochází také kopie obrazu slavné římské Sixtinské Madony. V roce 1994 Městská část věnovala kostelu nový zvon, odlil ho zbraslavský zvonař zvonař Manoušek. V letech 2000-2012 byly obnoveny omítky, okapy a střecha kostela.Vnitřní vybavení kostela je v současné době poměrně skromné. Z původní výbavy se zachovala freska v presbytáři, na níž vidíme patrona kostela, sv. Jana Nepomuckého. Čtyři alegorické postavy kolem něho znázorňují jeho ctnosti: víru, mlčenlivost, dobročinnost a čistotu. Barokní hlavní oltář pochází rovněž z doby výstavby kostela. Na oltářním obraze vidíme opět sv. Jana Nepomuckého, nad ním novější obraz Panny Marie s Ježíškem a po stranách sochy poustevníků sv. Prokopa a sv. Ivana od některého ze žáků Matyáše Bernarda Brauna.


Jsou snad kolem výstavby školy III problémy?

30. listopadu 2018 v 22:02 | Robert Mařík |  - - škola III

Krátká informace o dostavbě ZŠ Charlotty Masarykové


Od bývalého vedení MČ nebyly předány žádné doklady ve smyslu čerpání účelové dotace, kontaktů na vedení stavby a dozoru investora, které jsou běžné k ukončení činnosti.

Stav průběhu stavby. Stavba pokračuje dle harmonogramu prací s několikadenní odchylkou od harmonogramu. Už teď je jasné, že příprava projektové dokumentace byla zanedbána a má dopad na realizaci zakázky. Do konce roku by měla být přístavba zastřešena a budou osazeny okna, aby mohly v nadcházejících měsících pokračovat již započaté práce na jednotlivých profesích.

Financování školy. V roce 2015 dotace MHMP 10.000.000,- Kč, vlastní zdroje 81.000,- Kč Čerpáno na studii rozšíření ZŠ, projektovou dokumentaci demolice stavby, stavební dozor k demolici stavby a vícepráce k demolici stavby. Celkem 1.354.211,- Kč

V roce 2016 dotace MHMP 16.000.000,- Kč z roku 2015 dotace ponechána. Čerpáno: PD k přístavbě - zhotovení DUR, výběrové řízení k demolici, PD k přístavbě - přípr. práce studie, porad sl. při výběru zhotovitele PD. Celkem 380.908,- Kč.

V roce 2017 dotace MHMP 20.000.000,- Kč dotace z roku 2015 a 2016 nečerpané finance ponechány. Čerpáno: zhotovení DUR, správní poplatek, projednání UR, zhotovení PD, správní poplatek - odlučovač tuků. Celkem čerpáno 978.092,- Kč

V roce 2018 dotace MHMP 0,- Kč, dotace z roku 2015, 2016, 2017 nečerpané ponechány. Čerpáno, správní poplatek za stavební povolení, zhotovení PD (tendrová dokumentace), zhotovení PD (projednání SP), administrace výběr. řízení na zhotovitele, zhotovení PD (technická pomoc při výběru zhotovitele), stavební práce za 07/2018, technický dozor 07/2018, stavební práce 08/2018, technický dozor 08/2018, kalkulace spojovací chodby, stavební práce 09/2018, technický dozor 09/2018, stavební práce 10/2018, technický dozor 10/2018.

Celkem čerpáno za období do 10/2018 - 28.284.258,83 Kč

Dotace MHMP celkem za období 2015-2017 46.000.000,- Kč vlastní zdroje 81.000,- Kč

Z dotace MHMP zbývá čerpat 15.083.530,17 Kč

Pozastávka 10% fa Podzimek a synové 2.430.954,13Kč

Celkové náklady stavebních prací na stavbu školy s DPH 118.397.565,- Kč

Čerpáno do 10/2018 - 26.983.590,83 Kč

Celkové náklady dozoru stavby s DPH 1.897.280,- Kč

Čerpáno do 10/2018 - 497.552,- Kč

od 11/2018 do dokončení stavby nám chybí na Dostavbu ZŠ Charlotty Masarykové , Starochuchelská 240/38, Praha Velká Chuchle 77.730.172,- Kč

Z mého pohledu je velice nemorální začínat stavbu, když nemám ani 50% nutných investic pro dostavbu celého projektu školy. Brát si jako "rukojmí" studenty školy a jejich rodiče, mě přijde už úplně za hranou. Zajímalo by mě, zda by se bývalí zastupitelé chovali tak "hospodárně" i pokud by šlo o jejich osobní investice?

Věřím, že po započatých jednáních s MHMP zbývající část plnění sežene a ZŠ bude od září 2019 funkční.
Robert Mařík


Kam dál