Někdy je lepší sníst jedovatou houbu než se zabít v autě....

10. září 2017 v 23:21 |  Aktuality
Oznamujeme všem milovníkům přírody, že se nám podařilo potkat tři rysčata. Byl to úžasný okamžik. A bylo by to na hodně dlouhé povídání. Nyní výstava v Davli a příští měsíc v Rožmitále pod Třemšínem...


Pozn. Není vůbec jednoduché ta koťata nasnímat. Byla hodně daleko a neustále bohužel v pohybu. Pokusíme si to ještě jednou zopakovat. Snad se jim nic do té doby nestane...

Pozn. Sdělovací prostředky oznámily, že letos se houbama již otrávilo více než sto také houbařů. Bohudík není hlášeno ani jedno úmrtí...

JAK SE ŘÍKÁ - NÁHODA JE BLBEC

Jeden nemusí sníst špatné houby a stejně to může mít za sebou. Včera jsme ještě za tmy jeli na Šumavu na houby. Koukám jak z postranní silnice, já na hlavní, se řítí motorka. Chlapec vjel na silnici, podíval se doprava a jel dál. A teprve když byl již na hlavní se podíval i doleva. A to já jsem v devadesáti kilometrové rychlosti byl už u něj. V klidu jsem ho začal zleva objíždět. Věděl jsem ale, že to nevyjde. Hledal jsem únikovou cestu mimo vozovku. On se bohudík tak lekl, že zabrzdil a upadl i s motorkou za téměř 200 000 korun na silnici.

Je hodně zajímavé jak během několika sekund se člověk správně začne rozhodovat. Těch informací přichází během té nepatrné chvilky až nevěřícně hodně. Bylo jasné že do něj to napálit nemohu. To by odnesl jak on, tak i my v autě. Takže zbývala jediná možnost. Opustit s autem silnici. A to by bylo stejně - v tom divném a nevhodném místě - po nás. Pro motorkáře by to bylo ale terno!!!

Jenom nechápu proč se při vjetí na hlavní nejdříve podíval doprava a ne doleva? Asi se ho budu muset zeptat....

A co vy? Máte také podobný případ?
 

Jsme si opravdu jisti, že novou školu, v pořadí již třetí, potřebujeme? Je připraven plán na její následné využití?

7. září 2017 v 9:50 | Chválíme: I. místostarosta Martin Šimek měl obtížný úkol. Připravit pro chuchelské žáky ale i učitelský sbor v K8 zázemí. Zvládl to na jedničku. Blahopřejeme a děkujeme. Bohužel stále nevíme jestli ty buňky si obec půjčila nebo naopak zakoupila.... |  - - škola III
Opravdu si vedení obce společně se stavebním výborem vše řádně spočítalo?

V letošním školním roce do prvních tříd nastoupilo
o 9,2 tisíce žáků a žákyň méně než v roce minulém.
Podle nejnovějších výzkumů je prvňáků každoročně výrazně méně.
A tento populáční trend se měnit nebude...

Čísla neznamenají že musí být vždy pravdivá. Zejména ta dlouhodobá. Je ale prokázáno, že prvňáků každoročně bude, nejen v rámci České republiky, ale i hlavního města Prahy, stále méně. Pravdou je, že pro Chuchli to může být i obráceně a to v souvislosti s okolní výstavbou nemovitostí. Ale i ta se zanedlouho ukončí.

V této souvislosti se rovněž nabízí otázka, kde se ta děcka v Chuchli vzala. Jak to například souvisí s mimochuchelskými dětmi? Je veřejným tajemstvím, že se do obce přihlásila řada rodin jen aby jejich potomek chuchelskou školu mohl navštěvovat. Lepší známku vedení školy dostat ani nemůže. To ale jistě není nic proti ničemu. Vždyť děti jsou nás všech. Kolik ale pro zajímavost těch mimochuchelských žáků a žákyň je? I tady se ukazuje jak moc nám chybí informace.

Již dávno tomu co jsme se vedení obce ptali co se s novou, v pořadí již třetí školou stane, až mladých bude ubývat? Promění se škola například v domov důchodců, v sociální zařízení? A je již dnes budova na novou funkcí stavebně připravena? A jak obci poslouží zakoupené, pronajaté, stavební buňky? Mnoho otázek a odpovědi nepřicházejí.

Korálovec ježatý, o houbách dnes více v dnešních Květech, je vzácná jedlá houba. A víte že každoročně roste nedaleko Velké Chuchle? Pojďte se s námi toulat lesy a i vy ho poznáte. Vyrážíme s Životem 90 18. září.

Opět zveme na hudbu do sadu...

5. září 2017 v 22:04 | Ve Velké mnoho kulturních akcí není. Tak si toho važme! |  Aktuality
K tomu ještě jako třešíňka vystoupí Stylus....

Pozor - letos z technických důvodů nebude zajištěné občerstvení.
Takže ať si každý své potřeby donese na svém hrbu.
Bude oheň, voda, elektrifikace a posekáno.
Něco málo dobrého pro pořadatele vítáno.

Zdraví
David Vokurka

...
 


"To jsem z toho jelen"....

31. srpna 2017 v 22:15 | Chcete si v přírodě vyfotografovat jelena? Není to vůbec žádný problém. Stačí se včas přihlásit. Jelení říje začíná... |  ZOO Chuchle
...tak Lesy hl. m. Prahy nazvaly setkání s jelenem evropským, které proběhne 16. září v Chuchelském háji. Začíná se o čtrnácté hodině. Občerstvení připraveno. Nejen pro děti to bude velký svátek. Vše proběhne za účasti odborníků, lesníků. Tak si to užijte.

Na tohoto krasavce jsme narazili na louce ve vojenských Brdech. Nejen my jsme byli překvapeni a doslova vyděšení. Jelen to však vzal sportovně. Vydal se k nám a my se raději dali na rychlý ústup. Jeden nikdy neví...

...


Chuchelský zpravodaj se opět zhůvěřile vyznamenal. Není čas vyněnit jak redakční radu tak i zastupitelstvo? Co vy na to?!

31. srpna 2017 v 16:38 | Neustále jsem tázán občany co říkám na mimořádné vydání zpravodaje. Bohužel jsem jim neuměl pro neznalost posledního čísla odpovědět. Lidé vyvraceli oči v sloup! Když jsem dnes poprvé otevřel jeho stránky byl jsem zděšen. A jak jste na tom vy? |  NADJEZD
Mimořádné vydání chuchelského zpravodaje je snad to nejhorší a nejhloupější co vedení městského úřadu vytvořilo. Když bude z řad občanstva Malé a Velké Chuchle zájem, tak uvedu podrobnosti. Na začátek jen tak pro zasmání malou, ale bohužel převelice smutnou perličku:

Víš vůbec občane, že po výstavbě nadjezdu se od Prahy do obce nedostaneš?!!!
Když si nalistujete poslední stranu zpravodaje, tak na spodní fotografii uvidíte
dopravní značku "přikázaný směr jízdy zde vpravo (C03a)."
Ta vám neumožní vjet směrem od Prahy do Velké Chuchle.
Budete muset pokračovat na Radotín, Lochkov a přes Slivenec k své nemovitosti,
nebo již z prahy odbočit na Barrandov, Slivenec!
To opravdu občane, občanko, chceš?

PROČ NĚKTEŘÍ LIDÉ CHTĚJÍ MERMOMOCÍ BÝT ZASTUPITELI
KDYŽ JE OBECNÍ VĚCI ANI LIDÉ NEZAJÍMAJÍ
MAJÍ VŮBEC NĚJAKÝ NÁZOR?

! kdyby je zajímalo, tak by určitě již své názory někde prezentovali !

Na první straně zpravodaje starosta Velké a Malé Stanislav Fresl píše: "Nikdo z pracovníků místního úřadu ani redakční rada do návrhů nezasahoval a neupravoval je. Jejich posouzení necháváme na vás." A právě v tomto názoru se stala ta největší chyba. Starosta ani zastupitele nemají názor!!! Tak to je opravdu ale opravdu na pováženou!!! A co na to říká stavební výbor? Chuchelská inteligence z řad inženýrů, právníků, stavařů atd. atd. Opravdu je vám to páni vědátoři jedno?

Zpravodaj stojí nemalé peníze. Vychází jako občasník což je pro informování občanů naprosto nedostatečné. A kde je chyba? Samozřejmě v zastupitelstvu, které si nedokázalo zjednat pořádek. Navíc si ti Melicharové, Freslové, Felixové, Balcarové, Kadeřábkové, atd. nechali odejít člověka, který jako jediný mohl vytvářet naprosto dokonalou a čtivou tiskovinu - Mgr. Tomáše Hromádku. Ten je nyní šéfredaktorem Zbraslavského zpravodaje. Je k tomu ještě třeba něco dodávat?

Každý kdo si otevře mimořádné vydání zpravodaje musí být zděšen. Nikde žádné úvodní slovo, které by vyjádřilo o čem že ty stránky jsou. Tady kromě pana starosty měl dostat hlavní slovo stavební výbor. Kdo nadjezdu, tunelu, vlakové zastávce, může rozumět více než chuchelská stavební inteligence. Toto vydání je naprosto k ničemu a o ničem nevypovídá!!!

Není v něm nic o nadjezdu a tunelu co by bylo pro občany vypovídající, zajímavé, důležité. Všimněte si prosím jak na každé straně nahoře je napsáno - Provozování přejezdu Velká Chuchle!!! Dále se pouze dočtete naprosto nepodstatné věci, záležitosti. Jako například na přejezdu budou zřízena uzamykatelná závorová břevna. Dále pak: v blízkosti závorových břeven bude telefon, rozebíratelný plot neumožní chodcům přístup na přjezd, že vlaky jsou provozovány plnou traťovou rychlostí. Opravdu to potřebujeme vědět? Neměli bychom například znát jestli bude nadjezd nebo tunel. A kdy se začne budovat vlaková zastávka?

Určitě i vás dostala na kolena informace, že nejdůležitější bude povelování druhého závoráře a povelování vedoucího regulovčíka. Jeden z regulovčíku bude mít funkci vedoucího regulovčíka, který bude komunikovat s vedoucím závorářem a bude řídit ostatní regulovčíky. Kdyby se nejednalo o vážnou věc, tak by se dalo i napsat, že ve zpravodaji vyšla humorná povídka, knížka. Až sem jsme vážení spoluobčané s vedením ODS na radnici dospěli!!!

Zastupitelstvo, starosta, odborníci, stavební a dopravní výbor, měli velkou možnost nám v tomto mimořádném zpravodaji vše potřebné náležitě vysvětlit. bohužel se tak nestalo. Všimněte si prosím jak velkým písmem bylo vše napsáno. Z toho plyne že bylo mnoho prostoru na další články. Co třeba rozhovor s SŽDC? A kde u koho se stala chyba? Tak na to si každý sousede a sousedko odpověz sám....

Zanedlouho se v Chuchelském háji veřejnost - pod odborným vedením - bude moci seznámit s jelenem evropským. Jenom nevím proč je v tamější zoo chován v takové divné vysoké a malé ohradě. Nešlo by to bývalo zařídit tak aby se návštěvníci mohli mezi zvířaty procházet? Vždyť v té lokalitě je prostoru více než dost.

Demokracie se Chuchli stále vyhýbá širokým obloukem. Je až zlověstné vědět, že opět jsme měli pravdu. Holt kdo umí ten umí.

30. srpna 2017 v 13:30 | Prázdniny končí, opět usedneme do školních lavic a tak je čas pokračovat v obecních záležitostech. |  CAUSA billboard
I do ulic Velké a Malé přichází zákon. Vyhraje konečně pravda, demokracie, nebo opět dostane na zadek?! Vy, kteří se v následujících řádcích budete obtížně orientovat, si nejdříve proklikněte rubriku billboard a Kadeřábek. Potom budete v obraze....

Chuchelská ODS před lety dovolila aby u firmy u Strakonické byl vztyčen obrovský billboard. Když mu měla být obnovena nová smlouva, tak zastupitelstvo již pod vedením Mgr. Martina Melichara řekla ne. Ale to se již opět vrátil na obecní úřad pan Stanislav Fresl. Ten novému zastupitelstvu předložil návrh na obnovení dohody. Jenže se mu nedostavilo několik jeho soukmenovců a tak záměr byl opět shozen ze stolu. Bylo jednoznačně rozhodnuto, že smlouva se obnovovat nebude a sloup s reklamou bude odstraněn. ODS má ale silný kořínek a navíc pan Fresl v tom chaosu umí dobře chodit. Opět požádal zastupitelstvo o souhlas. To už měl v místnosti dostatek svých zastupitelů. A bylo rozhodnuto. A tak tam ten hnusný panel máme i v současných dnech. Za ten dostává obec 9000,- korun měsíčně. Tyto peníze obratem jsou převedeny na pana Kadeřábka, který přítelem pana Stanislava, posléze nepřítelem a pak opět přítelem. Nedávno byl pan Kadeřábek prý na vlastní žádost odejit z funkce místostarosty. Proč? Co se stalo? Nevíme! Více najdete v rubrice causa Kadeřábek. Jeho místo obsadil Mgr. Pavel Klán.

Jenže právě v těchto dnech konečně přichází na dálnice a silnice I. třídy zákon. Neprodleně se musí odstranit billboardy. Dojde i na ty chuchelské? Když se před roky ty smlouvy o umístění panelů na chuchelské silnice projednávaly, tak jsme tvrdili že to není dobrý nápad. Argumenty jsme měli zejména z dálnic ve většině evropských zemí, kde již byly odstraněny v dávných letech. Nikdo nemůže zpochybnit, že pro silniční provoz jsou z mnoha důvodů nebezpečné. Hodně nebezpečné. Je tedy s podivem, že tenkrát v Chuchli zvítězila pod vedením ODS hloupost, nesmysl. Konečně dojde k nápravě. Opravdu to muselo trvat tak dlouho? A jak se k tomuto problému dnes postaví pan starosta Stanislav Fresl? Zvítězí u něj rozum jako odborníka přes dopravu, nebo něco jiného?

Nedělní srocení hasičů, policistů a zdravotníků, na železničním přejezdu. Osobní automobil tam skončil mimo přejezd v kolejišti. Řidič se asi moc zakoukal na některý z nápisů. O dva dny dříve u nádraží vlak přejel člověka. Že by sebevražda?

Chuchelští papaláši vědí, ale občané nevědí nic!!!

14. srpna 2017 v 18:00 | Je to stále na stejné kopyto. V Chuchli se mnohé děje, ale konkrétní informace nepřicházejí. Kde je pravda? |  - - škola III
A dostáváme se opět k chuchelskému zpravodaji. Proč nic nepíše, občany neinformuje. Je to pouze nezkušenost, hloupost redakční rady, Jana Záglera, nebo nedej Bože záměr!?

V těchto dnech se začaly do areálu bývalého Fematu, dnes K8, podle Kazínská ulice č. popisné 8, navážet první stavební buňky, které budou sloužit jako třídy. Sociální zázemí v přilehlé budové je již stavebně upraveno a vypadá to moc dobře a účelně. Zde chválíme. Bohužel i zde se vynořuji divné informace, které proudí od domu k domu po celé obci. Pojďme zjistit kde je pravda!

Na veřejných shůzích obce bylo zastupiteli řečeno,
že stavební buňky si Velká Chuchle pronajme.
Nyní se vyrojily zprávy, že si je obec naopak koupí!
Ví z vás někdo k čemu nám budou v budoucnosti dobré?
Jenže my nevíme jestli je to pravda, nebo naopak jen fáma.

(...dokončení někdy příště. I zde máte pane Pořízku možnost se vyjádřit, občany informovat.)
.....Chuchelská TOP 09 není ničím jiným než velkým "podvodem"! A jak je veřejně známo není ve svém konání sama!

11. srpna 2017 v 21:54 | Dnes již málokdo ví, že tato politická strana je v Chuchli ustavena již podruhé. Nejdříve jí vedl Mgr. Martin Melichar, který přeběhl a tak umožnil kamarádům kolem pana Kotála jí ustanovit nanovo. |  TOP 09
Přesně za rok a několik dnů proběhnou nové komunální volby. Koho budeme volit? Opět "podvodníky", kteří se stávají zastupiteli aby si ochránili své osobní zájmy?

Od tzv. sametové revoluce se ve vyšších kruzích neustále projednává otázka
zda je opravdu nutné
aby obecní a městská zastupitelstva musela jít do voleb za politické strany.
Nebylo by demokratičtější kdyby starosta byl volen přímo občany
a zastupitele by konali podobně jen za sebe.

TOP 09 jako politická strana v Chuchli neexistuje. Před volbami s ve dalo dohromady několik spolužáků aby mnozí z nich si ochránili své zájmy. Žádný z nich není členem strany. V současné době jsou zastupiteli za TOP 09 pan Mařík a pan první místostarosta Šimek. Toho prvního, když přimhouříme obě oči, můžeme chválit. Na zastupitelstvech se dokáže oprávněně vládnoucí ODS postavit. To se bohužel nedá říci na adresu pana Šimka. Ten se již od voleb stal věrným soukmenovcem předsedy chuchelské ODS Stanislava Fresla. Rožšířil tak její členskou základnu. Nezpronevěřil se snad svým voličům? Oni nevolili ODS, ale naopak TOP 09. Požadovali aby pan Šimek nebyl na straně pravicové ODS!

Příběh, pohádka o tom, proč pan Kotál stranu založil: Na začátku je nutné připomenout, že jmenovaný se zastupitelem pro nedostatek hlasu nestal. Občané mu to za jeho usilovnou a tak prospěšnou práci pro obec, sousedy a sousedky, dali nespravedlivě, ale pořádně sežrat. Obcí se stále táhne fáme, že prodejna pana Kotále je drahá. Věřte, že to není pravda. Musíte si vážení občané uvědomit, že jmenovaný nakupuje pro vás výrobky tam, kde nakupujete i vy. Makro a různé supermarkety apod. Provoz je na finance hodně náročný. Jenom ty mrazáky a chladící pulty musí za elektřinu stát majlant. Važme si toho, že prodejna potravin v obci stále existuje. Nejedna ves to štěstí už dávno nemá. Čím více prodejnu nákupy podpoříme tím bude pro nás všechny lépe.

A nyní se dostáváme k meritu věci. Starosta Mgr. Martin Melichar před časem přišel s myšlenkou, že je nutné "na prodejnu pana Kotála" vyhlásit konkurs. Tak to byla pořádná podpásovka. Nájemce do prodejny vložil obrovské finanční prostředky. A z ničeho nic by měl o ně přijít? Tak to nemá logiku. Bohudík přišly volby a záležitost výběrového řízení umřela. A to byl ten důvod proč pan Kotál oslovil kamarády, spolužáky a za pomoci TOP 09 šel do voleb.

Poznámka:Příště si napíšeme zajímavá fakta o chuchelské ČSSD. Pane ing. Petře existujete vůbec? Již jsme napsali několik e-mailů na ČSSD Prahy 5, ale odpověď nepřichází. Byli jsme i na sekretariátu u Anděla. Tam nám toho hodně naslibovali, ale vůbec se zatím nevyjádřili. Skutečnost je asi taková, že tato sociální politická strana v Chuchli vůbec neexistuje. Uvidíme co se dozvíme a dáme vědět...

Hřib rudonachový... Je veřejným tajemstvím, že u okrašlovacícho chuchelského spolku existuje i několik zapálených houbařů. Společně pořádáme pravidelné vycházky. Nedávno to byla například mykologická expedice do Českého krasu a to za účasti předních profesionálních mykologů. Velká a velice důležitá akce. Bohužel hub jsme našli pramálo. Tak to ale bývá. Každý den, rok, není svátek. Zanedlouho uskutečníme několikadenní expedici do Beskyd. A i vy se můžete zúčastnit. Jede se vlakem a spát se bude v těch prastarých lesích pod širákem. Potřebujete pouze spací pytel, hodně vody, jídlo. Vařič a ostatní tábornické potřeby zajistíme. Tak se nebojte a pojeďte....


Další defenestrace na chuchelském obecním úřadě. Za vedení ODS v pořadí již minimálně třetí. Dozvíme se co se událo?

10. srpna 2017 v 17:41 |  CAUSA Ladislav Kadeřábek
Zásadním problémem obce, chuchelské ODS, která vládne za pomoci přeběhlíků, je naprostý nedostatek informací. Chuchelský zpravodaj, ale i obecní internet, neplní svojí funkci. Už je nelogické, že zpravodaj vychází jednou za dva měsíce! Proč asi? Jak tady napsal jeden občan: "zpravodaj je vynikající vždyť ho zdarma připravuje Jan Zágler. A to je podle našeho názoru právě ten problém. Tiskovina je plna všeho možného, možná i zbytečného, ale o tom co důležitého se v obci děje nepíše vůbec nic!

ZÁSADNÍ CHYBA JE I NA STRANĚ OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ
!!! MÁME POCIT, ŽE TI JSOU NA OBCI ÚPLNĚ ZBYTEČNÍ !!!
TŘEBA NÁS V CAUSE DEFENESTRACE NA OBCI MILE PŘEKVAPÍ
ŘEKNOU NÁM VO CO TAM ŠLO? CO SE UDÁLO?
OD CHUCHELSKÉ ODS TO BOHUŽEL NEMŮŽEME OČEKÁVAT

V posledním chuchelském zpravodaji se v přehledu usnesení číslo tři objevily tyto řádky: Zastupitelstvo městské části bere na vědomí rezignaci pana Ladislava Kadeřábka na funkci druhého zástupce starosty ke dni 31. 5. 2017 a schvaluje pro výkon dlouhodobě neuvolněného druhého zástupce starosty městské části Mgr. Pavla Klána s účinností od 1. 6. 2017.

Václav Burle: Výměna za pana Klána vůbec není špatným rozhodnutím. Kdybych se vsázel, tak bych si dovolil i tvrdit, že pan Mgr. Pavel Klán zanedlouho bude starostou. A bude to pro obě Chuchle správná volba!!!

Proč se ale ve zpravodaji rovněž neobjevil článek proč k této výměně došlo? Co se stalo? Pan Kadeřábek něco provedl? Nebo už není "přítelem" pana Stanislava Fresla? A kam se poděly ty obrovské peníze, které pan Kadeřábek dostával za nic. Jenom za to, že umožnil aby se pan Fresl při posledních volbách stal starostou. A to o jeden hlas. A právě o hlas přeběhlíka z ODS, následně pak od Chucheláků Trochu jinak, pana Ladislava Kadeřábka.

Zde na blogu je mnoho článků na téma Ladislav Kadeřábek. Problém u něj je, že už je tomu dávno co přestal být občanem obce. Přestěhoval se s rodinou do Davle. Dle zákonů České republiky není možné aby takový člověk mohl vůbec vykonávat funkci zastupitele. Právě jediný jeho hlas rozhodoval, rozhoduje, o našich dvou vískách. Ptáte se proč to opoziční zastupitele dovolují? Tak na to bych nejen já chtěl znát odpověď. Hlavní vina v této cause spočívá zejména na bedrech JUDr. Felixové, pana Melichara, Balcara, Maříka. Třeba nám to poslední jmenovaní vysvětlí...


Obecní úřady po celé republice začínají objevovat Ameriku. Co to provést i ve Velké a v Malé? Kolik peněz by nám to ušetřilo?

3. srpna 2017 v 15:46 | V naší vísce se nejedná o nic nového. Tento problém již řešilo minulé zastupitelstvo. Možná ještě tehdá nebyla ta správná doba. A ta přichází protože tak jako vždy jde především o peníze. |  - - vše o dopravě
Nejde ale jen o ušetřenou finanční částku v obecní pokladně. Je to rovněž o kráse a estetice obce. Dobrým příkladem nám mohou být zejména ty kouzelné vesničky v předhůří Alp. Víte, že tam u silnic nenajdete ani jediný billboard?

Po celé České republice se v těchto dnech diskutuje, nejen na obecních úřadech, ale například i na magistrátu hl. města Prahy, zda by nebylo vhodné přestat v aglomeracích osazovat tolik dopravních značek. Je jich moc a tím neplní svojí funkci. Není v silách řidičů aby je všechny dokázali sledovat a navíc se do toho ještě pletou billboardy. Nebylo by méně více? Tak na to se ptají zkušení odborníci ale i dopravní policisté. O úspoře obrovských částek ani nemluvě. A to zejména v době, kdy všude peníze chybí a všichni po nich neustále volají.

VŠE BY MĚLO VYŘEŠIT PRAVIDLO PRAVÉ RUKY

Jak jednoduché! Ne všude to bude asi proveditelné. Dalo by se toto pravidlo vůbec ve Velké Chuchli použít? Vždyť páteřní ulicí je Starochuchelská do které z obou stran vede nemálo ulic. Pravděpodobně jedinou možností by bylo tuto ulici již u vjezdu do obce výstražnými, informačními cedulemi označit jako hlavní. Potom by snad problém neměl být. Ale jak bylo napsáno výše o tom se již v minulých letech v Chuchli diskutovalo. Nebo by to dokonce šlo zařídit jinak?

Na našem fototoulání Českým krasem, houby nerostou, jsme se seznámili s jestřábem lesním. Fotografujete? Máte rádi přírodu? Tak neváhejte a pojďte se s námí toulat...

Kam dál